Danh sách cầu nguyện của mẹ – Mom’s Prayer List

Tác giả Joise Clark

Một ngày nọ, tôi cầm quyển Kinh Thánh của mẹ, quyển Kinh thánh đã sờn cũ vì dùng quá nhiều, và nó mở ngay ra trang cuối. Trong đó, có một bản danh sách gồm tên của nhiều người. Hầu hết là những người tôi quen, chỉ một số là không. Ngay lúc đó, mẹ tôi bước vào, và tôi liền hỏi: “Đây là cái gì vậy mẹ?”

“Đó là danh sách cầu nguyện của mẹ. Mẹ cầu nguyện cho những người khác nhau để họ mở tâm hồn chào đón Chúa Giê-su và chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Độ của họ. Khi họ làm điều ấy, mẹ sẽ vẽ một ngôi sao bên cạnh tên của họ. Con nhìn này, đây là tên của con, và có một ngôi sao kế bên.”

By Josie Clark

One day I picked up my mom’s well-worn Bible and it fell open to the back page. There was a list of names. Mostly ones I recognized, but some I didn’t. At that moment Mom walked in, and I asked, “What’s this?”

“That’s my prayer list. I pray for different people to open their hearts to Jesus and receive Him as their Savior. When they do, I put a star by their name. See, here’s your name, and there’s a star beside it.”

Tôi dành ít thời gian nhìn lướt qua những tên còn lại trong danh sách, và rồi tôi nhìn trở lại phía trên cùng. Có tên của chú George. Và không có ngôi sao bên cạnh.

Mẹ tôi nói tiếp: “Con có thể thấy mẹ vẫn đang tiếp tục cầu nguyện cho họ. Nhưng có rất nhiều ngôi sao đúng không? Đôi lúc cần có thời gian, nhưng mẹ tin rằng một ngày nào đó, bên cạnh mỗi cái tên trong danh sách đều có một ngôi sao.”

Vài năm sau đó, mẹ tôi qua đời. Đang khi sắp xếp một số đồ vật của bà, bỏ vào thùng những thứ mà bà đã đánh dấu để dành cho từng đứa chúng tôi và cố gắng quyết định xem phải làm gì với những thứ còn lại, tôi tìm thấy quyển Kinh thánh cũ của mẹ. Tôi dỡ ra trang cuối cùng, và tìm thấy bảng danh sách nằm ở đó. Có nhiều ngôi sao hơn lúc trước, nhưng vẫn không có ngôi sao bên cạnh tên của chú George.

Chỉ vài tháng sau, chú George qua đời vì căn bệnh ung thư. Khi gần qua đời, chú đã bất ngờ gọi một người truyền giáo địa phương đến bên chú. Không một ai biết việc gì đã xảy ra trong suốt cuộc gặp gỡ ấy, cho đến tận ngày lễ tang của chú George, vị truyền giáo đứng lên và nói: “Tôi có mặt ở đây theo yêu cầu của ông George. Tôi không biết nhiều về ông George, nhưng chúng tôi đã có những khoảnh khắc ngắn ngủi cùng nhau trước khi ông ấy qua đời và ông đã nhờ tôi nói với các bạn, những người đang tụ họp ở đây ngày hôm nay một điều.

“Trước hết, ông ấy muốn tôi nói cho các bạn biết rằng trong những giây phút mà tôi đến với ông ấy, ông ấy đã cầu xin Chúa Giê-su đến trong tâm hồn như là Đấng Cứu Độ của ông.

“Thứ hai, ông ấy muốn tôi chuyển tình yêu của ông ấy đến với mọi người, gia đình, bạn bè của ông ấy, những người còn ở lại, và ông ấy bảo mọi người đừng thương tiếc ông ấy, nhưng hãy vui mừng vì ông ấy đang sống.

“Thứ ba, ông ấy muốn mỗi người lúc này đây hãy dành ít phút để suy ngẫm về sự vĩnh cửu. Ông ấy hối tiếc vì đã chờ cho đến cuối đời mới làm việc ấy, và ông ấy muốn mỗi một người ở đây hiểu rằng ơn cứu độ đơn giản như thế nào bằng cách chia sẻ với mọi người những câu Kinh Thánh mà tôi đã chia sẻ với ông ấy.

“Thiên Chúa quá yêu thế gian đến nỗi đã tặng ban Con Một, để ai tin vào Con Một Ngài sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời.” “Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy.”* Mọi người có muốn đoàn tụ cùng với George trên Thiên Đàng một khi mọi người qua đời không?”

Nghe những lời ấy, những lời của mẹ tôi đã nói xuất hiện trong tâm trí tôi và trái tim tôi nhảy một nhịp. “Mẹ tin rằng một ngày nào đó bên cạnh mỗi một cái tên trong danh sách này đều có một ngôi sao bên cạnh.”

*Gio-an 3:16; Khải huyền 3:20

Điều tốt nhất

Tác giả D.B.B

Thiên Chúa có những lý do của Ngài, khi Ngài để những khó khăn xảy ra trong cuộc sống, và một trong những lý do ấy chính là dạy chúng ta cầu nguyện. Ngài để cho chúng ta rơi vào tình trạng không thể chịu đựng được nữa, không còn chút sức lực nào, và không biết phải làm gì để có thể giải quyết vấn đề hiện tại, như thế, chúng ta sẽ nhận ra rằng Ngài chính là Đấng phải làm điều ấy và sau đó bạn cầu nguyện để xin Ngài thực hiện bằng quyền năng của Ngài.

Nếu có điều gì đó bạn có thể làm để có thể giúp đỡ được cho hoàn cảnh và chúng ta hỏi Ngài xem đó là điều gì và phải làm thế nào, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta và giúp chúng ta làm điều ấy. Nhưng cuối cùng, việc có ích hơn bất cứ việc gì khác và nếu thiếu nó tất cả những gì chúng ta làm sẽ không thể hoàn thành đó chính là: cầu nguyện—cầu nguyện để Ngài thực hiện công việc trong thế giới thần linh để mang đến sự thay đổi cần thiết.

Ngài là Đấng Duy Nhất có thể thay đổi con tim và tâm trí. Ngài là Đấng Duy Nhất làm cho con người có thể đi đến chỗ bằng lòng thay đổi hay làm bất cứ điều gì cần thiết để tạo một bước tiến bộ hay để sửa chữa vấn đề. Vì thế, điều tốt nhất chúng ta có thể làm để giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn đó chính là cầu nguyện cho họ. Chúng ta không thể thực hiện được những phép lạ đang được cần đến, nhưng Thiên Chúa có thể. Những lời cầu nguyện của chúng ta tác động đến bàn tay của Ngài để làm việc gì đó xảy ra nơi chốn thiêng liêng có thể thay đổi những việc nơi thế giới của chúng ta đang sống.

I spent a moment looking over the rest of the list, and then my eyes went back to the top. There was Uncle George. And no star.

“As you can see,” Mom continued, “I’m still praying for some of them. But there are a lot of stars, aren’t there? Sometimes, it takes time, but someday I believe there will be a star beside every name on this list.”

Several years later, Mom passed away. I was sorting through some of her things, boxing up items she had earmarked for each of us children and trying to decide what to do with the rest, when I came to her old Bible. I flipped to the back page, and there was the list of names. There were more stars than before, but still no star beside Uncle George’s.

Only a few months later, Uncle George died of cancer. Near the end he had unexpectedly called for a local evangelist to come to his bedside. No one knew what took place during that visit until George’s funeral, when the evangelist stood up and said, “I am here at George’s request. I didn’t know George well, but we spent a few moments together before he passed on and he asked me to speak to you who are gathered here today.

“First, he asked me to tell you that in those moments we spent together, he asked Jesus Christ to be his personal Savior.

“Second, he wanted me to convey his deep love for you, his family and friends whom he left behind, and to ask you to not mourn for him, but to rejoice that he lives.

“Third, he wanted me to ask you each to take a moment now to consider eternity. He regretted having waited until the end of his life to do so, and he wanted each of you to understand how simple salvation is by sharing with you the same Bible verses I had shared with him.

“‘For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.’ ‘Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him.’* Wouldn’t you like to join George in Heaven when you die?”

Hearing this, Mom’s words sprung to mind and my heart skipped a beat. “Someday I believe there will be a star beside every name on this list.”

*John 3:16; Revelation 3:20.

The Best Thing

By D.B.B.

God has His reasons for allowing problems in life, and one of the main reasons is to teach us to pray. He lets us come to the end of our rope, the end of our strength and what we think we can do to solve the problem at hand, so we will realize that He’s the One who has got to do it and pray for Him to work, by His power.

The best thing you can do for others is pray for them. If there’s something we can do to help the situation and we ask Him what that is and how to go about it, He will show us and help us do it. But in the end, the thing that will help more than anything and without which all of our labors are incomplete, is prayer—to pray for Him to work in the spiritual realm to bring about the needed change.

He’s the only One who can change hearts and minds. He’s the only One who can bring people to the point where they’re willing to change or do whatever’s necessary to make progress or fix the problem. So the best thing we can do to help people who are having problems is to pray for them. We can’t do the miracle that’s needed, but the Lord can. Our prayers move His hand and make things happen in the spiritual realm that change things in our physical realm.

R 373


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *