TIẾN THẲNG TỚI – Making a Beeline

Tác giả Curtis Peter Van Gorder

Tôi đang chờ một người bạn, và quyết định chờ trong một nhà hàng yên tịnh vắng vẻ. Bên ô cửa sổ kế bên chỗ tôi đang ngồi, một con ong đang điên cuồng cố gắng thoát khỏi cái nhà giam trong suốt. Nó cố bay ra khỏi ô cửa sổ cho đến khi quá mệt và rơi xuống đất, rồi cứ lặp đi lặp lại nổ lực vô ích ấy. Dường như nó đã được lập chương trình, không thể làm khác. Một điều thắc mắc chính là ngay gần đó chính là cánh cửa đang mở. Con ong chỉ không thấy được nó. Có thể nó không bao giờ nghĩ đến đường bay ngang để đến với sự tự do, hoặc có lẽ chỉ vài bước đến ô cửa sổ dường như không thể đi vòng qua. Đối với con ong, thế giới bên ngoài và sự tự do trông rất thật, rất gần, nhưng lại không thể nào đến được.

Sau 10 phút thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng con ong đã thoát ra được. Làm thế nào nó làm được điều ấy? Nó bị làm kinh hãi. Một người qua đường đã vô tình đụng vào ô cửa từ bên ngoài và con ong bị hoãng sợ. Tôi đã không hiểu được rằng tấm kiếng ngăn cách nó với sự tự do cũng chính là tấm chắn bảo vệ nó tránh khỏi con dã thú theo sự tưởng tượng của nó. Cố tránh nguy hiểm, nó thoát khỏi thói quen của nó, nó phóng ngược lại vài bước, nhìn thấy ánh nắng ở một nơi khác, và bay ra ngoài qua cánh cửa đang mở.

By Curtis Peter Van Gorder

I was waiting for a friend to pick me up and decided to bide my time in the quiet of an empty restaurant. Against a window pane next to where I was sitting, a bee frantically tried to escape his transparent prison. It would fly up the pane until it became so tired that it fell back to the bottom, only to repeat the futile effort over and over. It seemed programmed to do no other. The curious thing was that only a few inches away there was an open door. The bee just didn’t see it. Perhaps it never considered a horizontal flight path to freedom, or perhaps the few inches of window frame seemed impossible to circumvent. To the bee, the outside and freedom looked so real, so close, yet inaccessible.

It wasn’t until after about 10 minutes of failure after failure that the bee escaped. How did it do it? It was scared into it. A passer-by inadvertently bumped the window pane from the outside and the bee felt threatened. It didn’t understand that the glass that separated it from freedom also shielded it from its imagined predator. Trying to avoid danger, it broke out of its routine, darted back a few inches, saw daylight elsewhere, and took off through the open door.

Có bao giờ bạn cảm thấy mình giống con ong kia không? Có bao giờ bạn cảm thấy mình giống như một tù nhân bị giam trong một thói quen không lối thoát không? Có bao giờ ý nghĩ về sự tự do đang thúc giục bạn, nhưng sự tự do thật sự thì dường như không thể nào đạt đến được không? Thiên Chúa để cho những trở ngại xảy đến trong cuộc sống của tất cả chúng ta, những trở ngại ấy có thể trông có vẻ không thể nào vượt qua được hoặc không thể nào xuyên thủng qua được, giống như ô cửa kính kia vậy, nhưng thường là để chúng ta đi theo một hướng khác, thông qua một cánh cửa đang mở và đi thẳng đến sự tự do.

THOÁT!
Thông điệp từ Chúa Giê-su

Rất nhiều điều trong cuộc sống có vẻ như là không thể, nhưng với Ta thì tất cả đều có thể. Một khi con sàng lọc cuộc sống bằng những lý lẽ của chính con, thì con thường nhìn thấy những khó khăn và những điều không thể, và nó làm con rối trí. Con chán nản, cảm thấy mình không thể nào chịu đựng được sức nặng ấy.

Những điều tưởng chừng như không thể này không nhằm làm con thất vọng, nhưng là để cho con cơ hội để nhìn Ta làm việc và tin tưởng. Điều ấy có thể giải thoát con khỏi việc ráng cố gắng vượt qua khó khăn bằng sức mạnh của riêng con. Ta thật sự là niềm hy vọng duy nhất của con, Đấng giải thoát duy nhất của con, ơn cứu độ duy nhất của con. Khi Ta nhấc con lên khỏi sự cố gắng vô ích trong sức mạnh của riêng con, nhấc lên khỏi nỗi sợ hãi và thất vọng, con sẽ tìm thấy bình an và hy vọng trong những nơi vô vọng. Ta sẽ làm những điều không thể cho con, nếu con ngừng vùng vẫy một cách bực bội, vô ích và điên cuồng để giải quyết những vấn đề của riêng con. Ta muốn con học cách nghĩ ngơi trong Ta, tin tưởng Ta ngay cả khi con không hiểu, và để Ta nâng con lên khỏi mọi khó khăn đang cản trở con.

Quả thật rất khó để cứu một người đang bị chìm một khi anh ta vẫn còn đang cố gắng điên cuồng để tự cứu mình! Tâm trí của anh ta đầy nỗi hoãng sợ, và anh ta chính là mối nguy hiểm cho tất cả những ai đến gần để giúp đỡ. Thường thì Ta muốn được giúp đỡ con nhiều hơn, nhưng Ta phải chờ cho đến khi con ngừng vùng vẫy. Con phải học cách tin tưởng Ta sẽ cứu con và học cách ngừng những cố gắng điên cuồng của chính con.

Khi không thấy một lối thoát nào, hãy cầu xin Ta. Ngay lập tức, Ta sẽ nâng con lên và đặt con vào một nơi cao hơn trong Thần Khí của Ta, một nơi vượt lên trên trên những mối bận tâm thuộc thế gian này.

Khi con tiến đến giới hạn của mình, khi con nhận ra rằng không thể nào thoát khỏi những gì trông giống như sự giam cầm đối với con người yếu đuối và không có khả năng của con, có vẻ như đó là điểm tận cùng của con, nhưng đó hoàn toàn không phải là điểm tận cùng! Đó thật sự là nơi của những sự bắt đầu tuyệt vời. Đó chính là bờ, là đường biên giới, là sự ngăn cách tuyệt vời, là nơi mà con kết thúc và Ta bắt đầu.

Have you ever felt like that bee? Have you ever felt like a prisoner to a routine from which there was no way to escape? Has the thought of freedom been compelling, but actual freedom seemed unattainable? God does allow obstacles in all of our lives that can seem as insurmountable and impenetrable as that pane of glass, but often it’s to get us to go another direction, through an open door and on a beeline to freedom.

Escape!
A message from Jesus

Much in life seems impossible, but with Me all things become possible. When you filter life through your own reasoning, you often see problems and impossibilities, and that perplexes you. You despair, knowing that you can’t bear the weight of it all.

Those seeming impossi­bilities are not meant to discourage you, but to give you an opportunity to see Me at work and to believe. That can set you free from trying so hard to overcome those problems in your own strength. I really am your only hope, your only deliverer, your only salvation. As I lift you above the futility of trying so hard in your own strength, above the fear and frustration, you find peace and hope where there was no hope. I will do the impossible for you if you cease from your fretful, futile, frantic struggle to work out your own problems. I want you to learn to rest in Me, to trust Me even when you don’t understand, and to let Me lift you above every problem that comes your way.

How difficult it is to rescue a drowning man when he’s still frantically trying to save himself! His mind is full of fear, and he’s a danger to all who come near to help him. Often I want to help you more in a situation, but I must wait until you stop struggling so hard. You must learn to trust Me to save you and cease from your own frantic efforts.

When there’s no apparent way to escape‚ call on Me. In an instant I can lift you up and set you in a higher place in My Spirit, high above the cares of this world.

When you reach your limit, when you realize that it’s impossible to escape what seems like a prison of your own human frailties or inabilities, it seems to be the end for you but it is not the end at all! That’s really the place of great beginnings. That’s the border, the frontier, the great divide, the place where you end and I begin.

R 384


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *