1 Cô-rin-tô 13 cho thời nay – First Corinthians 13 for Today

Được Josie Clark phỏng theo bài viết của Maria Fontaine

1. Cho dù tôi có thể nói được năm thứ tiếng, và nói mọi lời lẽ khôn ngoan, nhưng nếu tôi thiếu lòng thương yêu, nói những chuyện không đâu hoặc nói xấu người khác, thì những lời tôi nói không chỉ là hoàn toàn vô nghĩa, nhưng còn là điều gây hại vô cùng.

2. Và cho dù tôi đọc Kinh Thánh đều đặn và thậm chí thuộc lòng nhiều đoạn, và dẫu cho tôi cầu nguyện mỗi ngày, và có lòng tin mạnh mẽ và có nhiều đặc ân khác, nhưng nếu tôi thiếu lòng yêu thương để đôi khi có thể hy sinh những ước muốn của mình vì lợi ích của người khác, thì tất cả “gia tài tinh thần” của tôi chẳng là gì cả.

Adapted from Maria Fontaine by Josie Clark

1. Though I can speak five languages and talk intelligently on dozens of subjects, if I don’t have enough love to keep from gossiping or putting down others, I’m not just making so much useless noise, I’m being downright destructive.

2. And though I read the Bible regularly and even know parts of it by heart, and though I pray daily and have a lot of faith and other spiritual gifts, if I don’t have enough love to sometimes sacrifice some of my personal desires for others’ sakes, then all of my “spirituality” amounts to nothing.

3. Và cho dù tôi làm một lúc hai công việc để chăm lo cho gia đình, cho dù tôi có bố thí tham gia những công việc tình nguyện trong cộng đồng, nhưng nếu tôi không thể hiện tình yêu thương và sự tử tế đối với những người tôi cùng chung sống và làm việc, tất cả mọi cố gắng trong công việc và những hy sinh của tôi đều trở thành vô nghĩa.

4. Với tình yêu, thì cho dù một ngày làm việc dài, mệt nhọc, nản lòng, cũng không cáu gắt và nóng giận. Tình yêu thương chính là cảm thấy hạnh phúc khi ai đó gặp may. Tình yêu không cần phải lái chiếc xe bắt mắt nhất, sống trong ngôi nhà to lớn nhất, hoặc có tất cả những vật dụng mới nhất. Tình yêu không cần phải luôn làm người người chỉ huy, hay có tiếng nói sau cùng.

5. Tình yêu thì không bao giờ khiếm nhã hay thô lỗ, không bao giờ ích kỷ, không bao giờ phàn nàn, dày vò, hay tạo áp lực cho người khác để đạt điều nó mong muốn. Tình yêu luôn không ngừng quan tâm đến những nhu cầu của người khác đến nỗi không có nhiều thời gian để lo cho chính mình. Tình yêu không bao giờ tức giận khi mọi việc không suông sẻ. Tình yêu thì luôn mau mắn tin điều tốt nhất của người khác và chậm tin những điều còn lại.

6. Tình yêu rất ghét nghe những chuyện tầm phào, nhưng ngược lại chỉ muốn nghe những đức tính tốt của người khác và những điều tốt đẹp họ làm. Tình yêu biết rõ điều gì nó lắng nghe, nhìn thấy, hoặc đọc được sẽ ảnh hưởng đến thái độ và hành động của nó, và như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác, vì thế nó rất cẩn trọng trong việc tận dụng thời gian.

7. Tình yêu thì rất linh hoạt, dễ dàng chấp nhận, thích ứng với mọi việc, và có thể xử lý được bất cứ việc gì xảy đến. Tình yêu luôn sẵn sàng bỏ qua cho người khác và mong đợi những điều tốt nhất nơi họ. Tình yêu muốn nhìn thấy người khác phát huy toàn bộ khả năng của họ và làm tất cả những gì nó có thể để đạt điều ấy. Tình yêu không bao giờ cạn kiệt lòng kiên nhẫn, ngay cả với những người chậm nắm bắt mọi việc hoặc chậm thực hiện phần việc của họ. Tình yêu không bao giờ nhìn đồng hồ khi người khác đang nói chuyện.

8. Tình yêu không bao giờ phản bội. Tôi phản bội người khác, và những người khác có thể phản bội tôi. Tất cả chúng ta có thể có những lúc phạm sai lầm, bị lầm lạc, bối rối. Những lời nói và hành động của chúng ta thường đôi khi mắc phải sai lầm, và những ý tưởng thông minh của chúng ta không phải lúc nào cũng phát huy đúng theo cách chúng ta mong muốn.

9. Chúng ta rất dễ bị cám dỗ, dễ phạm sai lầm, và thường dại dột, hiểu biết của chúng ta về thế giới chúng ta đang sống, không nói đến thế giới sẽ đến, tất cả những gì chúng ta biết chỉ là một phần.

10. Nhưng khi Thần Khí tình yêu của Thiên Chúa ở trong chúng ta, mọi thứ sẽ thay đổi.

11. Chúng ta thật sự chỉ là một đứa trẻ khi phải thực hành tình yêu chân chính, nhưng Thiên Chúa có thể giúp chúng ta lớn lên, không còn có những hành động trẻ con ấy.

12. Không có Ngài, chúng ta như những người thiếu khả năng cần thiết khi đương đầu với tình yêu và những việc khác quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng khi chúng ta sống trong vương quốc của Ngài—vương quốc Thiên Đàng mà Chúa Giê-su đã nói đến thậm chí cũng ở trong chúng ta ngay hiện tại—chúng ta có thể nhìn thấy những điều Ngài làm, những điều Ngài biết là quan trọng nhất, thực hiện những điều theo đúng ưu tiên, tháo bỏ những cản trở, sống và yêu một cách trọn vẹn.

13. Có rất nhiều những điều xinh đẹp trong cuộc sống và có rất nhiều điều tốt, nhưng không có gì tốt đẹp và quan trọng cho bằng tình yêu!

Điều cốt lõi của tình yêu
Tất cả những điều tốt nhất trong cuộc sống đều được đóng gói trong một một chiếc hộp thắt nơ chứa đựng sự mạo hiểm. Bạn mở dây gói quà, bạn chấp nhận sự mạo hiểm, và đồng nghĩa với việc nhận được niềm vui. Tình cảm cha mẹ giống như thế. Hôn nhân giống như thế. Tình bạn giống như thế. Để cảm nghiệm được đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống, bạn phải tự phơi bày chính mình cho đến tận nơi sâu thẳm nhất chính là chỗ dễ bị tổn thương nhất. Đó chính là điều cốt lõi của tình yêu thật sự.

—Kristin Armstrong

3. And though I work two jobs to provide for my family, and though I give to charity and volunteer for every community project that comes up, if I don’t show love and kindness to those I live and work with, all my hard work and self-sacrifice are worthless.

4. Love has a long, hard, frustrating day at the office, yet doesn’t get snappy and short-tempered. Love is happy for the other guy when he gets all the breaks. Love doesn’t have to drive the flashiest car, live in the biggest house, or have all the latest gadgets. Love doesn’t always have to be the boss or have the last word.

5. Love isn’t rude or crude, isn’t selfish, and doesn’t gripe, guilt-trip, or pressure others to get what it wants. Love is too busy being concerned about the needs of others to spend much time worrying about its own. Love doesn’t freak out when things don’t go its way. Love is quick to believe the best about people and slow to believe the rest.

6. Love hates to hear gossip and instead wants only to talk about others’ good qualities and the good that they’ve done. Love knows that what it listens to, watches, or reads will affect its attitudes and actions and thereby have an effect on others, so it’s careful about how it spends its time.

7. Love is flexible, takes everything in stride, and can handle whatever comes its way. Love is always ready to give others the benefit of the doubt and looks for the best in them. Love wants to see others reach their full potential and does all it can to make that happen. Love never runs out of patience, even with those who are slow to get with the program or do their share. Love doesn’t keep looking at its watch when others are talking.

8. Love never fails. I fail others, and others can fail me. We all can be mistaken, misguided, or confused at times. Our words and deeds often fall short, and our bright ideas don’t always play out the way we want or expect them to.

9. We’re frail, fallible, and often foolish, and our understanding of the world we live in, not to mention the world to come, is only partial at best.

10. But when God’s Spirit of love lives in us, that changes everything.

11. We’re really just children when it comes to practicing real love, but God can help us outgrow our childish ways.

12. Without Him we’re clueless when it comes to love and the other things that matter most in life, but when we live in His kingdom—the kingdom of Heaven that Jesus said is even now within us—we can see things as He does, get our priorities straight, pull out the stops, and live and love to the full.

13. There are lots of nice things in life and lots of good things, but none are as good or as important as love!

The Essence of Love
All the best things in life come packaged in a ribbon of risk. You untie the gift, you assume the risk, and equally, the joy. Parenthood is like that. Marriage is like that. Friendship is like that. In order to experience life in the full sense, you expose yourself to a bottomless pit of vulnerability. That is the essence of true love.—Kristin Armstrong

R 352


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *