Thái độ – Attitude

Hãy lựa chọn thái độ của bạn. Việc bạn lựa chọn thái độ của mình thế nào sẽ quyết định kết quả cuộc sống của bạn. Những ý nghĩ tiêu cực không thể phát huy nếu bạn không tiếp sức cho chúng. Hãy viết hết những ơn lành mà bạn có được, và luôn giữ lấy để đọc mỗi khi những ý nghĩ tiêu cực tấn công bạn. —Sheri Rose Shepherd

Kết quả

Jerome K.Jerome là một nhà văn người Anh. Bố ông mất vào năm ông 12 tuổi, và năm 14 tuổi, ông phải làm việc để phụ giúp mẹ và chị. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi mẹ ông qua đời, nhưng sau rất nhiều những công việc khác nhau, kết quả cuối cùng, ông trở thành nhà văn—không phải viết truyện buồn nhưng là một nhà văn khôi hài nổi tiếng. Ông viết truyện vui để động viên những người khác. Trải qua những khởi đầu đầy gian nan trong cuộc sống, ông đã nói: “Chúng ta có được sức mạnh từ trở ngại chứ không phải từ chiến thắng.”

Choose your attitude. Your choice of attitude can decide the outcome of your life. Negative thoughts have no power unless you empower them. Write a list of blessings and keep them handy to read when you are attacked with negative thoughts.—Sheri Rose Shepherd

The outcome

Jerome K. Jerome was a British writer whose father died when he was 12, and at 14 he had to go to work to support his mother and sister. His life got even harder when his mother died, but after many different jobs, the end result was that he became a writer—not of sad stories, but a famous humorist, writing funny stories to encourage others. After such a hard beginning in life, he said, “It is from the struggle, not the victory, that we gain strength.”

Có một người đàn ông trẻ bị tật nói bấp từ nhỏ. Ông ta không ngừng cầu nguyện cùng Đức Chúa, nhưng Đức Chúa đã không nhậm lời cầu xin của ông. Cuối cùng, người tín hữu này nói: “Tôi đoán Thiên Chúa muốn dùng tật nói bấp của tôi để tôn vinh Ngài, bởi vì khi đi gặp ai đó để làm chứng cho Chúa, họ cảm thấy tội nghiệp tôi và lắng nghe tôi!” Mặc dù không thể tháo bỏ được mọi vấn đề, nhưng ông ta đã không để cho trở ngại ấy thắng được ông. Ông không để cho tật nói bấp ấy làm cho ông cảm thấy xấu hổ trước những người khác. Thay vào đó, ông học cách sử dụng tật ấy cho lợi ích của ông và để tôn vinh Thiên Chúa. Ông có thể ngay lập tức tạ ơn Chúa về những khó khăn, đau buồn ông trải qua và thấy được điều tốt lành trong những biến cố ấy. —Maria David

**

Cuộc sống của mỗi người có đủ điều tốt và điều xấu—có quá nhiều nỗi buồn và hạnh phúc, có đủ niềm vui và nỗi đau—hãy xem xét và lựa chọn hoặc là lối sống lạc quan hoặc là bi quan. Bạn có thể lựa chọn cười hay khóc, hạnh phúc hay tai hoạ. Đó chính là quyết định của bạn: Quan điểm của bạn về cuộc sống là như thế nào? Bạn sẽ luôn ngước nhìn lên với niềm hy vọng hay cúi nhìn trong tuyệt vọng?

Thái độ lạc quan không phải là một thứ gì đó xa hoa, nhưng là thứ cần thiết. Cái nhìn của bạn về cuộc sống sẽ quyết định cảm nghĩ, hành động, cũng như việc bạn có thể hoà hợp được tốt với những người khác không. Trái lại, những nỗi thất vọng, những suy nghĩ và thái độ tiêu cực sẽ tự nó phát triển; nó sẽ trở thành lời tiên đoán được ứng nghiệm. Sự bi quan sẽ tạo ra một nơi tối tăm, ảm đạm, một nơi không ai muốn sống. Chỉ có một điều duy nhất có tác động mạnh mẽ hơn sự tiêu cực đó chính là những suy nghĩ tích cực. —Rich DeVos

**

Nếu bạn muốn thay đổi thái độ của mình, hãy xin Chúa chỉ cho bạn mặt tốt, mặt có ích, mặt thuận lợi, mặt tích cực của từng hoàn cảnh. Tất cả những gì xảy đến trong cuộc sống của người tín hữu đều có nguyên do và đều có sự giúp đỡ từ một Đấng Cao Cả.

Vì thế, nếu bạn cảm thấy mình bị sa vào những suy nghĩ tiêu cực khiến bạn bị tuyệt vọng, hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn những mặt tích cực, những mặt đầy hứa hẹn của sự việc đang xảy đến cho bạn.

Trong Kinh Thánh, Rô-ma 8:28: “Tất cả mọi việc đều sinh ích cho những ai yêu mến Ngài, tức những kẻ được Người chọn theo như ý Người định.” Bạn có yêu mến Thiên Chúa không? Nếu có thì lời hứa ấy dành cho bạn! Vì bạn, Ngài có thể biến những điều xấu thành tốt để giúp bạn tìm thấy sự may mắn trong cái rủi ro. Ngài sẽ che chở bạn. Vậy đừng để cho những chuyện không tốt ở lâu bên bạn! Hãy trông đợi những điều tốt lành, và Chúa Giê-su sẽ giúp bạn tìm thấy những điều đó. —D.B.B

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! —Phi-líp-phê 4:4

There was once a young man who had grown up with a very severe case of stammering. He had been prayed for repeatedly, but the Lord had not seen fit to deliver him. Finally, this precious young Christian concluded, “Well, I guess the Lord wants me to use my stammering for His glory,because when I witness to others, they feel so sorry for me, they always listen!” Even though he couldn’t get rid of the problem, he didn’t let it overcome him. He didn’t let it cause him to sink into withdrawal from others. Instead, he learned to use it for his advantage and for God’s glory. He got to the point where he could even thank God for his affliction and see the good in it. —Maria David

**

There is enough good and bad in everyone’s life—ample sorrow and happiness, sufficient joy and pain—to find a rational basis for either optimism or pessimism. You can choose to laugh or cry, bless or curse. It’s your decision: From which perspective do you want to view life? Will you look up in hope or down in despair?

An optimistic attitude is not a luxury; it’s a necessity. The way you look at life will determine how you feel, how you perform, and how well you get along with other people. Conversely, negative thoughts, attitudes, and expectations feed on themselves; they become a self-fulfilling prophecy. Pessimism creates a dismal place where no one wants to live. The only thing more powerful than negativism is a positive affirmation. —Rich DeVos

**

If you want to have a change in attitude, ask the Lord to show you the good side, the beneficial side, the favorable side, the positive side to situations. For everything that happens in the life of a Christian, there is a reason, and there is help from Above.

So if you feel you are getting swamped with negative thoughts, that you can’t help but think in a despairing, hopeless way, ask the Lord to show you the “upside” of the things that are happening to you.

The Bible says in Romans 8:28, “All things work together for good to them that love God, to those who are the called according to His purpose.” Do you love God? Then that promise is for you! For you He can turn bad to good and help you find the silver lining in any cloud He allows to overshadow you. So don’t let those clouds stay there for long! Look for the good, and Jesus will help you find it. —D.B.B

Always be full of joy in the Lord; I say it again, rejoice. —The Bible, Philippians 4:4
R 171


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *