Raising teenagers

Mark Twain (1835-1910), tác giả và diễn viên hài người Mỹ nhớ lại: “Khi tôi còn là một cậu trai 14 tuổi, cha tôi lúc ấy thật chẳng biết gì cả khiến tôi không thể chịu nỗi khi có một người già như thế bên cạnh. Nhưng khi tôi 21 tuổi, tôi ngạc nhiên về rất nhiều điều ông đã học được.” Có lẽ cha của ông sẽ kể một câu chuyện khác!

Một điều dường như luôn đúng: Nuôi dạy con cái ở độ tuổi thanh thiếu niên chính là thách thức to lớn nhất mà hầu hết các bậc cha mẹ đều phải đương đầu. Một số chìm dưới gánh nặng. Một số trốn tránh trách nhiệm. Một số lo lắng và hy vọng điều tốt nhất. Một số quá bận rộn với những việc khác đến nỗi thậm chí kh6ong biết điều gì đang xảy ra cho con cái của mình. Nhưng những bậc cha mẹ khác nhìn thấy điều cần thiết, nổ lực gấp đôi, tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề xảy ra với con cái ở độ tuổi thanh thiếu niên của họ, và dẫn dắt chúng suốt những năm chúng ở vào độ tuổi ngỗ nghịch.

Làm bố mẹ của những đứa con đang ở độ tuổi thanh thiếu niên thật không dễ dàng, nhưng bất cứ một bậc cha mẹ nào cũng có thể có được tất cả mọi sự giúp đỡ họ cần, mỗi một ngày giải quyết một vấn đề, nếu họ biết nơi nào để quay sang tìm sự giúp đỡ. Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng nên tất cả chúng ta, cũng là Đấng tạo ra một hệ thống dựa trên đó chúng ta phát triển và trưởng thành—và Ngài không phạm sai lầm. Ngài biết điều mà mỗi người chúng ta cần ở mỗi giai đoạn của cuộc sống và trang bị phù hợp cho chúng ta.

Vậy, nếu bạn làm cho mẹ và đang cảm thấy ngàn càng khó đáp ứng những nhu cầu của những đức con đang ngày một lớn của bạn, hãy quay sang Đấng không thể nào thất bại. Mỗi một vấn đề, Ngài đều có một giải pháp. Mỗi một câu hỏi, Ngài đều có một câu trả lời. Mỗi một trở ngại có vẻ như không thể nào vượt qua được, Ngài sẽ tạo ra một con đường để vượt qua, vòng qua hoặc xuyên qua. Mỗi một hy sinh bạn làm cho con cái của mình, Ngài đều có phần thưởng dành cho bạn. Ngài yêu bạn và con cái của bạn, và Ngài luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

“When I was a boy of 14,” the American author and humorist Mark Twain (1835-1910) recalled, “my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much he had learned in seven years.” His father would probably tell the story differently!

This seems to be a timeless truth: Raising teenagers could be the greatest challenge most parents ever face. Even with 12 years to get ready for it, few parents feel prepared. Some sink under the weight. Some abdicate. Some hold their breath and hope for the best. Some are too busy with other things to even notice what is happening to their children. But other parents see the need, redouble their commitment, search out solutions to their teens’ problems, and guide them through those turbulent years.

Being a parent of teens isn’t easy, but any parent can get all the help they need, one day and one problem at a time, if they know where to turn. God, who made us all, also set up the system by which we grow and mature—and He doesn’t make mistakes. He knows what each of us need at each stage of our lives and equips us accordingly.

So if you’re a parent and are finding it increasingly difficult to meet your growing children’s needs, turn to the One who cannot fail. For every problem, He has a solution. For every question, He has the answer. For every seemingly insurmountable obstacle, He will make a way over, around, or through. For every sacrifice you will ever make for your children, He has a reward waiting. He loves you and your children, and He’s always there for you.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *