LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI LÀM CHA MẸ – A Parent’s Prayer

Lạy Cha trên trời, xin giúp con trở nên một người cha người mẹ tốt hơn. Xin dạy con biết hiểu con cái của mình, kiên nhẫn lắng nghe những gì chúng nói, và trả lời tất cả những câu hỏi của chúng một cách ân cần. Xin giúp con tránh ngắt lời và gây mâu thuẩn với chúng. Xin giúp con nhã nhặn với chúng như con muốn chúng nhã nhặn với con. Xin đừng bao giờ để con cười nhạo những lầm lỗi của chúng, hoặc làm chúng xấu hổ, hoặc giễu cợt mỗi khi chúng làm điều gì khiến con tức giận. Xin đừng bao giờ để con trừng phạt chúng chỉ vì muốn thỏa mãn tính ích kỷ của riêng con hoặc để tỏ rõ uy quyền.

Xin giúp con đừng cám dỗ con cái mình nói dối hay trộm cắp. Và xin hướng dẫn con từng giờ để con biểu hiện cụ thể qua những gì con nói và làm để chứng thực rằng sự thành thật mang đến hạnh phúc.

Xin Ngài giúp con hạ cơn giận. Và mỗi khi con bực tức, lạy Chúa, xin giúp con kiềm chế lời nói.

Xin giúp con luôn nhớ rằng con cái con là những đứa trẻ và con không nên đòi hỏi chúng có óc suy xét của người lớn.

Xin đừng để con cướp đi của chúng cơ hội tự mình suy xét và đưa ra quyết định.

Xin ban ơn cho con thật nhiều để đáp ứng những yêu cầu chính đáng của chúng, và dũng khí để từ chối chúng những quyền lợi mà con biết sẽ gây hại cho chúng.

Xin giúp con ngay thẳng, công bằng và tử tế. Và lạy Chúa, xin cho con cái con biết yêu thương con, tôn trọng con và biết noi theo gương của con. A-men.–Abigail Van Buren (1918-), “Abby yêu dấu”

Oh, heavenly Father, make me a better parent. Teach me to understand my children, to listen patiently to what they have to say, and to answer all their questions kindly. Keep me from interrupting them or contradicting them. Make me as courteous to them as I would have them be to me. Forbid that I should ever laugh at their mistakes, or resort to shame or ridicule when they displease me. May I never punish them for my own selfish satisfaction or to show my power.

Let me not tempt my child to lie or steal. And guide me hour by hour that I may demonstrate by all I say and do that honesty produces happiness.

Reduce, I pray, the meanness in me. And when I am out of sorts, help me, O Lord, to hold my tongue.

May I ever be mindful that my children are children and I should not expect of them the judgment of adults.

Let me not rob them of the opportunity to wait on themselves and to make decisions.

Bless me with the bigness to grant them all their reasonable requests, and the courage to deny them privileges I know will do them harm.

Make me fair and just and kind. And fit me, O Lord, to be loved and respected and imitated by my children. Amen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *