Nuôi Dạy Con Cái Thông Qua Lời Cầu Nguyện – Parenting Through prayer

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU

Nuôi nấng con cái trong thế giới ngày nay thật không dễ dàng. Rất nhiều những giá trị quý giá con muốn khuyến khích nơi những đứa con của mình không ngừng bị chống lại bởi những người khác, những người có hướng đi trái ngược. Con lo lắng những nổ lực mạnh mẽ nhất của con cũng sẽ thất bại và con cái của con sẽ quay lưng lại với những giá trị mà con đã rất trân trọng. Ta biết đôi lúc con bị cám dỗ bởi những suy nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng đừng làm thế. Những quan tâm và lo lắng của con sẽ không trở nên vô ích. Vẫn còn rất nhiều điều con có thể làm, cho dù con đã cố gắng hết sức. Nhưng Ta có thể làm rất nhiều điều so với những gì con có thể làm, và Ta luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ta cũng hiểu rõ những đứa con của con hơn cả con hiểu chúng, và Ta biết làm thế nào là tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ta muốn cùng con nuôi dạy con cái để chúng trở thành những người thánh thiện mà cả Ta và con mong muốn ở nơi chúng.

Hãy dâng con cái của con cho Ta qua lời cầu nguyện. Thông qua lời cầu nguyện con có thể trở thành những bậc cha mẹ tốt hơn mà con mong muốn. Thông qua lời cầu nguyện con có thể giúp bảo vệ con cái của mình khỏi những ảnh hưởng tai hại không lành mạnh. Thông qua lời cầu nguyện, con có thể tìm thấy những giải pháp của Ta cho những vấn đề của chúng. Thông qua lời cầu nguyện, con có thể làm những gì con không thể.

Hãy dành thời gian để cầu nguyện cho con cái của con mỗi ngày. Mỗi khi chúng đương đầu với một vấn đề rắc rối, hãy cầu xin câu trả lời của Ta. Hãy bắt đầu trở thành bậc cha mẹ tốt hơn ngay hôm nay thông qua lời cầu nguyện. Những thay đổi mà con nghĩ là không thề sẽ đến thông qua sức mạnh của lời cầu nguyện.

FROM JESUS WITH LOVE

It’s not easy raising children in today’s world. Many of the godly values that you want to encourage in your children are constantly being attacked by others who are going the opposite direction. You worry that even your best efforts will fail and that your children will turn their backs on the values you hold dear. I know you’re tempted sometimes to give up, but don’t. Your concern and care are not in vain. There’s only so much that you can do, even though you try your best. But I’m capable of doing much more than you ever could, and I am here to help. I also understand your children even better than you do, and I know how to best handle their problems. I want to work with you to shape your children into the godly people you and I both want them to become.

Commit your children to Me in prayer. Through prayer you can be the better parent you want to be. Through prayer you can help protect your children from harm and unwholesome influences. Through prayer you can find My solutions to their problems. Through your prayers I can do what you can’t do.

Set aside time each day to pray for your children. Each time you’re faced with a troublesome issue, ask Me for the answer. Start today to be a better parent through prayer. Changes that you haven’t thought possible will come to pass through the power of prayer.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *