Sự thành thật rất có ích – Honesty Pays

Một người cha thú nhận rằng, ông đã không nhận ra mình đã thiếu thành thật với con mình cho đến một ngày ông học được bài học khó khăn. Con trai của ông bị nhận điểm thấp trong môn Anh văn. Ngày nọ, cậu bé nói với cha: “Con đoán rằng khi bố còn đi học, bố toàn đạt điểm A trong môn Anh văn.”

“Tại sao con lại đoán như thế?” người cha hỏi.

Người con trả lời: “Dạ, nếu không học tốt thì bố đã không la mắng con như thế.”

Cách mà ông khiển trách con trai đã đi lệch sự thật. “Không, thật ra bố đã không học tốt môn tiếng Anh lắm. Đặc biệt là viết chính tả” người cha trả lời.

Kể từ đó, cậu trai học khá hơn, không còn những ám ảnh mình là người thấp kém và thất bại. Biết được rằng bố của mình cũng vướng phải vấn đề tương tự nhưng đã vượt qua được mang lại cho cậu bé niềm hy vọng.—Không rõ tác gỈA

One father confessed that he hadn’t realized how dishonest he’d been with his son until he learned a hard lesson. His son received a very low grade in English. In spite of scoldings and extra study, it seemed the boy simply could not bring up his grade. One day he said to his father, “I guess when you went to school you got all A’s in English.”

“What makes you say that?” the father asked.

“Well, if you didn’t do well,” said the son, “you wouldn’t scold me the way you do.”

The way he had corrected his son was a misrepresentation of the truth. “No, the fact is that I had a really hard time with English,” the father replied. “Especially spelling.”

From that moment on the boy did better, freed from the impression that he was inferior and a failure. Seeing that his dad had the same problems, but succeeded, gave him hope.—Anonymous


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *