Thoughts about good health

Cuộc sống chính là tất cả những lựa chọn mà chúng ta thực hiện, và sức khỏe của chúng ta cũng không ngoại lệ. Thậm chí những rủi ro về sức khỏe có vẻ như không thể tránh khỏi, chẳng hạn như bị lay bệnh cảm từ đám đông trong thang máy hoặc yếu tố di truyền dẫn đến mắc phải một loại ung thư nào đó, cũng không hoàn toàn vượt xa tầm kiểm soát của chúng ta. Thường luôn có một sự phòng ngừa nào đó chúng ta có thể thực hiện để tăng cường những cơ hội sống khỏe mạnh, ví dụ như sử dụng thang bộ trong mùa dịch cúm, hoặc tuân thủ chế độ ăn kiêng thật kỹ lưỡng. Sự thật là, chúng ta có thể tránh được hầu hết những vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả căn bệnh cúm khó chịu mà không cần phải quá khó khăn. Trong hầu hết những trường hợp, sống khỏe mạnh chính là vấn đề kiên trì thực hiện một vài điều căn bản để giữ cơ thể mạnh khỏe và sức đề kháng cao.

Vậy tại sao chúng ta lại không chăm sóc bản thân mình tốt hơn? Mỗi chúng ta đều có những lý do của riêng mình, nhưng chung quy đều là “quá khó” hoặc “mất quá nhiều thời gian.” Vì thế chúng ta để bản thân xem thường mối nguy hiểm và đánh giá quá cao sức mạnh của chúng ta. “Tôi đã không bị lây bệnh.” “Vóc dáng của tôi cân đối rất nhiều so với những người cùng tuổi.” “Chắc chắc sẽ không xảy ra với tôi.” Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, và chúng ta ước lẽ ra mình nên nỗ lực hoặc nên dành thời gian. Thậm chí nếu chúng ta đuối sức nhưng chưa thật bị bệnh, chúng ta cũng hoạt động không đạt công suất, có nghĩa là chúng ta không đạt được gì nhiều trong cuộc sống và có ít hơn để cho đi.

Như thường lệ, tin tốt lành chính là Thiên Chúa ở bên chúng ta. Ngài ban cho chúng ta thân xác rất mau chóng hồi phục, với hệ thống phòng ngự, kèm theo lời cảnh báo sớm, và cơ cấu chữa lành. Ngài cũng ban cho chúng ta khả năng phán đoán thông thường, kinh nghiệm chung, và những chỉ dẫn tổng quát trong Lời của Ngài về sức khỏe khỏe mạnh, và Ngài hướng dẫn cho nhà khoa học có nhiều những khám phá bổ sung thêm rất nhiều chi tiết. Nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài muốn hành động nơi từng người một, Ngài muốn trở thành huấn luận viên thể hình và thể lực riêng của chúng ta. Ngài đang đợi chúng ta xin Ngài, và làm phần việc của chúng ta.

Bạn có muốn cảm thấy tốt hơn, hoạt động tốt hơn, trông tốt hơn và sống lâu hơn không? Tập sách đặc biệt về chủ đề sức khỏe này có thể giúp bạn bắt đầu.

Life is all about the choices we make, and our health is no exception. Even most health risks that seem unavoidable, like being exposed to the flu in a crowded elevator or hereditary predisposition to a certain type of cancer, aren’t completely beyond our control. Often there is some precaution we can take to improve our chances of staying healthy, like using the stairs in flu season, or following a careful diet. The truth is, we could avoid most health problems, including that nasty flu, without going to extremes. In most cases, healthy living is a matter of consistently doing a few basic things to keep our bodies strong and our resistance high.

So why don’t we take better care of ourselves, then? We each have our reasons, but they usually come down to “it’s too hard” or “it takes too long.” So we excuse ourselves by underestimating the danger and overestimating our strength. “I didn’t catch the last thing that went around.” “I’m in better shape than most people my age.” “Surely that won’t happen to me.” But sooner or later it does happen, and we wish we’d made the effort or taken the time. Even if we just get run down and not actually sick, we operate at less than our full potential, which means we get less out of life and have less to give.

The good news, as usual, is that God is on our side. He’s given us bodies that are remarkably resilient, with built-in early warning, defense, and healing mechanisms. He’s also given us common sense, collective experience, and general guidelines in His Word for good health, and He’s led men and women of science to make discoveries that fill in many details. But He hasn’t stopped there. He wants to work with us one on one, to be our personal health and fitness coach. He’s just waiting for us to ask Him, and then do our part.

Do you want to feel better, perform better, look better, and live longer? This booklet on health should get you on your way.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *