CHẾ ĐỘ ĂN KIÊNG ĐÚNG ĐẮN – DIET RIGHT

Ăn kiêng hứa hẹn việc giảm cân nhanh chóng và/hoặc giảm cân không cần tập thể dục không chỉ không có lợi, nhưng nó còn làm hại cơ thể vì nó làm rách cơ nạt. Kế hoạch giảm cân lành mạnh kết hợp một chế độ ăn uống cân bằng, thiếu hụt một phần nhỏ năng lượng, với việc tập thể dục. Phép tính và kế hoạch đều rất đơn giản: Đốt thêm 500 calo so với số calo bạn nạp vào (ví dụ như: bằng cách ăn ít hơn 300 calo và đốt thêm 200 calo bằng cách tập thể dục 30-40 phút), và bạn sẽ giảm được một pound (0.45kg) mỗi tuần, đó chính là tốc độ giảm cân dài hạn lý tưởng nhất. Kết hợp kiên trì tập thể dục (tập thể dục với tạ), và bạn sẽ đốt phần mỡ. Đó chính là bí quyết giảm cân hiệu quả, lành mạnh và an toàn.

Diets that promise rapid weight loss and/or weight loss without exercise are not only nearly always futile, but they actually damage the body by tearing down lean tissue. A healthy weight-loss plan combines a balanced diet, a small calorie deficit, and exercise. The math and plan are both simple: Burn 500 more calories per day than you consume (by eating 300 fewer calories and burning 200 more by exercising for 30–40 minutes, for example), and you will lose one pound (0.45 kg) per week, which is the optimum rate for long-term weight loss. Combine that with resistance (weight-bearing) exercise, and you will burn fat, not muscle. That’s the secret to safe, sane, successful dieting.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *