THỞ BẰNG BỤNG – BELLY BREATHING

“Việc hít thở chậm rãi và sâu có lẽ là liều thuốc chống căng thẳng tốt nhất mà chúng ta có được,” Jame Gordon, giáo sư lâm sàng ngành tâm thần học của đại học Y Georgetown. “Khi bạn mang không khí xuống vùng thấp của phổi, nơi sự trao đổi oxy diễn ra với hiệu suất cao nhất, mọi thứ thay đổi. Nhịp đập tim chậm, áp lực máu giảm, cơ thư giãn, lo lắng bớt căng thẳng, và tâm trí bình thản. [Thở bằng bụng] là một phương pháp chữa bệnh rất tốt.”

Hít thở thật sâu bằng cơ hoành được nhận thấy không chỉ giảm những triệu chứng PMS nghiêm trọng, mà còn giảm lo lắng, buồn chán, và những dạng cảm xúc buồn bực khác, chấm dứt rối loạn nhịp tim, cải thiện tiêu hóa, tăng lưu thông máu, và cải thiện giấc ngủ và vòng năng lượng.

Bụng nên phình to trong khi hít sâu để cung cấp lượng tối ưu khí oxy cần thiết để nuôi dưỡng tất cả những tế bào trong cơ thể.

“Slow, deep breathing is probably the single best anti-stress medicine we have,” says James Gordon, a clinical professor of psychiatry at the Georgetown University School of Medicine. “When you bring air down into the lower portion of the lungs, where oxygen exchange is most efficient, everything changes. Heart rate slows, blood pressure decreases, muscles relax, anxiety eases, and the mind calms. [Belly breathing] is extremely therapeutic.”

Deep diaphragmatic breathing has also been found to significantly reduce symptoms of severe PMS, as well as relieve anxiety, depression, and other forms of emotional distress, end heart arrhythmias, improve digestion, increase blood circulation, and improve sleep and energy cycles.

The abdomen should expand during inhalation to provide the optimum amount of oxygen needed to nourish all the cells in the body.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *