YẾU TỐ LÒNG TIN – FAITH FACTOR

Tác giả D.B.B

Sợ hãi, căng thẳng, và thù hận, tất cả những điều gây nên những căn bệnh về thần kinh và những bệnh khác nhau về tâm lý . Những bệnh tâm lý như những vấn đề về tim mạch, viêm khớp và đau bao tử cũng có thể trở nên nặng hơn bởi lo lắng, sợ hãi, oán giận, thù hận hoặc thái độ tiêu cực đối với cuộc sống. Khoa học chứng minh rằng tất cả những thái độ và những cảm giác tiêu cực có thể gây nên việc tích tụ những chất độc trong cơ thể dẫn đến bệnh tật. Nói cách khác, trạng thái tinh thần không tốt có thể làm hại đến cơ thể.

Đó chính là lý lo tại sao lòng tin chính là một liệu pháp tuyệt vời. Việc biết rằng Cha trên trời của bạn yêu thương bạn và sẽ chăm sóc bạn và những người bạn thương yêu sẽ giải tỏa lo lắng và cho bạn bình an trong tâm trí, điều này mang đến sự nghỉ ngơi cho các cơ quan sống, và kế đến sẽ tác động đến việc bài tiết chất độc ra khỏi cơ thể. Lòng tin vào tình yêu của Thiên Chúa chính là liều thuốc tốt nhất!

BY D.B.B

Fear, tension, and hatred all produce various psychological and nervous diseases. Physiological diseases like heart trouble, arthritis, and stomach ulcers can also be made worse by worry, fear, bitterness, hatred, or a negative attitude toward life. Science has proved that all of these negative attitudes and feelings can cause an actual buildup of poisons in the body that contribute to illnesses. In other words, the wrong state of mind can actually poison your body.

That is why faith is such a marvelous cure. Knowing that your heavenly Father loves you and is going to take care of you and yours eliminates fear and gives you peace of mind, contentment of heart, and a feeling of spiritual well-being that brings rest to your vital organs, and that in turn actually causes the elimination of poisons from your body. Faith in God’s love is the best medicine!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *