HÃY DÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG TRONG NĂM 2010 – GO FOR GOLD IN 2010

Tông đồ Phao-lô viết vào thế kỷ thứ nhất

Trong cuộc chạy đua trong thao trường, tất cả mọi người đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng (1 Cô-rin-tô 9:24).

Tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Giê-su (Phi-líp-phê 3:13-14).

Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin (Do thái 12:1-2).

By the apostle Paul, writing from the 1st century

In a race everyone runs, but only one person gets first prize. So run your race to win. (1 Corinthians 9:24 TLB)

I do not count myself to have apprehended [attained]; but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus (Philippians 3:13–14).

Let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith (Philippians 3:13–14).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *