NIỀM HY VỌNG SỐNG ĐỘNG – LIVING HOPE

Living Hope
Tác giả Uday Kumar

Gần đây, tôi nghĩ về cái chết—mặc cho những tiến bộ trong khoa học y khoa, cuối cùng, sự chết cũng xảy ra đối với mỗi loại thọ tạo sống. Tôi tò mò về những gì Kinh thánh nói về điều này, và tìm thấy những điều hết sức ngạc nhiên.

Hóa ra, sự chết không phải là một phần kế hoạch tạo dựng ban đầu của Thiên Chúa; nó chính là kết quả của việc con người không vâng lời Thiên Chúa. Thiên Chúa dự định để cho con người sống mãi mãi, nhưng Ngài không thể cho phép việc ấy nữa bởi vì bản tính tội lỗi và dễ xa ngã của con người. Sự chết chính là hình phạt của tội lỗi, và đó là điều mà tất cả chúng ta đều phải gánh chịu. “Vì một người duy nhất [A-đam], mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rô-ma 5:12).

By Uday Kumar

I was thinking recently about death—how in spite of all the advances in medical science, death happens eventually to every living creature.

I was curious to see what the Bible had to say about this, and found some amazing things. Death, it turns out, was not part of God’s original plan for His creation; it was the result of man’s disobedience to God. God had intended for man to live forever, but He could no longer permit that because of man’s fallen, sinful nature. Death is the penalty of sin, and it is one we all must suffer. “Through one man [Adam] sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned.” (Romans 5:12)

Tuy nhiên, tin mừng chính là nọc độc của sự chết đã bị đánh bại. Chúa Giê-su Cứu Thế đã chiến thắng sự chết thông qua sự sống lại của Ngài. Kinh Thánh gọi sự sống lại của Chúa Giê-su chính là “niềm hy vọng sống động” (1 Phê-rô 1:3). Bởi vì Chúa Giê-su được trổi dậy từ cõi chết, nên có một lời hứa rằng mọi người cũng sẽ được trổi dậy. Điều này sẽ xảy ra vào lần ngự đến lần hai của Chúa Giê-su, khi ấy, những người vẫn còn sống đã đón nhận Chúa Giê-su vào trong tim sẽ nhận được thân xác siêu nhiên mới, giống như thân xác của Chúa Giê-su khi Ngài sống lại (1 Cô-rin-tô 51:52).

Và đối với những người tin ấy, những người đã ra đi trước sự kiện này, Chúa Giê-su đã hứa rằng sự chết không phải là kết thức nhưng chính là ngưỡng cửa bước vào một cuộc sống mới trong thế giới tâm linh. Ngài đã nói: “Bởi vì Ta sống, nên anh em cũng sẽ được sống” (Gio-an 14:19). Đối với những người có lòng tin, sự chết giống như bước ra khỏi một căn phòng để vào một căn phòng khác và đóng cửa lại. Họ được giải thoát khỏi trọng lượng và những giới hạn khác của thân xác thể lý và được giải phóng để vào một thế giới tâm linh bao la.

Khắp thế giới, hàng ngàn người trải qua cái mà giờ đây được sử dụng rất thông thường “những trải nghiệm cận kề cái chết”. Những người này đã chết, có lẽ do tai nạn hoặc suốt trong một quá trình y khoa, nhưng rồi họ vẫn sống. Rất nhiều người trong số họ sau đó nhớ lại khoảng thời gian họ chết lâm sàng hoặc cận kề với cái chết, họ bước vào thế giới bên kia. Ở đó, họ tràn ngập cảm xúc được yêu bởi một nguồn ánh sáng, mà rất nhiều người xác nhận là Chúa Giê-su hoặc Thiên Chúa, và họ cũng đã nhìn thấy những thiên thần, những người thương yêu đã qua đời của họ, và ngay cả những con thú cưng. Họ nói, điều tuyệt vời nhất mà họ được nhìn thấy chính là vẻ đẹp và vinh quang vượt xa bất cứ điều gì họ được biết trước đây. Một điều khác mà rất nhiều những người cận kề cái chết còn sống sót có cùng điểm chung chính là họ không còn sợ cái chết nữa, bởi vì họ đã trải qua thế giới bên kia, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào Chúa Giê-su, chúng ta cũng có niềm tin sống động bước vào không gian mới chói sáng này một khi cuộc sống hiện tại của chúng ta kết thúc. Ở đó, chúng ta sẽ tận hưởng sự lộng lẫy của thiên đàng vĩnh cửu, không hề có đau đớn hoặc những vấn đề mà chúng ta đang đối mặt lúc này. “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt của họ [chúng ta]. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tan tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Khải huyền 21:4).

The good news, however, is that the sting of death has been overcome. Jesus Christ conquered death through His resurrection. The Bible calls Jesus’ resurrection the “living hope.”( 1 Peter 1:3) Because Jesus was raised from the dead, there is the promise that others will be raised too. This will occur at Jesus’ second coming, when everyone alive who has accepted Jesus into their hearts will receive new, supernatural bodies, like Jesus’ at His resurrection. (1 Corinthians 15:51–52)

And to those believers who have passed on before this event, Jesus promised that death would not be the end but rather the threshold to a new life in the spirit. He said, “Because I live, you will live also.” (John 14:19) For believers, death is like passing from one room into another and closing the door. They are set free from the weight and other limitations of their physical bodies and liberated into the boundless world of the spirit.

All around the world, many thousands of people have had what are now commonly termed “near-death experiences.” These people died, perhaps following an accident or during a medical procedure, but then were revived. Many of them recalled later that during the time when they were clinically dead or very close to death, they entered the world beyond. There they were overwhelmed with the feeling of being loved by a being of light, which many identified as Jesus or God, and they also saw angels, departed loved ones, and even pets. It was the most wonderful thing they had ever seen, they said, with a beauty and glory beyond anything they had previously known. One other thing that many of these near-death survivors have in common is that they no longer fear death, for they have experienced, even if only for a moment, the next world.

If we trust in Jesus, we too have a living hope of entering this dazzling new dimension when our present lives are over. There we will enjoy the splendors of heaven for all eternity, without any of the pain or problems we have now. “And God shall wipe away all tears from [our] eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.” (Revelation 21:4)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *