NƠI TRÚ ẨN – The Sanctuary

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU

Ta nhìn thấy những khó khăn của con và nghe thấy lời kêu van xin giúp đỡ của con. Khi con cảm thấy mình chỉ có một mình, Ta ở bên. Ta cảm nhận được nỗi đau buồn của con, và chờ đợi con đến với Ta trong lời cầu nguyện. Hãy đến nơi trú ẩn, vào nơi bí mật mà chỉ có con và Ta. Ở đó, Ta có thể cất mọi gánh nặng, lo toan và bối rối của con. Ở đó, Ta có thể làm mới lại ý chí của con và truyền cho con sức mạnh để tiếp tục.

Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng con không bao giờ đối mặt một mình. Rất nhiều lần Ta đã đặt gánh nặng vào trong cuộc sống của con tưởng chừng như những ngọn núi. Nó đè nặng tinh thần con và con tự hỏi Tại sao Ta lại làm thế. Ta không làm những việc ấy để khiển trách con hoặc như một loại hình phạt.—Ta làm thế để mang con đến gần với Ta hơn. Ta biết lòng con hơn bất cứ ai khác, và Ta yêu con tha thiết.

FROM JESUS WITH LOVE

I see your struggles and hear your calls for help. When you feel all alone, I am there. I feel your heartaches, and wait for you to come to Me in prayer. Come into My sanctuary, into that secret place that you and I can share. There I am able to lift the worries, the cares, and the confusion. There I can restore your feeling of purpose and infuse you with strength to go on.

Life can be a struggle, but you do not have to struggle alone. Many times I have placed burdens in your life that seemed like mountains. They weigh your spirit down and you wonder why I have placed them there. I have not done these things to reprove you or as some sort of punishment.—I have done them to bring you closer to Me. I know your heart better than anyone else ever could, and love you more dearly.

Những khó khăn và trở ngại mà Ta để xảy ra trong cuộc sống của con có thể có tác động theo hai hướng: Chúng có thể làm con hoặc trở nên cay nghiệt hoặc trở nên tốt hơn. Khi con tìm thấy bình an mà duy chỉ có Ta mới có thể ban cho, như thế, Ta có thể dùng con như khí cụ tình yêu của Ta để ủi an những người khác.

Rất nhiều điều trong cuộc sống có thể dường như không công bằng hoặc thậm chí thiếu yêu thương, nhưng khi con nhìn nó thông qua lời hứa của Ta rằng “mọi việc đều tốt đẹp”, điều ấy sẽ mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với mọi việc. Lời hứa ấy có tác dụng xoa dịu nỗi đau, vơi đi khó khăn hoặc xóa tan sợ hãi.

The problems and obstacles that I allow in your life can be taken two ways: They can make you either bitter or better. When you have found the peace that only I can give, I can then use you as an instrument of My love to comfort others.

Many things in life can seem unfair or even unloving, but when you look at them through My promise of “all things work together for good,” that gives a whole new meaning to things. That promise holds the key to easing any heartache, relieving any problem, or conquering any fear.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *