QUY LUẬT SỐ 5 – THE RULE OF 5

Lily Neve

Tôi không thể nào hết ngạc nhiên khi nghĩ về việc Chúa Giê-su muốn trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta bằng cách ban cho chúng ta sự giúp đỡ rõ ràng và thực tế của Ngài. Khi tôi thất vọng về khả năng sắp xếp gọn gàng của mình, tôi dâng khó khăn của tôi lên Chúa Giê-su qua lời cầu nguyện. Tôi nói với Ngài: “Con không thể nào đạt được những mục tiêu trong cuộc sống với tình trạng thiếu tổ chức nghiêm trọng này. Con cố gắng thay đổi, nhưng con cần sự giúp đỡ của Ngài, bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của Ngài con sẽ trượt vào lề thói cũ của việc không làm gì bởi vì con không thể nào làm được hết mọi việc. Làm thế nào con có thể vượt qua vấn đề này?”

Trung thành như mọi khi, Ngài nói với con tim của tôi bằng những lời động viên rằng Ngài yêu tôi đến dường nào, ngay cả khi tôi không hoàn hảo và không hoàn thành được gì nhiều như tôi nghĩ tôi nên làm. Bất kỳ một tiến bộ nào đều tốt hơn là không có gì cả, Ngài đã nhắc nhở tôi. Ngài không tạo ra chúng ta thành công mọi lúc, chỉ có thể tiến lên phía trước, học và tiến bộ, và thông qua tiến trình đó cuối cùng, chúng ta trở nên người chúng ta có thể.

By Lily Neve

It never ceases to amaze me how much Jesus wants to be a part of our lives by giving us practical, tangible help. When I was discouraged about my inability to get organized, I took the problem to Jesus during my quiet time with Him. “There is no way that I will be able to meet my life goals with this serious state of disorganization,” I told Him. “I try to change, but I need Your help, because without it I keep slipping into my old pattern of doing nothing because I cannot do everything. How can I overcome this problem?”

Faithful as always, He spoke to my heart with words of encouragement about how much He loves me, even though I’m not perfect and don’t accomplish as much as I think I should. Any forward progress is better than nothing, He reminded me. He didn’t design us to succeed every time, only to be able to move forward, to learn and progress, and through that process to eventually become all we can be.

Sau đó, Chúa Giê-su ban cho tôi một vài lời khuyên giúp tôi tiến bộ trong mặt này, bao gồm cả điều tôi gọi là “quy luật con số năm”. Điều nan giải của tôi đó chính là tôi tích lũy quá nhiều thứ—chồng chất dẫn đến cảm giác mất trật tự. Có những thứ tôi cần, một số tôi giữ bởi vì tôi nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cần đến, và một số tôi giữ lại chỉ là rác.

Chúa Giê-su không bảo tôi bắt tay vào công việc sắp xếp lại mọi thứ vốn rất mệt và gần như không thể làm hết được, thay vào đó, tôi bắt đầu bỏ đi năm thứ không cần thiết mỗi ngày. Đơn giản như bỏ tờ giấy quảng cáo mà tôi đã xem xong vào thùng rác. Tôi cũng cố nhường lại những thứ tốt mà có lẽ tôi không bao giờ sử dụng lại, giống như những quần áo chỉ vừa nếu như tôi giảm đi vài cân, nhưng sẽ trông rất vừa nếu người bạn của tôi mặc chúng. Chắc bạn đã hiểu. Tôi có thể cho những người bạn của tôi rất nhiều những món quà nhỏ, cho một số thứ đến những ai có nhu cầu, và bỏ đi những thứ không thể dùng đến—và nó mang tôi trở lại với niềm vui của cuộc sống đơn giản và không chật chội.

Lẽ dĩ nhiên có một ngày tôi quên hoặc không có thời gian, tôi vẫn có rất nhiều thứ phải sắp xếp, nhưng quy luật con số năm cho tôi một kế hoạch làm việc và tôi không còn phải lúc nào cũng cảm thấy mình bừa bãi nữa.

Jesus then gave me a few pointers to help me to make progress in this area, including what I have come to call “the rule of five.” The crux of my problem was that I had accumulated way too many things—clutter that led to a feeling of chaos. Some things I needed, some I had kept because I thought I might need them someday, and some were just plain junk.

Jesus didn’t suggest that I embark on a huge reorganizing project that would have been very taxing and nearly impossible to follow through on, but rather that I start by trying to get rid of five unnecessary things each day. It could be as simple as putting a brochure that I’m through with into the recycle bin. I am also trying to pass on nice things that I will probably never use again, like that item of clothing that would fit if I were to lose some weight, but which would look great on a friend right now. You get the idea. I’ve been able to give lots of small gifts to friends, donate some other things to needy causes, and throw away the junk—and it has brought me back to the joys of simple, uncluttered living.

Of course some days I forget or don’t have time, and I still have a lot of stuff to work through, but the rule of five has given me a plan that works and I no longer constantly feel like an organizational failure.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *