KẺ THÙ CỦA SỰ THÀNH CÔNG – ENEMIES OF SUCCESS

Keith Phillips

Đội ngũ những bậc quân sư về kinh doanh và những bậc thầy huấn luyện ngày nay thường xây dựng những chiến lược của họ dựa trên lời khuyên ngắn gọn cơ bản của Binh Pháp Tôn Tử vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Nghệ Thuật Chiến Tranh—“NHẬN BIẾT KẺ THÙ.” Chỉ khi nào chúng ta nhận biết và hiểus rõ những thái độ và điều kiện đe dọa đến sự thành công của chúng ta, chúng ta mới có thể có những bước hành động cần thiết để vượt qua chúng.

Thiếu một mục tiêu rõ ràng: nhà tư vấn và chủ doanh nghiệp Joseph Ansanelli nói: “Nguyên nhân dẫn đến thất bại thường là việc thiếu sự am hiểu tường tận, và một tập hợp nhỏ những mục tiêu rất quan trọng”.

“Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, đích đến của bạn sẽ là một nơi nào đó khác.”—Yogi Berra

By Keith Phillips

Today’s armies of life coaches and business gurus often seem to build their strategies on a fundamental bit of advice from the 6th-century bc Chinese general Sun Tzu in his treatise, The Art of War—“Know your enemy.” Not until we identify and understand the attitudes and conditions that threaten our success can we take the steps necessary to overcome them.

Lack of a clear goal: “What often leads to failure,” says entrepreneur and consultant Joseph Ansanelli, “is [the absence of] a well understood, small set of very important goals.”

“If you don’t know where you’re going, you’ll wind up somewhere else.”—Yogi Berra

Thiếu một kế hoạch: Không có gì sai khi mơ về việc xây lâu đài trong không trung, nhưng giấc mơ ấy không trở thành hiện thực nếu thiếu một kế hoạch thực tế rõ ràng từng bước một để tiến hành. Ngày hôm nay, chúng ta có trạm không gian, nhưng nó không phải tự nhiên xuất hiện.

“Ai không lên kế hoạch, kế hoạch sẽ bị thất bại.”—Không rõ tác giả

Thiếu tập trung: Rất nhiều điều khác nhau có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu tập trung, bao gồm: động lực thúc đẩy yếu, môi trường làm việc không tốt, hoặc bị sao lãng bởi những việc kém quan trọng hơn. Nhận dạng những gì gây sao lãng và tìm ra cách tốt nhất để giải quyết từng điều một.

“Có một nguyên do khiến rất ít người trong số chúng ta đạt được những gì chúng ta mong muốn đó là chúng ta không bao giờ điều khiển sự tập trung của chúng ta; chúng ta không bao giờ chú ý đến sức mạnh của chúng ta. Hầu hết mọi người đều không nghiêm túc trong cuộc sống.”—Anthony Robbins

Lười biếng: Bạn có thể có ý tưởng to lớn và ngay cả một kế hoạch tuyệt vời để đạt được nó, nhưng nếu bạn thiếu sự cống hiến cần thiết hoặc không sẵn lòng làm việc, ý tưởng và kế hoạch đều chẳng có ích gì.

“Một số người mơ thành công, trong khi những người khác thức dậy và làm việc cật lực.”—Không rõ tác giả

Sự cứng nhắc: Không gì có thể làm hao mòn sáng kiến và tiến bộ cho bằng việc luôn bám vào những lề lói cũ trong quá khứ.

“Một đầu óc bảo thủ không chỉ khép kín trước những suy nghĩ bên ngoài, nhưng còn đóng chặt cả với chính nó. Nó khép kín trước những suy nghĩ mới và bất cứ điều gì đe dọa đến lề lói cũ. Nhưng nếu bạn cởi mở, có thể chỉ là một hé mở nhỏ lúc ban đầu, những ý tưởng đang kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa sẽ tuôn chảy vào.”—David Straker và Graham Rowlinson, Làm thế nào để sáng chế ra (hầu hết) bất cứ điều gì

Thiếu sự nhiệt tình: Nếu ý tưởng giống như một tia lửa, sự nhiệt chính là cơn gió thổi vào làm cho ngọn lửa cháy mạnh đủ để không bị tắt ngúm bởi cơn mưa nghịch cảnh.

“Sự thành công bao gồm những chuỗi thất bại liên tục nhưng vẫn không mất đi lòng nhiệt thành.”—Winston Churchill

Chấp nhận thất bại: Thường thì trận chiến bị lãng quên trước khi hành động thực sự bắt đầu. Cho rằng sẽ bại trận, và bạn đã bại trận; hy vọng chiến thắng, và bạn tự cho bản thân một cơ hội; tin rằng sẽ chiến thắng, và bạn sẽ tăng cơ hội chiến thắng của mình theo hàm số mũ. Ngay cả trước hoàn cảnh tưởng chừng như không thể nhất, cũng có thể vượt qua được nếu đối mặt với nó một cách tích cực như là một thách thức.

“Thành công thường là việc tiếp tục kiên trì sau khi những người khác buôn tay.”—William Feather

Tính tự mãn: Mối nguy hiểm to lớn nhất thường đến khi mọi việc diễn ra trôi chảy và không còn áp lực, bởi vì theo khuynh hướng tự nhiên chính là không cố gắng nhiều nữa. Có thể có khả năng tuột dốc trong chốc lát, nhưng đà tiến triển vô giá sẽ bị mất; nếu để tuột không kiểm soát, mọi việc sẽ chậm dần và ngừng hẳn.

“Có một đường ranh giữa tự tin và tự mãn. Nếu bạn chiến thắng trận đấu đầu tiên, điều tồi tệ nhất chính là bạn ngớ ngẩn khi cho rằng trận đấu thứ hai sẽ dễ dàng hơn.”—Dave McGinnis

Quá tự tin: Con thỏ và con rùa, tên khổng lồ Gô-li-át và cậu bé Đa-vít, Tàu Titanic—bạn hiểu rồi đấy.”

“Trước khi cố sức đánh bại sự xung đột, hãy chắc chắn bạn có thể sống sót trước nó.”—Larry Kersten

Sự trì hoãng: Những người có khả năng nhất trên thế giới, với những ý tưởng tốt nhất trên thế giới và tất cả sự ủng hộ về mặt tài chính trên thế giới, sẽ không thể tiến đến đâu một khi vẫn chưa có hành động.

“Có một triệu cách uổng phí một ngày làm việc, nhưng không một cách nào để lấy lại nó.”—Tom Demarco và Timothy Lister

Thiếu đoàn kết: Sự nổ lực tập thể hiếm khi đạt kết quả tốt nếu không có những sự nhất trí và hòa hợp hợp lý, vì thế, hãy xây dựng những điều ấy. Như thế khi có những mối quan tâm và ý kiến trái chiều xuất hiện, thay vì trở thành những vật chướng ngại, chúng có thể được sử dụng như những bàn đạp để phát triển.

“Thành thật về những khác biệt trong cách nhìn và thẳng thắn tranh luận không phải là thiếu đoàn kết. Đó chính là quá trình quan trọng trong việc đưa ra quyết định.”—Herbert Hoover

Sự thương hiệp về mặt đạo đức: Quan niệm của một số người cho rằng “Mọi thứ đều phải công bằng trong tình yêu, chiến tranh, kinh doanh và cuộc sống,” nhưng có những việc có ích không phải lúc nào cũng là việc đúng đắn. Những chiến thắng đi trái với đạo lý là những chiến thắng không sâu sắc và thường là chỉ ngắn ngủi, và thường có những hậu quả dẫn đến xóa sạch mọi thành công. “Ai gieo giống nào thì gặt giống ấy” (Ga-lát 6:7).

“Thành công sẽ lâu dài hơn khi bạn đạt nó mà không hủy hoại những nguyên tắc của chính bạn.”—Walter Cronkite

Không rút ra bài học từ những sai lầm: Chiến thắng thường được quyết định dựa vào việc một người rút ra được bài học từ những sai lầm trong quá khứ.

“Thử thách thật sự không phải là liệu bạn có tránh được thất bại hay không, bởi vì bạn sẽ không tránh được. Nhưng chính là liệu thử thách có làm bạn chai cứng hoặc xấu hổ dẫn đến bỏ cuộc, hay bạn học được bài học từ thử thách; liệu bạn có chọn kiên trì không.”—Barack Obama.

Lack of a plan: It’s okay to dream of building castles in the air, but they won’t become realities without a realistic step-by-step plan for putting them there. Today we have space stations, but they didn’t just happen.

“He who fails to plan, plans to fail.”—Author unknown

Lack of focus: Various things can contribute to lack of focus, including low motivation, a poor work environment, or being distracted by matters of lesser priority. Identify interferences and determine how to best deal with each.

“One reason so few of us achieve what we truly want is that we never direct our focus; we never concentrate our power. Most people dabble their way through life.”—Anthony Robbins

Laziness: You can have a great idea and even a great plan for achieving it, but if you lack the necessary dedication or aren’t willing to put in the work, the idea and plan are doomed.

“Some people dream of success, while others wake up and work hard at it.”—Author unknown

Rigidity: Few things undermine initiative and progress worse than holding on to the way things have been done in the past.

“A closed mind is not only closed to outside thoughts, it is often closed to itself as well. It is closed to new thoughts and anything that threatens the status quo. But if you can open the doors, maybe just a crack at first, the ideas that have been patiently waiting at your gates will flood in.”— David Straker and Graham Rawlinson, How to Invent (Almost) Anything

Lack of enthusiasm: If an idea is like a spark, enthusiasm is the wind that whips it into a bonfire strong enough to withstand the rain of adversity.

“Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.”—Winston Churchill

Accepting defeat. Very often, the battle is lost in the mind before the real action even begins. Expect defeat, and you are already defeated; hope to win, and you give yourself a chance; expect to win, and you increase your chances exponentially. Even the most seemingly impossible situation can be overcome if approached positively, as a challenge.

“Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go.”—William Feather

Complacency. The greatest danger often comes when things are running smoothly and the pressure is off, because the natural tendency then is to not try as hard. It may be possible to coast for a while, but valuable momentum will be lost; if left unchecked, things will grind to a halt.

“There is a very fine line between confidence and complacency. If you win the first game against a team, the worst thing you can do is fool yourself into thinking that the second game will be easier.”—Dave McGinnis


Overconfidence.
The hare and the tortoise, the giant Goliath and the boy David, the Titanic—you get the picture.

“Before you attempt to beat the odds, be sure you could survive the odds you’re beating.”—Larry Kersten

Procrastination. The most capable people in the world, with the best ideas in the world and all the financial backing in the world, will get nowhere until they take action.

“There are a million ways to lose a work day, but not even a single way to get one back.”—Tom DeMarco and Timothy Lister

Disunity: Joint efforts rarely come to full fruition without reasonable levels of consensus and compatibility, so work at building those. Then when opposing ideas and interests emerge, rather than becoming stumbling blocks, they can be used as stepping stones.

“Honest differences of views and honest debate are not disunity. They are the vital process of policy making.”—Herbert Hoover

Moral compromise. The credo of some seems to be “All is fair in love, war, business, and life,” but what works is not always what’s right. Victories won immorally are shallow, usually short-lived, and often have consequences that cancel any success. “Whatever a man sows, that he will also reap.”( Galatians 6:7)

“Success is more permanent when you achieve it without destroying your principles.”—Walter Cronkite

Failure to learn from mistakes. Victory is very often decided according to who has learned the most from past mistakes.

“The real test is not whether you avoid failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere.” —Barack Obama


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *