ĐIỀU QUAN TRỌNG – WHAT COUNTS

Maria Fontaine

Một câu trích dẫn được treo trong phòng làm việc của Albert Einstein đó là: “Không phải mọi thứ quan trọng được xem là quan trọng, và không phải mọi thứ được xem quan trọng lại là quan trọng.” Nói cách khác, có rất nhiều việc chúng ta làm trong ngày hoặc trong tuần có thể không được xem là “quan trọng”—đó không phải là những việc nằm trong danh sách công việc của bạn—tuy nhiên chúng chính là những khoảnh khắc quan trọng và quyết định.

Chúng ta phải luôn nhớ rằng tình yêu chính là điều quan trọng nhất. Nếu chúng ta không có tình yêu, thì tất cả những gì chúng ta hoàn thành được, tất cả những thành tựu to lớn của chúng ta đều sẽ chẳng có ích gì (1 Cô-rin-tin 13:3).

Ưu tiên số một chính là và sẽ luôn là tình yêu! Nếu mỗi đêm khi đi ngủ, bạn đều biết rằng mình đã biểu lộ tình yêu thương, như thế, bạn có thể yên giấc, bạn biết rằng mình đã hoàn thành điều gì đó thật sự lớn lao.

by Maria Fontaine

A quote hanging in Albert Einstein’s office read: “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.” In other words, a lot of the things you do in a day or week can’t be “counted”—they’re not things that you can tick off of your to-do list—and yet they are vital, defining moments.

We must be sure to always keep in the forefront of our minds that love is the most important thing. If we don’t have love, all of our ticked-off to-dos, all of our great accomplishments, will be of no benefit (1 Corinthians 13:3).

The number one priority is and always should be love! If you can go to bed at night knowing that you have shown love, then you can rest well, knowing that you’ve accomplished something truly great.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *