Một ngày trọn vẹn – Make your day

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU

Có ba việc con có thể làm để một ngày của con nên trọn vẹn nhất.

Việc thứ nhất, hãy trò chuyện với Ta trước tiên hoặc vào buổi tối về việc con cần hoặc muốn làm. Không cần phải mất nhiều thời gian—chỉ đủ lâu để con có thể trải qua một ngày và để Ta nhắc con nhớ về bất cứ điều gì con có thể lãng quên.

FROM JESUS WITH LOVE

There are three things you can do to make the most of your day.

Number one, talk to Me first thing or even the night before about what you need or want to do. It doesn’t have to take long—just long enough to get your bearings on the day and to let Me remind you of anything you may have forgotten.

Việc thứ hai, mỗi lần con sắp bắt đầu một công việc mới, hãy hỏi Ta xem con có đang đi đúng đường không. Việc ấy có vẻ như là việc hợp lý phải làm, hoặc con đã làm việc ấy hàng ngàn lần trước đây, nhưng có thể Ta nhìn thấy những yếu tố mà con không nhìn thấy hoặc Ta muốn cho con thấy cách thực hiện tốt hơn. Khi con chủ động mang những kế hoạch của con cho Ta xem xét, sẽ dễ dàng hơn cho Ta trong việc giúp con thực hiện đúng. Không có gì quá nhỏ bé để hỏi Ta.

Việc thứ ba, khi những yếu tố mới xuất hiện, hãy hỏi Ta để biết phải làm gì. Ta nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và Ta có thể giúp con nhìn thấy mọi việc rõ hơn. Hành trình nhanh nhất và chắc chắn nhất không phải lúc nào cũng là đường thẳng. Đôi khi con cần phải tránh qua một bên hoặc quay về lối cũ. Ta biết đường đi, nhưng Ta chỉ có thể hướng dẫn con từng bước một nếu con hỏi Ta từng bước một.

Nếu con nhớ làm theo ba điều này, mọi ngày của con sẽ trở nên tốt hơn và con sẽ có được bình an nơi tâm trí đến từ việc nhận biết rằng con đã trải qua một ngày trọn vẹn. Khi con có thói quen bao gồm Ta trong những kế hoạch của con, con cũng sẽ hiểu biết Ta một cách sâu sắc hơn, theo cách riêng tư hơn. Mỗi ngày sẽ có thêm một khía cạnh mới—khía cạnh sự hiện diện chỉ dẫn và yêu thương của Ta.

Number two, each time you are about to start a new task, ask Me if you’re on the right track. It may seem like the logical thing to do, or you may have done it a thousand times before, but perhaps I see factors you don’t see or want to show you a better way to do it. When you make a conscious effort to check your plans with Me, it’s much easier for Me to help you get it right. Nothing is too small to ask Me about.

Number three, when new factors arise, ask Me what to do. I see the big picture, and I can help you see things more clearly too. The quickest and surest route isn’t always a straight line. Sometimes you need to sidestep or even backtrack. I know the way, but I can only lead you step by step if you ask Me step by step.

If you will remember to do these three things, your days will go better and you will have the peace of mind that comes from knowing that you made the most of your day. As you get in the habit of involving Me in your plans and work, you will also come to know Me in a deeper, more personal way. Each day will take on a new dimension—the dimension of My loving, guiding presence.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *