XÂY DỰNG NHỮNG THÓI QUEN – BUILDING HABITS

Peter Amsterdam

Thật kinh ngạc khi biết rằng người ta từng xây dựng những cây cầu bằng cách thả một con diều bay từ phía bên này của dòng sông hoặc hẻm núi sang phía bên kia. Ai đó phía bên kia bắt lấy con diều và cột một sợi dây chắc hơn và dày hơn vào phía cuối của sợi dây thả diều, và người ở bên đầu thả diều sẽ kéo sợi dây mới và dày hơn trở lại. Ở hai bên, các nhóm cứ tuần tự lập lại chu trình, mỗi lần tiếp với một sợi dây chắc hơn, sau đó là dây thừng nhỏ, sau đó là dây cáp mỏng, rồi đến dây cáp dày hơn, và cứ tiếp tục như thế. Cuối cùng, họ có thể kéo một đoạn cáp bằng thép nhỏ ngang qua, kế đến là đoạn cáp nặng hơn, cho đến khi có được đoạn cáp bắt ngang đủ chắc để chịu được sức nặng của họ, cùng dụng cụ và vật liệu.—Và tất cả được bắt đầu từ một sợi dây thả diều bé xíu!

By Peter Amsterdam

Believe it or not, they used to build bridges by first flying a kite from one side of the river or gorge to the other. Someone on the opposite side caught the kite and tied a little thicker, stronger string to the end of the kite string, and the men who had sent the kite over pulled the new, thicker string back across. The teams on each side kept repeating the process, next with an even stronger string, then a cord, then a thin rope, then a thicker rope, and so on. Eventually they could pull a small steel cable across, then a heavier one, until finally they had a cable across the expanse that was strong enough to support them and their tools and materials.—And it all started with one tiny kite string!

Đó chính là cách những thói quen hình thành, cả tốt lẫn xấu. Hãy thêm một sợi chỉ mỗi ngày cho đến khi bạn không thể kéo đứt được nó. Hãy bắt đầu phát triển một thói quen tốt dù có nhỏ thế nào đi nữa, bằng cách thực hiện từng bước một, theo một hướng đúng đắn. Kế đó, duy trì nó cho đến khi bạn hình thành được thói quen mà không dễ từ bỏ.


Nếu bạn vẫn chưa đón nhận Đức Giê-su như là Đấng Cứu Độ, bạn có thể có được ngay lúc này bằng cách mời Ngài đến trong trái tim của bạn cùng với tình yêu, sự sống, sự tự do, chân lý, bình an, sự dồi dào và hạnh phúc của Ngài bây giờ và mãi mãi. Chỉ đơn giản đọc lời nguyện sau:

Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Ngài đã ban sự sống của Ngài cho con. Xin hãy tha thứ những lỗi lầm con đã phạm, xin đến trong trái tim của con, ban cho con món quà sự sống đời đời và dạy con biết thêm về tình yêu của Ngài. A-men.

That’s how habits are formed, both good and bad. Add a thread every day, and before long you can’t break it. Start developing a good habit by taking the first step, however small, in the right direction. Then keep at it until you’ve built up a routine that can’t easily be broken.


If you haven’t yet received Jesus as your Savior, you can right this minute by asking Him to come into your heart with His love, life, liberty, truth, peace, plenty, and happiness here, now, and forever. Simply pray:

Dear Jesus, thank You for giving Your life for me. Please forgive me for the wrong things I’ve done, come into my heart, give me Your free gift of eternal life, and teach me more about Your love. Amen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *