The Source of Joy – NGUỒN NIỀM VUI

Few events capture the world’s attention like the World Cup does every four years. The 2006 final attracted an estimated television audience of 715 million, and the entire process, including qualifying and elimination rounds, a total of over 26 billion—the equivalent of nearly four views for every person in the world. Even those who normally pay little or no attention to sports are drawn in when Cup results are front-page news.

For us spectators, depending on how closely we follow football (soccer) and how well our team does, the buildup may last a year, the final match a couple of hours, and the celebration a few days. Then we return to our normal lives. But for players, coaches, and others involved at the highest level, the World Cup is a defining moment, the culmination of years of dreaming, planning, sacrificing, and hard work.

It’s a defining moment, but it’s not the be-all and end-all of their lives, as it must have seemed when they were entirely focused on making it to the World Cup and doing well there. It’s really just a milestone, a new beginning. The real tests start now. How will the losers take defeat? Will they give up, or press on and possibly win next time? What opportunities will open for the winners, and how will they handle success? Will they use it to further their football fortunes, or to secure other careers after football, or to promote causes that are important to them? In the months and years to come we’ll find out who those big names really are.

And it’s much the same for us. We may not be athletes in the world spotlight, but every day is another chance to examine who we really are and decide what we want to be known and remembered for. Every day can be a defining moment, if we make it so. How about you?

LỜI TÂM TÌNH

Có những sự kiện khiến cả thế giới chú ý, giống như Cúp Thế Giới diễn ra mỗi bốn năm. Trận chung kết năm 2006 đã thu hút gần 715 triệu lượt khán giả xem truyền hình, và toàn bộ sự kiện, bao gồm vòng loại, tổng cộng là 26 tỉ người—tương đương với gần bốn lần xem cho mỗi người trên thế giới. Ngay cả những người bình thường ít hoặc không quan tâm đến thể thao cũng chú ý khi kết quả Vô Địch là tin tức nằm ở trang đầu của những tờ báo.

Đối với những khán giả như chúng ta, phụ thuộc vào việc mức độ theo dõi bóng đá của chúng ta và khả năng của đội chúng ta tốt như thế nào, tiến trình chuẩn bị có thể mất cả năm, trận chung kết chỉ diễn ra vài giờ, và hoạt đông chỉ diễn ra trong vài ngày. Và rồi chúng ta trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng đối với những vận động viên, huấn luyện viên và những người khác có liên quan ở mức độ cao nhất, Cúp Thế Giới là khoảnh khắc quan trọng, đỉnh điểm của những năm mơ ước, lên kế hoạch, hy sinh và làm việc cực lực.

Đó là một khoảnh khắc quan trọng, nhưng nó không phải là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của họ khi có vẻ như họ hoàn toàn tập trung cho Cúp Thế Giới và làm tốt. Nó thật sự chỉ là một cột mốc quan trọng, một sự bắt đầu mới. Những thách thức thật sự bắt đầu? Những người thất bại sẽ chấp nhận thất bại như thế nào? Họ sẽ bỏ cuộc, hoặc tiếp tục cố gắng để chiến thắng lần sau? Những cơ hội nào sẽ mở ra cho những người chiến thắng, và họ sẽ tận dụng thành công như thế nào? Họ có sử dụng nó để phát triển may mắn trong bóng đá của họ không, hoặc tìm được một nghề nào khác sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá, hoặc xúc tiến những ý nghĩa quan trọng đối với họ? Trong những tháng và những năm sau đó, chúng ta sẽ biết được đâu sẽ là những tên tuổi lớn thật sự.

Và điều đó cũng rất giống đối với chúng ta. Có thể chúng ta không phải là những vận động viên nổi tiếng thế giới, nhưng mỗi một ngày là một cơ hội mới để tìm hiểu xem thật sự chúng ta là ai và quyết định xem chúng ta muốn nổi tiếng và muốn được nhớ đến về điều gì. Mỗi ngày có thể là một khoảnh khắc quan trọng, nếu chúng ta thực hiện. Bạn thế nào?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *