The Race – Cuộc Đua

The Race

We all get sick from time to time. When that happens, what we choose to do about it has a direct bearing on how quickly and fully we recover. If it’s only a common cold, getting extra rest and waiting it out may be enough, but more serious illnesses generally require more from us. By the time we are adults, we’ve learned to recognize when something isn’t right in our bodies, and we pay attention to those warning signs. We may not know what they are symptoms of, but we know that our condition will likely worsen unless we get it diagnosed and do something about it. If we’re too proud to admit we’re sick and need help, or if we’re lackadaisical and fail to take action, we inevitably suffer more in the long run. Pain has taught us to pay attention to our health, to do what we can to stay healthy, and to get help when we do get sick.

The good news is that just as Jesus, the Great Physician, can cure our physical ailments, He has a cure for every spiritual malady. Nothing is more important to Him than your spiritual well-being, so go to Him when you need inner healing. He’s ready, willing, and able to help, but you need to ask.

LỜI TÂM TÌNH

Tất cả chúng ta đều có lúc bị ốm. Khi ấy, những gì chúng ta lựa chọn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chúng ta bình phục hoàn toàn và nhanh chóng như thế nào. Nếu chỉ là bệnh cảm thông thường, nghỉ ngơi nhiều hơn và đợi cho đến khi hết hẵn có thể là đã đủ, nhưng với những căn bệnh nghiêm trọng hơn, đòi hỏi ở chúng ta nhiều điều hơn. Khi trưởng thành, chúng ta học được cách nhận biết mỗi khi có điều gì đó khác lạ trong người, và chúng ta chú ý đến những dấu hiệu mang tính cảnh báo ấy. Có thể chúng ta không biết triệu chứng, nhưng chúng ta biết rằng tình trạng có thể tệ hơn nếu chúng ta không đi kiểm tra và có hành động gì đối với nó. Nếu chúng ta quá kiêu ngạo không thừa nhận chúng ta đang bị ốm và cần giúp đỡ, hoặc nếu chúng ta lơ là và không có hành động gì, việc chúng ta sẽ phải chịu đựng dài lâu là điều không thể tránh khỏi. Đau đớn dạy cho chúng ta biết phải chú ý đến sức khỏe, làm những gì có thể để sống khỏe mạnh, và nhận sự giúp đỡ khi chúng ta bị ốm.

Tương tự như thế đối với sức khỏe tinh thần và trạng thái hạnh phúc của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm có tác động tiêu cực và làm tinh thần mệt mỏi—hành động tổn thương mà chúng ta không thể tha thứ, một lời phê bình ác ý dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực và dẫn đến tự ti, những thất bại đặt chúng ta vào quỹ đạo tuột dốc theo đường xoắn ốc. Giống như những triệu chứng đi kèm với những bệnh lý, chúng ta cần học cách nhận ra những triệu chứng của những vấn đề thuộc về tinh thần, và chúng ta cần hành động trước khi chúng gây ra đau khổ nhiều hơn hoặc trở nên khó giải quyết hơn.

Tin tốt lành chính là Chúa Giê-su, Vị Thầy Thuốc Tài Ba, có thể chữa lành những bệnh tật thể lý của chúng ta, Ngài cũng có những phương thuốc cho mỗi một căn bệnh về tinh thần của chúng ta. Không có gì quan trọng đối với Ngài cho bằng sức khỏe tinh thần của chúng ta, vì thế, hãy đến với Ngài khi bạn cần sự chữa lành nơi tâm hồn. Ngài sẵn sàng, sẵn lòng và có thể giúp đỡ, nhưng bạn cần phải hỏi xin Ngài.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *