God’s plan – Kế hoạch của Chúa

God's plan

PERSONALLY SPEAKING

Like a lot of people, as each new year approaches I try to reflect on the past year and set goals for the coming one. As I was about to do that this year, a friend sent me this quote by Joni Eareckson Tada: “Faith isn’t the ability to believe long and far into the misty future. It’s simply taking God at His Word and taking the next step.” That quote was a big help, and here’s why.

When I applied it to the past, it rang true. Each of the last seven or eight years involved uneasy steps into the unknown. After my wife’s health took a sudden and severe downturn, a troop of doctors spent a couple of years trying to diagnose the problem. As it turned out, she has a combination of incurable but manageable conditions, and it’s taken several more years to find the most effective treatments. During that difficult time, all we could do was pray and take one step at a time. But that was all God needed from us. Thanks to Him and the good doctors He led us to, my wife is doing much better. It hasn’t been easy, but we can both now say without hesitation that the experience has been good for us. It’s deepened us, made us more thankful for all we have, and taught us to value each day. More than anything, I think, it’s increased our faith in God’s love and goodness.

With that as my frame of reference, the coming year doesn’t seem so daunting. The daily difficulties of the past few years are now only vague memories, but the good that came from them is a vital, emboldening force. “Think bigger,” it tells me. “You have nothing to fear. Pull out the stops. Take giant steps. God is good—and He is with you!

Lời tâm tình

Cũng như rất nhiều người, trước thềm năm mới, tôi suy ngẫm lại năm vừa qua và đặt ra những mục tiêu cho năm sắp đến. Năm nay, khi chuẩn bị thực hiện việc này, một người bạn gửi cho tôi một câu trích dẫn của Joni Eareckson Tada: “Lòng tin không phải khả năng tin tưởng vào tương lai mờ mịt xa xăm. Lòng tin đơn giản chính là tin rằng Thiên Chúa sẽ giữ đúng lời hứa và bước đi từng bước kế tiếp”. Câu trích dẫn ấy rất có ích và dưới đây là lý do tại sao.

Khi tôi áp dụng nó vào quá khứ, nó thật sự đúng. Mỗi một năm trong vòng bảy hoặc tám năm qua, luôn có những bước đi không dễ dàng bước vào tương lai không biết trước. Sau khi sức khỏe của vợ tôi đột nhiên xuống dốc trầm trọng, một nhóm các bác sĩ mất vài năm để chẩn đoán bệnh tình. Kết quả chẩn đoán cho thấy cô ấy mắc phải một loạt những rối loạn không thể chữa được nhưng có thể kiểm soát được. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm chính là cầu nguyện và bước đi từng bước một. Nhưng đó là tất cả những gì Thiên Chúa cần nơi chúng tôi. Không dễ dàng, nhưng giờ đây, cả hai chúng tôi có thể nói một cách không do dự rằng trải nghiệm ấy tốt cho chúng tôi. Nó làm chúng tôi thêm sâu sắc, làm cho chúng tôi biết cảm kích hơn tất cả những gì chúng ta có, và dạy chúng tôi biết trân trọng mỗi một ngày. Tôi nghĩ, hơn bất cứ điều gì khác, nó giúp làm tăng lòng tin của chúng tôi vào lòng nhân từ và tình yêu của Thiên Chúa.

Với câu tham khảo ấy, năm sắp tới không có vẻ sợ hãi. Những khó khăn hằng ngày trong những năm qua, giờ đây, chỉ là những ký ức mờ nhạt, nhưng điều tốt đẹp đến từ chúng mới là sức mạnh mang đến nguồn sinh lực và sự can đảm. “Hãy nghĩ lớn hơn”. “Bạn không có bất cứ điều gì phải sợ hãi. Hãy nhấc bước . Hãy bước những bước dài. Thiên Chúa tốt lành—và Ngài ở cùng bạn!”

MY CAPTAIN

By Elena Sichrovsky

At the start of last year I set off on a journey. Sitting on a pier, breathing in the salty sea air, I felt surges of both excitement and trepidation as my eyes scanned an ocean of time that stretched ahead.

In the course of my voyage, I sometimes faced turmoil and adversity. The turquoise sea became a churning, foaming expanse of dark, angry waves. Stinging rain and blustering winds battered my ship. But there were also times of blessings and steady progress, when bright sunlight sparkled on rolling waves and gentle breezes carried my boat forward.

I didn’t experience these things alone. My captain, Jesus, was with me. Together we faced each day. Together we braved the storms of adversity. Together we laughed and enjoyed the sunshine. I knew Jesus had a plan for our voyage and had charted the way.

Still, there were times when I questioned His judgment, when l already felt weak and weary of the struggle but would catch sight of yet another storm gathering on the horizon. “Jesus, must we go through more hardship?” I would plead. “If You love me as much as You say You do, can’t You make my voyage easier?”

With a smile, Jesus would softly reply, “I do love you that much. I always have and always will. Although everything around you may seem rough and stormy right now, it is only for a time. The sky will appear brighter and more beautiful after the storm. Just hold My hand, and I will see you through. Look for the blessings that these storms bring.”

The secret, I learned, was to stay close to Him until the clouds cleared. And while I waited, I discovered some wonderful things. His loving presence became even more real to me during those stormy days, and His reassuring words gave me strength, soothed my nerves, and allayed my fears. And those blessings He spoke of? As I stand at the threshold of another new year, I look back and see that those times of testing engendered courage, faith, and hope—courage to never give up despite opposition and difficulties; faith anchored in a love that will never let me down; and hope in Jesus, who has a perfect plan not only for my next year, but for my whole life.

Thuyền trưởng của tôi

Elena Sichrovsky

Năm ngoái, khi bước vào năm mới, tôi đã khởi hành một chuyến du ngoạn. Ngồi ở bến tàu, hít thở gió biển, lòng tôi vừa tràn ngập hứng khởi vừa hồi hộp khi nhìn lướt qua đại dương thời gian đang trải dài trước mắt.

Trong chuyến hành trình của mình, đôi lúc, tôi đối mặt với những xáo trộn và nghịch cảnh. Biển xanh trở nên dậy sóng và tung toé cùng những đợt sóng dữ. Cơn mưa nặng hạt và những đợt gió ào ào liên tục đập vào con thuyền của tôi. Nhưng cũng có những lúc ân sủng dồi dào và những tiến bộ ổn định, khi ánh sáng rạng rỡ chiếu lấp lánh nơi những đợt sóng lăn tròn và những cơn gió nhẹ đẩy con thuyền của tôi tiến lên phía trước.

Tôi không trải qua những điều này một mình. Thuyền trưởng của tôi, Chúa Giêsu luôn ở cùng tôi. Mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau đối mặt. Cùng nhau đương đầu với những con sóng của nghịch cảnh. Cùng nhau cười đùa và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Tôi biết Chúa Giêsu có kế hoạch cho chuyến hành trình của chúng tôi và đã vẽ biểu đồ đường đi.

Tuy nhiên, cũng có những lúc tôi nghi ngờ cách nhìn của Ngài khi tôi cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi chiến đấu khi nhìn thấy từ xa một đợt bão khác đang kéo đến. “Chúa Giêsu ơi, chúng ta lại phải trải qua khó khăn nữa sao?” – Tôi than thầm. “Nếu Ngài yêu con nhiều như Ngài đã nói, Ngài có thể nào làm cho chuyến hành trình của con dễ dàng hơn không?”

Mỉm cười, Ngài nhẹ nhàng đáp: “Ta yêu con rất nhiều. Ta luôn yêu và sẽ luôn yêu con. Cho dù mọi thứ quanh con đang trông có vẻ ghê sợ và đầy bão tố, nó chỉ kéo dài trong một lúc. Bầu trời sẽ quang đãng và đẹp hơn sau cơn bão. Chỉ cần nắm lấy tay Ta, và Ta sẽ giúp con vượt qua. Hãy trông chờ những ơn lành mà những cơn bão này mang đến”.

Tôi đã học được bí quyết chính là ở sát bên Ngài cho đến khi mây tan. Và trong khi chờ đợi, tôi phát hiện ra một số điều tuyệt vời. Sự hiện diện yêu thương của Ngài trở nên thật hơn đối với tôi trong những ngày bão tố ấy, và những lời bảo đảm của Ngài ban cho tôi sức mạnh, xoa dịu cơn lo lắng của tôi và làm vơi đi nỗi sợ hãi của tôi. Và những ơn lành nào mà Ngài đã nói tới? Khi tôi đứng trước ngưỡng cửa của năm mới, tôi nhìn lại và nhận ra rằng những khoảng thời gian thử thách nhằm tạo ra can đảm, lòng tin và hy vọng – can đảm để không bao giờ bỏ cuộc cho dù gặp những khó khăn; niềm tin để bám chặt trong tình yêu sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng; và hy vọng trong Chúa Giêsu, Đấng có kế hoạch hoàn hảo không chỉ dành cho năm sắp tới của tôi, nhưng cả cuộc đời tôi.

DESERTED PHONE BOOTHS

By Curtis Peter van Gorder

A city where I used to live is dotted with deserted public telephone booths. Obsolete and derelict, they stand silent and empty, eerie reminders of their former usefulness, now simply taking up sidewalk space, useless to all but a few spiders that are ever quick to spin their webs in out-of-the-way corners. Ten or twenty years ago, these booths were a vital means of communication. Long replaced by cell phones that are more convenient and capable, these relics are no longer worth the trouble, either to keep up or to tear down.

Those old phone booths strike a sad chord in me. They remind me of people who are stuck in the past because they couldn’t or wouldn’t adapt to the new. Any of us can become like that. If we focus on the past instead of the present and future, we will get out of touch with the world around us and be left behind. The world is ever changing, and we need to be ready to change with it, to learn new skills and continually strive to make progress. That is true of both our physical and our spiritual lives.

The past year was full of learning experiences for me. I moved from the Middle East to India and started a new job. That was certainly challenging. Change is often downright difficult, but I’ve found that it usually works out for my good. I’ve needed to adapt to my new location and situation, and I’ve acquired some new skills in the process.

Human nature seems to want things to remain static, but the ways we did things yesterday are often no longer the best approach to the needs of today. Regardless of whether or not we change with the times, what was cutting edge yesterday often doesn’t cut it today. Take a look at the rapidly changing world of computerized gadgetry to see what I mean. I recently looked through back issues of a popular electronics magazine and couldn’t help but chuckle at the products that were being hailed as “innovative” in their day, but are outdated now.

As the saying goes, “Time and tide wait for no man.” We had better move with the times.

Phòng điện thoại công cộng bị bỏ hoang

Curtis Peter Van Gorder

Rải rác nơi một thành phố tôi đã từng sống là những phòng điện thoại công cộng bị bỏ hoang. Quá cũ kỹ và bị bỏ hoang, chúng đứng lặng yên và trống rỗng, một sự nhắc nhở kỳ lạ về sự hữu dụng trước đây của nó, giờ đây chỉ là sự choáng chỗ nơi vỉa hè, không có ích gì cho ai ngoài những con nhện giăng mạng trong góc. Cách đây 10 hoặc 20 năm, những chiếc phòng điện thoại này là phương thức liên lạc chính yếu. Sau đó được thay thế bởi điện thoại di động tiện lợi và nhiều chức năng hơn, những di tích ấy chẳng còn ai lưu tâm đến việc giữ lại hoặc tháo gỡ.

Những chiếc buồng điện thoại cũ kỹ ấy mang đến cho tôi một cảm giác buồn. Chúng làm tôi nhớ đến những người bị kẹt trong quá khứ bởi vì họ không thể hoặc không thích ứng với cái mới. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể trở nên như thế. Nếu chúng ta tập trung vào quá khứ thay vì là hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ mất liên lạc với thế giới xung quanh và bị bỏ lại phía sau. Thế giới đang không ngừng thay đổi, và chúng ta cần sẵn sàng thay đổi cùng với nó, học hỏi những kỹ năng mới và không ngừng cố gắng để tiến bộ. Điều này đúng cả đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Năm vừa qua, đối với tôi là một năm với vô vàn những kinh nghiệm học hỏi. Tôi từ Trung Đông chuyển sang Ấn Độ và bắt đầu công việc mới. Đó là một thách thức. Sự thay đổi là hết sức khó khăn, nhưng tôi nhận ra rằng nó thường có ích cho tôi. Tôi cần phải thích ứng với chỗ ở mới và hoàn cảnh mới, và tôi có được một số những kỹ năng mới trong quá trình thích ứng.

Theo bản chất tự nhiên, con người thường muốn mọi thứ không thay đổi, nhưng những cách thức chúng ta làm ngày hôm qua thường không còn là cách tốt nhất để đáp ứng những nhu cầu của ngày hôm nay. Cho dù chúng ta có thay đổi cùng với thời gian hay không, những gì trổi vượt ngày hôm qua thường đã lỗi thời hôm nay. Hãy quan sát sự thay đổi không ngừng trong thế giới điện tử, bạn sẽ hiểu những gì tôi nói. Dạo gần đây, tôi xem lại những số tạp chí điện tử nổi tiếng và không thể không cười thầm trước những sảm phẩm được hô hào là “mới nhất” vào thời đó, nhưng lại đã lỗi thời vào thời nay.

Như có câu: “Thời gian và trào lưu không chờ đợi một ai.” Tốt hơn chúng ta phải tiến cùng thời gian.

Your potential lies ahead of you—whether you’re 8, 18, 48, or 80. You still have room to improve yourself. You can become better tomorrow than you are today.

—John C. Maxwell

Tiềm năng của bạn đang mở rộng phía trước mắt—cho dù bạn 8, 18, 48 hoặc 80 tuổi, bạn vẫn có thể hoàn thiện bản thân, bạn của ngày mai có thể trở nên tốt hơn bạn của ngày hôm nay.—John C. Maxwell

Nine HOW-TOs of Change

By Keith Phillips

1 Take stock and set goals. Make a list of the areas you want to change in and what you can do to bring those changes about. Putting goals and plans in writing will help crystallize your thoughts and firm your commitment.

2 Program the changes into your daily or weekly schedule. Without a definite plan, good intentions will probably soon be forgotten or get lost in the press of everything else you have to do.

3 Depend on Jesus, not willpower, intellect, or natural ability alone. The Bible tells us, “It is better to trust in the Lord than to put confidence in man,”(Psalm 118:8) and “Happy are those whose strength comes from [God]. The people get stronger as they go.” (Psalm 84:5a,7a)

4 Find instruction and encouragement in God’s Word. God promises, “I will instruct you and teach you in the way you should go.”( Psalm 32:8) An online Bible-search site, concordance, or Bible study help such as Keys to Happier Living, Bible Basics, and Key Bible Verses makes it much easier to find what the Bible has to say about specific topics related to the changes you want to make.

5 Join or form a support group. Being around like-minded people provides positive reinforcement and moral support—two catalysts of change. “Two are better than one, because they have a good reward for their labor.”( Ecclesiastes 4:9) “As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend.” (Proverbs 27:17)

6 Ask others to pray for you. United prayer gets remarkable results. (See James 5:16; Matthew 18:19)

7 Thank God for His help. The more you show your gratitude, the more God will want to do for you. “Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise.” (Psalm 100:4)

8 When you fall short, ask God to help you keep trying. “A righteous man may fall seven times and rise again.” (Proverbs 24:16) “Though he fall, he shall not be utterly cast down; for the Lord upholds him with His hand.” (Psalm 37:24)

9 Keep believing that you can change, with God’s help. Claim verses that increase your faith, such as, “It is God who works in you both to will and to do for His good pleasure,” (Philippians 2:13) and “If anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new.” (2 Corinthians 5:17)

9 cách để thay đổi

Keith Phillips

1 Đánh giá và lập mục tiêu. Hãy lập một danh sách những khía cạnh bạn muốn thay đổi và những gì bạn có thể làm để mang đến sự thay đổi. Việc viết ra những kế hoạch và mục tiêu sẽ giúp kết tinh những ý nghĩ của bạn và làm kiên vững quyết tâm của bạn.

2 Lên chương trình thay đổi trong thời khóa biểu hằng tuần hoặc hằng ngày của bạn. Không có một kế hoạch rõ ràng, sớm muộn những ý định tốt sẽ có thể bị quên lãng hoặc bị lạc mất giữa bộn bề những điều khác bạn phải làm.

3 Cậy dựa nơi Chúa Giê-su, không phải chỉ dựa vào ý chí, trí tuệ hoặc khả năng tự nhiên. Kinh thánh dạy chúng ta: “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian” (Tv 118:8), và “Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh. Càng tiến lên, họ càng mạnh bước” (Tv 84:6a, 8a).

4 Tìm sự chỉ dẫn và động viên từ Lời Chúa. Thiên Chúa hứa: “Này đây, Ta răn dạy, chỉ cho con biết đường lối phải theo”(Tv 32:8).

5 Tham gia hoặc lập nhóm hổ trợ. Ở gần những người có cùng chí hướng sẽ mang đến cho chúng ta sự hổ trợ về mặt đạo đức và sự ủng hộ tích cực—hai chất xúc tác cho quá trình thay đổi. “Hai người thì hơn một, vì hai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn” (Gv 4:9). “Sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè” (Cn 27:17).

6 Nhờ người khác cầu nguyện cho. Sự hiệp thông cầu nguyện mang đến những kết quả đáng kể.

7 Tạ ơn Chúa về sự giúp đỡ của Ngài. Bạn càng tỏ thái độ biết ơn, Thiên Chúa càng muốn ban cho bạn nhiều hơn. “Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi” (Tv 100:4).

8 Khi bạn thất bại, hãy xin Thiên Chúa giúp bạn tiếp tục cố gắng. “Vì chính nhân có ngã bảy lần cũng đứng lên được” (Cn 24:16). “Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay” (Tv 37:24).

9 Vững tin rằng bạn có thể thay đổi cùng với sự giúp đỡ của Chúa. Hãy đọc lại những câu giúp gia tăng lòng tin như: “Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người” (Pl 2:13). Và “Phàm ai ở trong Đức Giêsu đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” ( 2Cr 5:17).

WAITING FOR THE HAPPY ENDING

By Maria Fontaine

Life is full of choices. Every day there are choices, large and small, and every day that passes leaves a greater legacy of past choices. Some turned out to be good, some bad, some a bit of both, and some we’re not yet sure about, but each played a part in making us what we are.

Here are a few principles that I find helpful when thinking about the past and what has brought me to where I am today.

Our future isn’t limited by our past. No matter what decisions we have made or what others decided for us, and no matter what point we are at now, the future is still as bright as God’s promises—ones like these: “If you have faith … nothing will be impossible for you,” (Matthew 17:20) and “All things are possible to him who believes.” (Mark 9:23) If you’re not where you want to be, there is time to change that. Where there is life, there is hope.

If some choice you made seems to have had a bad outcome, or one that is not what you had in mind, remember that you probably haven’t seen its full effect yet. What looks like a stone or a serpent may yet turn out to be bread—or even a three-course meal.3 Film director, actor, screenwriter, and producer Orson Welles once said, “A happy ending depends on where you stop your story.” Or, as someone else put it, “Everything will be okay in the end; and if it’s not okay, it’s not the end yet.” That principle is certainly true for those who love the Lord and look to Him for guidance, because He has promised to always work things out for our good in the end (See Luke 11:11–13.).

It’s human nature to look back and have regrets about some of the things we did, or to wish we’d done them differently. God understands that and sympathizes. But it’s a mistake to overlook the good that also came from those experiences—the wisdom, maturity, and other lessons learned, which have helped to shape our character and prepare us for bigger and better things to come.

When you look back on the past, count your blessings. Remember those “true, noble, just, pure, and lovely” things that also make up the story of your life (See Philippians 4:8.). Thank God for the good decisions you made in the past, as well as those that He’s going to help you make in the future.

Chờ đợi kết cuộc hạnh phúc

Maria Fontaine

Cuộc sống là vô vàn những sự lựa chọn. Mỗi một ngày đều có những lựa chọn, lớn và nhỏ, và mỗi ngày trôi qua để lại một di sản to lớn của những lựa chọn trong quá khứ. Một số lựa chọn trở thành tốt đẹp, một số tồi tệ, một số pha lẫn cả hai, và một số chúng ta vẫn chưa biết chắc thế nào, nhưng mỗi một lựa chọn đều đóng một phần trong việc làm nên con người chúng ta.

Dưới đây là một vài nguyên tắc hữu ích khi nghĩ về quá khứ và nó mang tôi đến vị trí ngày hôm nay của mình.

Tương lai của chúng ta không bị giới hạn bởi quá khứ. Cho dù chúng ta có những quyết định gì hoặc người khác có quyết định gì thay cho chúng ta, và cho dù chúng ta đang đứng ở đâu ngay lúc này, tương lai vẫn sẽ tươi sáng như những lời Thiên Chúa đã hứa—những lời hứa như: “Nếu có lòng tin…không có gì là không thể” (Mt 17:20). Và “Mọi sự đều có thể đối với người tin” (Mc 9:23). Nếu bạn không đang ở vị trí bạn muốn, đây chính là lúc thay đổi. Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng.

Nếu một số lựa chọn của bạn không mang đến kết quả tốt, hoặc không như bạn nghĩ, hãy nhớ rằng có thể bạn vẫn chưa thấy hết toàn bộ kết quả. Điều trông giống như hòn đá hoặc rắn có thể vẫn chưa hóa thành bánh mì—hoặc thậm chí là một bữa ăn 3 món (Lc 11:11-13). Nhà đạo diễn phim, diễn viên, biên kịch, và nhà sản xuất Orson Welles từng nói: “Một kết cuộc hạnh phúc tùy thuộc nơi bạn dừng câu chuyện của mình.” Hoặc như ai đó đã nói: “Mọi việc rồi sẽ ổn; và nếu nó không ổn, có nghĩa nó vẫn chưa kết thúc.” Nguyên tắc ấy đúng cho những ai yêu Chúa và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài bởi vì Ngài đã hứa mọi việc kết cuộc sẽ luôn sinh ích (Rm 8:28).

Bản chất tự nhiên của con người là luôn nhìn lại và hối tiếc về những gì đã làm, hoặc ước gì chúng ta làm khác đi. Thiên Chúa hiểu và cảm thông. Nhưng sẽ là sai lầm nếu bỏ qua điều tốt đẹp cũng đến từ những trải nghiệm ấy—sự khôn ngoan, sự trưởng thành và những bài học khác giúp định hình tính cách của chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho những gì phía trước tốt đẹp hơn và to lớn hơn.

Khi bạn nhìn lại quá khứ, hãy đếm những ơn lành. Hãy nhớ những điều “chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, và đáng mến” cũng làm nên câu chuyện của cuộc đời bạn (x Pl 4:8). Tạ ơn Chúa về những quyết định tốt đẹp bạn thực hiện trong quá khứ, cũng như những quyết định Ngài sẽ giúp bạn thực hiện trong tương lai.

Dear Lord, keep me from having my life so full of good things that I don’t have time for the best. Help me not to be so pressured that I put off my time with You. Help me to bask in Your spiritual sunshine, rest in Your arms, drink deeply of Your Word, and inhale of Your Spirit. Help me to seek You most of all—more than any of the other things I enjoy. Help me to remember how You said that without You, I can do nothing, so that I won’t have misplaced priorities, but I will have You, Your love, and Your values in the right place—first!

Lạy Chúa, xin đừng để cuộc sống của con có quá nhiều điều tốt khiến con ỷ lại và ngủ quên trong chiến thắng. Xin giúp con đừng quá bị áp lực khiến con trì hoãn thời gian ở với Ngài. Xin giúp con đắm mình trong ánh nắng siêu nhiên của Ngài, nghỉ ngơi trong vòng tay của Ngài, uống lấy lời Ngài và hít thở Thần Khí Ngài. Xin giúp con tìm kiếm Ngài trên hết tất cả mọi sự – trên hết bất cứ điều gì con vui thích. Xin giúp con nhớ lời Ngài đã nói rằng không có Ngài, con không thể làm gì được (Ga 15,5), nhờ thế, con không đặt nhầm những điều ưu tiên, nhưng sẽ đặt Ngài, tình yêu của Ngài và những giá trị của Ngài vào vị trí đúng đắn – vị trí ưu tiên!

ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

Does God have a plan?

Q: Does God really have a wonderful plan for my life, like I keep hearing? Often it feels more like a bumper-car ride—continually running into one obstacle after another and getting bounced in every direction.

A: God does have a plan for each of us, and it is one that is perfectly tailored to our unique makeup, abilities, and interests. Not only that, but He wants to let us in on that plan and work with us to bring it to pass.

“Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths.”1 That doesn’t mean, though, that everything will be easy or happen just as we would like. In fact, it may sometimes seem like everything God brings your way is difficult, and that trying to follow His plan only makes things more so. Does God ever ask too much of us? Sometimes it can seem that way.

God wants what’s best for us, but often the means to that end involves taking us through both triumphs and trials, joy and pain. From our perspective, a particular situation or event may not seem good, but from God’s perspective, it’s what He wants for us because He knows it will further His plan. He sees farther than we do, and His plans are better and more complete than ours.2

In the prophet Jeremiah’s time, the Israelites were defeated militarily, scattered, and in exile. They probably wondered what had happened to God’s promised plan for them as a people. God explained that they would remain in exile for 70 years, as a punishment for their waywardness, and that this was also part of His plan. That couldn’t have seemed like good news, but He reassured them that He continued to pull for them. “I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.”3

So if you find yourself in a similar situation, lost and wondering what became of God’s plan for you, don’t despair. God’s plan is never defeated, and He never gives up trying to help us catch on or catch up.

Trả lời những câu hỏi của bạn

Có phải Thiên Chúa có một kế hoạch?

H: Liệu có phải thật sự Thiên Chúa có một kế hoạch tuyệt vời dành cho cuộc sống của tôi, như tôi vẫn thường nghe không? Giống như lái xe trên đoạn đường gồ ghề, không ngừng gặp hết trở ngại này đến trở ngại khác và mọi hướng đều gập ghềnh.

T: Thiên Chúa có một kế hoạch cho mỗi chúng ta, và đó là kế hoạch được tạo ra phù hợp tuyệt đối cho mỗi người chúng ta, đúng theo khả năng và những sở thích của chúng ta. Không chỉ thế, Ngài còn muốn để chúng ta tham gia vào kế hoạch đó, thực hiện và hoàn thành kế hoạch ấy cùng với chúng ta.

“Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào sự hiểu biết của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi” (Cn 3,5-6). Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là mọi việc đều sẽ dễ dàng hoặc diễn ra theo cách chúng ta muốn. Nhưng thực tế, đôi khi có vẻ như mọi điều Thiên Chúa mang đến cho bạn đều khó khăn, và rằng việc cố gắng làm theo kế hoạch của Ngài chỉ làm cho mọi việc thêm khó khăn hơn. Thiên Chúa có đòi hỏi nơi chúng ta quá nhiều không? Đôi khi có thể là như thế.

Thiên Chúa muốn những gì tốt nhất cho chúng ta, nhưng thường thì cách thức để dẫn đến kết cuộc ấy liên quan đến việc để chúng ta trải qua cả chiến thắng lẫn thử thách, niềm vui và lẫn đau khổ. Theo cái nhìn của chúng ta, một tình huống hoặc một sự kiện nào đó có thể có vẻ không tốt đẹp, nhưng từ góc độ của Thiên Chúa, đó là những gì Ngài muốn dành cho chúng ta bởi vì Ngài biết những điều ấy sẽ đẩy mạnh kế hoạch của Ngài. Ngài nhìn xa hơn chúng ta, và kế hoạch của Ngài tốt hơn và trọn vẹn hơn chúng ta (x. Is 55,8-9).

Vào thời của Tiên tri Giêrêmia, dân Israel bị bại trận, bị phân tán và lưu vong. Có lẽ họ đã ngạc nhiên trước những gì xảy ra đối với kế hoạch mà Thiên Chúa đã hứa đối với họ, Dân của Ngài. Thiên Chúa đã giải thích rằng họ phải chịu cảnh lưu vong trong 70 năm như một sự trừng phạt cho tính cứng đầu của họ, và đó cũng là một phần trong kế hoạch của Ngài. Điều ấy nghe có vẻ không phải là tin tốt lành, nhưng Ngài đã đảm bảo với họ rằng Ngài tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ngài dành cho họ. “Vì chính Ta biết kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Gr 29,11).

Vì thế, nếu bạn thấy mình lâm vào tình cảnh tương tự, lạc lối, và ngạc nhiên trước kế hoạch Thiên Chúa dành cho bạn, đừng thất vọng. Kế hoạch của Thiên Chúa không bao giờ thất bại, và Ngài không bao giờ từ bỏ việc cố giúp chúng ta hiểu và theo kịp kế hoạch của Ngài.

Insurance or Assurance?

By Rose Conn

As last year drew to a close, I was still struggling with many of the complications and worries that had been making me feel insecure for some time. Then I came across an article about the difference between “insurance” and “assurance,” which got me thinking. Was God my insurance or my assurance?

Having God in our lives is a form of insurance. We know that no matter what happens, He will be with us and bless us for trusting Him. “I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities nor powers, nor things present nor things to come, nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord,” (Romans 8:38–39) and, “We know that all things work together for good to those who love God.” (Romans 8:28)

But in my day-to-day life, particularly when I’m faced with a decision or problem, what I want and need even more is assurance for the short term. God gives us that, too. He promises us guidance (Psalm 32:8), supply of our needs (Philippians 4:19), and grace and strength in difficult times (2 Corinthians 12:9). He also offers the assurance, “I will never leave you nor forsake you” (Hebrews 13:5)—and that is as true in the immediate circumstance as it will ever be.

Life is a series of situations and decisions. When we focus on the uncertainties, we become paralyzed. But when we take our problems to God and look to Him in our decision making, His assurances propel us in the right direction. “If any of you lacks wisdom, let him ask of God … and it will be given to him.”( James 1:5) “Your ears shall hear a word behind you, saying, ‘This is the way, walk in it,’ whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left.’” (Isaiah 30:21)

Who knows what the coming year will bring? Probably a mix of surprises, successes, setbacks, and some sleepless nights. But through it all, God wants to be both our insurance and our assurance—insurance in the long term, and assurance in the short.

insurance: coverage by contract whereby one party undertakes to indemnify or guarantee another against loss by a specified contingency or peril

assurance: the state of being assured: as a: security b: a being certain in the mind c: confidence of mind or manner: easy freedom from self-doubt or uncertainty

Bảo hiểm hay bảo đảm?

Rose Conn

Vào thời điểm cuối năm ngoái, tôi phải đối mặt vời rất nhiều những khó khăn và lo lắng khiến tôi cảm thấy bất an một thời gian. Sau đó, tôi đọc được một bài viết nói về sự khác biệt giữa “bảo hiểm” và “bảo đảm”, và nó đã làm tôi suy nghĩ. Thiên Chúa là bảo hiểm của tôi hay sự bảo đảm của tôi?

Việc có được Thiên Chúa trong cuộc sống chính là có được một dạng bảo hiểm. Chúng ta biết rằng cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, Ngài sẽ ở bên chúng ta và chúc phúc chúng ta vì tin tưởng nơi Ngài. “Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rm 8:38-39), và “Chúng ta biết rằng mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rm 8:28).

Nhưng trong cuộc sống thường nhật của mình, đặc biệt khi đối mặt với một quyết định hay một vấn đề, những gì tôi muốn và cần hơn hết chính là một sự bảo đảm ngắn hạn. Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta điều đó. Ngài hứa hướng dẫn chúng ta (Tv 32:8), ban cho chúng ta những gì chúng ta cần (Pl 4:19), ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh trong những lúc khó khăn (2 Cr 12:9). Ngài cũng ban cho sự bảo đảm: “Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi” (Dt 13:5)—và điều đó luôn đúng trong mọi hoàn cảnh ngay cả những hoàn cảnh tức thì.

Cuộc sống là một loạt những tình huống và những quyết định. Khi chúng ta chú ý đến những điều không chắc chắn, chúng ta trở nên tê liệt. Nhưng khi chúng ta dâng những khó khăn cho Thiên Chúa và đặt Ngài trong quyết định của chúng ta, những sự bảo đảm của Ngài sẽ đẩy chúng ta đi đúng hướng. “Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho” (Gc 1:5). “Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: ‘Đây là đường, cứ đi theo đó!” (Tv 30:21).

Ai biết được điều gì xảy ra trong năm tới? Có lẽ lẫn lộn những điều ngạc nhiên, những thành công, những thất bại, và những đêm không ngủ. Nhưng qua tất cả những điều đó, Thiên Chúa muốn là sự bảo hiểm và bảo đảm của chúng ta—bảo hiểm trong dài hạn và bảo đảm trong ngắn hạn.

Bảo hiểm: phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng, theo đó, bên bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường hoặc bảo đảm cho bên kia về những thiệt hại do những sự kiện không mong muốn hoặc hiểm họa.

Bảo đảm: tình trạng được bảo đảm: như an toàn, một sự chắc chắn; một sự tin tưởng nơi tâm trí hoặc thái độ: không nghi ngờ hoặc hoài nghi.

If we could see, if we could know
We often say,
But God in love a veil doth throw
Across our way.

We cannot see what lies before,
And so we cling to Him the more,
He leads us till this life is o’er,
Trust and obey.
—Norman J. Clayton

Chúng ta thường nói,
Giá như chúng ta có thể nhìn thấy, giá như chúng ta có thể biết
Nhưng Thiên Chúa yêu thương thường giăng màn
Che ngang trước chúng ta.

Chúng ta không thể nhìn thấy những gì phía trước,
Và vì thế chúng ta bám víu vào Ngài hơn,
Ngài dẫn chúng ta đi hết con đường đời,
Tin tưởng và vâng phục.
— Norman J. Clayton

Finding God’s will isn’t a one-time event. As we progress through spiritual and physical changes, as times and circumstances change, it’s necessary to reevaluate our lives or aspects of them to make sure that we’re up to date with God’s plan. Finding God’s will is a regular occurrence for a Christian.

—Maria Fontaine

Nhận ra thánh ý Chúa không phải là một việc trong nhất thời. Khi chúng ta có được những tiến bộ từ những thay đổi về thể lý và tinh thần, khi thời gian và những hoàn cảnh thay đổi, cần đánh giá lại cuộc sống và những khía cạnh trong cuộc sống để xem chúng ta có cập nhật kế hoạch của Chúa không. Nhận ra thánh ý Chúa là một sự việc thường xuyên đối với một tín hữu.—Maria Fontaine

Falling upward

Life is one big learning experience, and for those of us who know and love Jesus, He is our teacher. More than anything, He wants to teach us all we need to know about Him and His love, so things will go better and we’ll be happier.

He knows that none of us can accomplish any real good if we depend on our own supposed strength and wisdom. In fact, He said, “Without Me you can do nothing.” (John 15:5) But the Bible also says that we “can do all things through Christ.”( Philippians 4:13) That’s the key right there. We need to learn to let Jesus do things through us.

Of course, learning to be more dependent on Jesus is not something that we can learn overnight. It takes time and experience, and often that involves some difficulties and seeming defeats. The list is almost endless of people in the Bible whom God had to humble before He could use them.

Look at Joseph. Of Jacob’s 12 sons, he was his father’s favorite. Joseph’s older brothers finally became so jealous of him that they nearly killed him, threw him into a pit, and then sold him into slavery. Joseph had to be made a slave and later be condemned as a criminal before God could exalt him to the second most powerful position in Egypt and use him to save His people from famine (See Genesis chapters 37, 39–41).

And look at Moses. For 40 years Moses was groomed as a prince in the courts of Pharaoh, but God couldn’t use him until he had spent another 40 years in the wilderness doing nothing but tending sheep (See Exodus chapters 2–3.).

And consider King David. When David fell in love with a married woman, Bathsheba, purposely had her husband killed in battle, and then tried to lie and cover up the entire crime, God had to expose him and severely punish him. And later David’s own traitorous son, Absalom, drove him from the throne for a time (See 2 Samuel chapters 11–12, 15). Was David’s a fall downward? Or did he fall upward? Sometimes God’s way up is down—just the opposite of what we think. David was humbled and reminded that it was God who made him great. From that squeezing and twisting of David’s life came forth the sweet honey of the Psalms, praises to God for His love, goodness, power, and mercy.

Or consider the apostle Paul. He was an up-and-coming Jewish activist, then named Saul, who had taken it upon himself to put an end to a fast-growing new sect. As he journeyed by horseback to Damascus, where he intended to capture, imprison, and execute as many of the followers of Jesus of Nazareth as he could find, God had to knock him off of his horse and blind him with the brilliant light of His presence. Trembling, helpless, and blind, Saul had to be led by the hand into the city, and was so astonished by what had happened to him that he was unable to eat or drink for three days. A disciple of Jesus then came and prayed for Saul, and Saul regained his sight, was converted, and became the apostle Paul. God had to break him and make him a new man before He was able to use him to help many (See Acts chapter 9).

Nearly everyone who has ever been of any real use to God had to first come to the end of themselves. Otherwise, they would have been too proud and self-confident, and would have taken the credit to themselves. God uses weak and foolish things (1 Corinthians 1:25–29).

When we learn from our mistakes, we become better for them, like these men in the Bible did. We can also learn from their mistakes. “Now all these things happened to them as examples, and they were written for our benefit, that we might find hope.”( 1 Corinthians 10:11; Romans 15:4)

God does not see things as we see them, for His thoughts are not our thoughts and His ways are not ours (Isaiah 55:8–9). He doesn’t judge or reward us according to our successes or failures, but according to our motives. In heaven one day, He won’t say to those who are true to Him, “Well done, My successful servant,” but “Well done, My good and faithful servant.”( Matthew 25:21)

So even if you don’t always understand why you’re going through tests, trials, hardships, and breakings, remember that God has a purpose and knows what He’s doing. God gets some of His greatest victories out of seeming defeats—victories of yieldedness, brokenness, humility, and utter dependence on Him. So don’t be discouraged when you make mistakes, but learn from them. Fall upward.

Ngã về phía trước

Dựa theo bài viết của D.B.B

Cuộc sống chính là một trải nghiệm học hỏi vô cùng lớn lao, và đối với những người biết và yêu Chúa Giêsu như chúng ta, Ngài chính là vị thầy của chúng ta. Hơn bất cứ điều gì khác, Ngài muốn dạy chúng ta tất cả những gì chúng ta cần biết về Ngài và tình yêu của Ngài, nhờ thế, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.

Ngài biết rằng không ai trong chúng ta có thể hoàn thành bất cứ điều gì thật sự tốt đẹp nhờ dựa vào sức mạnh và sự khôn ngoan của bản thân. Ngài đã nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15:5). Và Kinh Thánh cũng nói thêm rằng “Với Đấng ban sức mạnh cho ta, ta chịu được hết” (Pl 4:13). Đó chính là bí quyết. Chúng ta cần học để Chúa Giêsu hành động thông qua chúng ta.

Lẽ dĩ nhiên, việc học biết cậy dựa hơn vào Chúa Giêsu không phải là điều chúng ta có thể học chỉ trong một đêm. Việc ấy cần đến thời gian và trải nghiệm, và thường bao gồm nhiều khó khăn và những điều có vẻ là thất bại. Có vô số những nhân vật trong Kinh Thánh Thiên Chúa phải hạ thấp họ trước khi Ngài có thể dùng họ.

Hãy xem Giuse. Người con thứ 12 của Giacóp, ông chính là người con được cha đặc biệt yêu thương. Những anh trai của Giuse ganh tị và gần như giết chết ông, quăng ông xuống hố, và bán ông làm nô lệ. Giuse đã phải làm nô lệ và sau đó bị buộc tội là tội phạm trước khi Thiên Chúa có thể đưa ông lên địa vị quyền quyền lực thứ hai ở Ai Cập và dùng ông để cứu dân Ngài khỏi nạn đói (x St chương 37, 39-41).

Và hãy xem Môsê. Suốt 40 năm, Môsê được xem như một vị hoàng tử trong vương triều Pharaoh, nhưng Thiên Chúa không thể dùng ông cho đến khi ông trải qua thêm 40 năm trong sa mạc không làm gì ngoài việc chăn cừu (x Xh chương 2-3).

Và hãy nghĩ về Vua Đavít. Khi Đavít đem lòng yêu một người phụ nữ đã có chồng, Bathseba, cố ý sắp đặt để chồng của bà bị giết chết trong trận chiến, và sau đó nói dối và che dấu tội lỗi, Thiên Chúa đã vạch trần và đã trừng phạt ông nặng nề. Và sau đó, người con trai phản bội của Đavit, Absalom, đã một lần đẩy ông ra khỏi ngai vàng (x 2Sm chương 11-12, 15). Đavit đã té nhào sao? Hay ông đã té về phía trước? Đôi lúc đường lối đi lên của Chúa lại chính là đi xuống—trái ngược với những gì chúng ta nghĩ. Đavít đã khiêm tốn và nhớ rằng chính Thiên Chúa là Đấng làm cho ông nên trọng đại. Từ khoảnh khắc khắc nghiệt của cuộc sống đã sinh ra mật ong ngọt ngào là những bài Thánh vịnh, ca khen Thiên Chúa về tình yêu, lòng nhân từ, quyền năng và lòng thương xót của Ngài.

Hoặc tông đồ Phaolô. Ông là một nhà chính trị Do thái tài ba, sau đó được đổi tên là Saul, tự nguyện chấm dứt một giáo phái mới phát triển nhanh. Khi ông cưỡi ngựa đi Đamát để bắt, tống giam, và hành hình tất cả những người theo Đức Giê-su Nadareth mà ông có thể tìm thấy, Thiên Chúa đã khiến ông ngã ngựa và bị mù mắt trước ánh sáng chói lóa của nhan thánh Ngài. Rung sợ, mất khả năng kiểm soát, mù lòa, Saul phải được dắt vào trong thành phố, và quá đỗi ngạc nhiên với những gì xảy ra với mình khiến ông không thể ăn uống gì suốt 3 ngày. Sau đó, một môn đệ của Chúa Giêsu đến cầu nguyện cho Saul, và Saul nhìn thấy lại đuợc, được hoán cải, và trở thành tông đồ Phaolô. Thiên Chúa đã phải làm ông vỡ vụn, rồi làm mới lại ông trước khi Ngài có thể dùng ông để giúp đỡ nhiều người khác (x Cv chương 9).

Hầu như những ai được Thiên Chúa sử dụng đều trước tiên phải cạn kiệt sức lực của bản thân. Nếu không như thế, họ sẽ quá kiêu ngạo và tự tin vào bản thân, và cho là mọi công trạng đều thuộc về bản thân. Thiên Chúa sử dụng những gì yếu đuối và điên rồ (1 Cr 1:25-29).

Khi chúng ta học được từ những lầm lỗi của bản thân, chúng ta sẽ nhờ đó trở nên tốt hơn, giống như những nhân vật trong Kinh thánh. Chúng ta cũng có thể học được từ những lầm lỗi của họ. “Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học, và những lời đều được chép để dạy dỗ chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng tin cậy” (1 Cr 10:11; Rm 15:4).

Cách Thiên Chúa nhìn sự việc không giống với cách của chúng ta, và tư tưởng của Ngài không phải là tư tưởng của chúng ta và đường lối của Ngài không phải đường lối của chúng ta (Is 55:8-9). Ngài không phán xét hoặc ban thưởng cho cho chúng ta dựa trên những thành công và thất bại của chúng ta, nhưng dựa trên những động cơ của chúng ta. Một ngày nào đó, nơi Thiên đàng, Ngài sẽ không nói với những ai trung thành với Ngài rằng: “Tốt lắm, đầy tớ thành công của Ta,” nhưng Ngài nói: “Tốt lắm, đầy tớ tài giỏi và trung thành của Ta” (Mt25:21).

Vì thế, ngay cả khi bạn không hiểu tại sao bạn lại trải qua những gian nan, thử thách, khó khăn và đau khổ, hãy nhớ rằng Thiên Chúa có mục đích của Ngài và Ngài biết Ngài đang làm gì. Thiên Chúa có được những chiến thắng vĩ đại nhất từ những gì tưởng chừng là thất bại—chiến thắng của sự phục tùng, đau khổ, khiêm tốn và hoàn toàn cậy dựa vào Ngài. Vì thế, đừng thất vọng mỗi khi bạn phạm sai lầm, nhưng hãy rút ra bài học. Hãy ngã về phía trước.

Jesus said, “… one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”1 Living, the real thing, doesn’t consist of things at all, because things cannot truly satisfy. They may temporarily satisfy the body, but they can never satisfy the soul or the spirit that cries out to God its Father for the joy and happiness and the eternal fulfillment that only God can give.—D.B.B

To find your way to God’s loving arms, start with the following prayer:

Jesus, I want to know You and experience Your love. I open my heart and invite You in. Amen.

Chúa Giêsu đã nói: “…. không phải hễ ai được dư giả mà mạng sống của người ấy được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15). Cuộc sống không phải chỉ bao gồm của cải, bởi vì của cải vật chất không thể mang lại sự thoả mãn thật sự. Chúng có thể tạm thoả mãn thân xác, nhưng chúng không bao giờ có thể thoả mãn tâm hồn hay tinh thần đang kêu cầu Thiên Chúa để có được niềm vui, niềm hạnh phúc và sự thoả nguyện vĩnh cửu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho. —D.B.B

Để đến với vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

Lạy Chúa Giêsu, con muốn biết Ngài và trải nghiệm tình yêu của Ngài, con xin mở rộng tâm hồn con và mời Ngài vào. Amen.

FEEDING READING

Our Guide Through Life

By Samuel Keating

The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters. He restores my soul; He leads me in the paths of righteousness.—Psalm 23:1–3

He guides the humble in what is right and teaches them his way.—Psalm 25:9 NIV

Are there those who respect the Lord? He will point them to the best way.—Psalm 25:12 NCV

The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in his way.—Psalm 37:23

Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.—Psalm 31:3 NIV

I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you.—Psalm 32:8

For this is God, our God forever and ever; He will be our guide even to death.—Psalm 48:14

You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory.—Psalm 73:24 NIV

Your word is a lamp to my feet and a light to my path.—Psalm 119:105

Lương thực cho người đọc

Người hướng dẫn cuộc sống

Samuel Keating

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.—Tv 23:1-3

Người dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính và dạy cho biết đường lối của Ngài.—Tv 25:9

Phàm ai kính sợ Đức Chúa, Người chỉ cho thấy đường phải chọn.—Tv 25:12

Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo.—Tv 37:23

Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.—Tv 31:3

Này đây Ta răn dạy, chỉ cho con biết đường lối phải theo; Ta ban lời khuyên nhủ.—Tv 32:8

Chính Người là Thiên Chúa, đời đời là Thiên Chúa chúng ta, Người lãnh đạo chúng ta đến muôn thuở.—Tv 48:15

Ngài dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời vinh quanh.—Tv 73:24

Lời Ngài là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.—Tv 119:105

POINTS TO PONDER

Trust God’s Plan

This world is God’s workshop for making men in.
—Henry Ward Beecher (1813–1887)

Walk boldly and wisely. There is a hand above that will help you on.—Philip James Bailey (1816–1902)

Life is a tapestry: We are the warp; angels, the weft; God, the weaver. Only the Weaver sees the whole design.
—Quoted in The Angels’ Little Instruction Book, Eileen Elias Freeman, 1994

The highest knowledge is to know that we are surrounded by mystery. Neither knowledge nor hope for the future can be the pivot of our life or determine its direction. It is intended to be solely determined by our allowing ourselves to be gripped by the ethical God, who reveals Himself in us, and by our yielding our will to His.
—Albert Schweitzer (1875–1965)

To wait open-endedly is an enormously radical attitude toward life. So, too, is giving up control over our future and letting God define our life. That, indeed, is a very radical stance toward life in a world preoccupied with control.—Henri J. M. Nouwen (1932–1996)

One thing is certain: God knows what He’s doing. So whenever we don’t understand why He allows something to happen, we just have to wrap our questions in a little bundle of faith and tuck it away till some day He reveals why.—D.B.B

Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.—John 12:24

Trust wholeheartedly in Yahweh, put no faith in your own perception.—Proverbs 3:5

Một thoáng suy ngẫm

Tin tưởng vào kế hoạch của Chúa

Thế gian này chính là xưởng để Thiên Chúa làm nên con người.—Henry Ward Beecher (1831-1887)

Hãy bước đi vững chãi và khôn ngoan. Vì có một bàn tay trên cao luôn nâng đỡ bạn.—Philip James Bailey (1816-1902)

Cuộc sống giống như một tấm thảm: chúng ta là những sợi dọc trên khung cửi; những thiên thần là những sợi ngang; Thiên Chúa là người dệt. Chỉ có người dệt mới thấy toàn bộ mẩu vẽ.
—Trích trong quyển sách The Angels’s Little Instruction, Eileen Elias Freeman, 1994

Kiến thức quý giá nhất chính là biết được rằng xung quanh chúng ta là những điều bí ẩn. Kiến thức và hy vọng vào tương lai đều không phải là trục xoay trong cuộc sống của chúng ta hoặc quyết định phương hướng của nó. Cuộc sống của chúng ta chỉ được quyết định bởi việc chúng ta để cho bản thân kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, Đấng tỏ hiện Chính Mình Ngài nơi chúng ta, và bởi việc phục tùng thánh ý của Ngài.
—Albert Schweitzer (1875-1965)

Đợi chờ vô thời hạn là một thái độ vô cùng cởi mở đối với cuộc sống. Và việc từ bỏ việc điều khiển tương lai và để Chúa quyết định cuộc sống của chúng ta cũng thế. Đó chính là một lập trường cấp tiến đối với cuộc sống trong một thế giới bị thống trị bởi sự điều khiển.
—Henri J. M. Nouwen (1932-1996)

Có một điều chắc chắn: Thiên Chúa biết điều Ngài đang làm. Vì thế, bất cứ khi nào chúng ta không hiểu tại sao Ngài lại để cho điều gì đó xảy ra, chúng ta hãy gói những câu hỏi của chúng ta trong đức tin và cất kỹ cho đến một ngày Ngài tiết lộ nguyên nhân.—D.B.B

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. —Gc 12:24

Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ cậy dựa vào sự hiểu biết của con. —Cn 3:5

A spiritual exercise

APPRECIATE THIS WONDERFUL WORLD

By Abi F. May

Imagine a traveler, sitting quietly in a boat as it floats down a river that meanders through a green valley. Trees and shrubs, some in full bloom, line the riverbank. Majestic, snow-covered peaks rise in the distance. But this traveler doesn’t notice the beauty of his surroundings; he is too busy studying the guidebook, learning about the history of the area and where the river will take him.

“Look up! You’re missing the view!” We call to him, but to no avail. He just keeps on reading, his head bowed, his mind elsewhere.

There are times when we need to study the guidebook, as well as times when we need to think back or forward, but there should also be times when we stop and take in the moment.

For the next week, take five or ten minutes each day to look closely at the world around you. Focus your attention on the fluffy white clouds as they drift effortlessly across the vivid blue sky. Study the intricate design on the petals of a flower, or the graceful architecture of a tree, or the pattern of a flock of birds in flight. Look for something different each day, and thank God for His creativity.

What is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare?
No time to stand beneath the boughs,
And stare as long as sheep and cows:
No time to see, when woods we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass:
No time to see, in broad daylight,
Streams full of stars, like skies at night:
No time to turn at Beauty’s glance,
And watch her feet, how they can dance:
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began?
A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare.

—William H. Davies (1871–1940)

The best remedy for those who are afraid, lonely or unhappy is to go outside, somewhere where they can be quiet, alone with the heavens, nature and God. Because only then does one feel that all is as it should be and that God wishes to see people happy, amidst the simple beauty of nature. I firmly believe that nature brings solace in all troubles.—Anne Frank (1929–1945)

God is the friend of silence. Trees, flowers, grass grow in silence. See the stars, moon, and sun, how they move in silence.—Mother Teresa (1910–1997)

Bài luyện tập tinh thần

Cảm kích thế giới tuyệt vời này

Abi. F May

Tôi tưởng tượng một người đang đi du ngoạn, ngồi yên trên chiếc thuyền lướt đi trên dòng sông uốn khúc quanh co chảy ra thung lũng xanh. Những cây và bụi cây, một vài cây nở rộ, dọc theo hai bên dòng sông. Những đỉnh núi hùng vĩ phủ đầy tuyết thấp thoáng xa xa. Nhưng vị du khách này không nhận ra vẻ đẹp xung quanh; anh ta chăm chú đọc quyển sách hướng dẫn, đọc về lịch sử của nơi đang du ngoạn và dòng sông sẽ mang anh ta đến đâu.

“Hãy nhìn lên! Bạn đang bỏ lỡ phong cảnh đẹp!” Chúng tôi gọi anh ấy, nhưng không có ích gì. Anh ta không ngừng đọc, đầu cúi và tâm trí anh ta đang ở một nơi khác.

Có những lúc, chúng ta cần đọc quyển sách hướng dẫn, cũng như có lúc chúng ta cần ngẫm nghĩ lại hoặc nghĩ về phía trước, nhưng chúng ta cũng nên có lúc dừng lại và sống cho từng khoảnh khắc.

Trong suốt tuần kế tiếp, hãy dành 5 hoặc 10 phút để nhìn cận thế giới quanh bạn. Chú ý đến đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh. Hãy ngắm những cánh hoa, hoặc những hoa văn trên thân cây, hoặc bầy chim đang bay trên bầu trời. Mỗi ngày hãy nhìn điều gì đó khác, và tạ ơn Chúa về sự sáng tạo của Ngài.

**

Thế giới này sẽ thế nào nếu đầy ắp sự quan tâm
Chúng ta không có thời gian đứng nhìn?
Không có thời gian đứng dưới những tán cây,
Ngắm những con bò và cừu:
Không có thời gian để nhìn, khi đi qua những khu rừng,
Khi những con sóc dấu những hạt dẻ trong cỏ:
Không có thời gian để nhìn giữa ánh sáng ban ngày,
Dòng suối lấp lánh ánh sao như bầu trời đêm:
Không có thời gian để quay nhìn Người Đẹp,
Nhìn đôi chân nhảy múa
Không có thời gian để chờ nhìn thấy một nụ cười
Một cuộc sống đáng thương, chỉ toàn những điều lo toan,
Chúng ta không có thời gian đứng ngắm nhìn.

—William H. Davies (1871-1940)

**

Giải pháp hiệu quả nhất dành cho những người sợ hãi, cô đơn và không hạnh phúc chính là hãy ra ngoài, nơi nào đó họ có thể thinh lặng, một mình với những điều tuyệt vời, với thiên nhiên và với Chúa. Bởi vì chỉ khi đó, người ấy mới cảm nhận được rõ sự vật và rằng Thiên Chúa ao ước nhìn thấy mọi người hạnh phúc, giữa cái đẹp đơn giản của thiên nhiên. Tôi tin chắc rằng thiên nhiên mang đến sự khuây khỏa trong lúc khó khăn.—Anne Frank (1929-1945)

Thiên Chúa là người bạn của sự tĩnh lặng. Cây cối, những bông hoa và cỏ lớn lên trong sự tĩnh lặng. Hãy nhìn những ngôi sao, trăng và mặt trời, chúng di chuyển trong tĩnh lặng.—Mẹ Têrêsa (1910-1997)

Where is hope?

By Mila Nataliya A. Govorukha

I didn’t like my mood. It wasn’t exactly cold—more like chilly with a chance of thunderstorms. Exactly like the weather that day. I knew why I was feeling that way, and it scared me. Changes were in the air, looming over me like ominous clouds. I also knew that there was hope for my situation, like I knew the sun was somewhere up there, but not being able to connect with it was unsettling.

The smell of impending rain enveloped me. I sat by a haystack at the top of a small hill, an apple orchard to my right, bushes downhill, and a little flock of sheep grazing in the clearing to my left. High above, a few needlelike rays of sunshine pierced the pewter clouds. The mountains in the distance were a palette of muted colors in the gathering gloom—greens, grays, blues, purples. Between them and me, a light rain hung like a filmy curtain. I had to admit that even without the sun and the usual bright colors, the view was beautiful.

Exactly like today, I thought. Like this week, like the last few months. So much uncertainty, like these clouds hanging over me. So many challenges, like these mountains before me. But there is still beauty to be found, even in these trying circumstances.

Just then the clouds passed, the sun came out, and it suddenly became warmer. A tiny lilac butterfly alighted on my shoe, and a woodpecker tapped out his message in Morse code—“God is love.”1 Hope had shown her face, and she was beautiful! 

Life is a flower of which love is the honey.
—Victor Hugo

Hy vọng ở đâu?

Mila Nataliya A. Govorukha

Tôi không thích tâm trạng của mình. Không phải lạnh cóng—nhưng giống như cơn lạnh báo hiệu sắp có những cơn mưa to. Giống hệt thời tiết ngày hôm ấy. Tôi biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, và nó làm tôi sợ. Những thay đổi đang bắt đầu và nó hiện ra trước mặt tôi như những đám mây báo hiệu điềm xấu. Tôi cũng biết có hy vọng cho hoàn cảnh của mình, giống như tôi biết mặt trời rồi sẽ xuất hiện, nhưng không thể không lo lắng.

Tôi nhận ra những dấu hiệu báo hiệu cơn mưa sắp kéo đến. Tôi đang ngồi bên đống cỏ khô trên ngọn đồi, phía bên phải tôi là cây táo, phía dưới đồi là những bụi cây, và phía bên trái là những đàn cừu đang được thả gặm cỏ. Phía trên cao, những tia nắng mặt trời le lói xuyên qua những đám mây u ám. Những ngọn núi xa xa trông như những bản màu gồm những màu ảm đạm xen lẫn nhau—xanh lá, xám, xanh dương và tím. Giữa những ngọn núi ấy và tôi là cơn mưa nhẹ trông như tấm màn mỏng phủ xuống. Tôi phải thừa nhận rằng ngay cả khi không có mặt trời và những màu sắc rực rỡ như thường ngày, cảnh vật vẫn rất đẹp.

Hoàn toàn giống với ngày hôm nay, tôi nghĩ. Giống như tuần này, giống như những tháng trước. Quá nhiều điều không chắc chắn như những đám mây lơ lững phía trên tôi. Quá nhiều những thử thách, giống như những ngọn núi phía trước tôi. Nhưng vẫn tìm thấy vẻ đẹp ngay giữa những hoàn cảnh gian nan.

Ngay sau khi những đám mây ấy tan đi, mặt trời xuất hiện, và bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn. Một con bươm bướm đậu xuống chiếc giày của tôi, và một chú chim gõ kiến truyền tải thông điệp bằng tín hiệu Morse—“Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4:8). Hy vọng xuất hiện, và nó thật đẹp!

Cuộc sống là một bông hoa và tình yêu là mật ngọt
—Victor Hugo

True life values

Nothing truly valuable arises from ambition or from a mere sense of duty; it stems rather from love and devotion towards men.—Albert Einstein

+

We must understand spiritual truths and apply them to our modern life. We must draw strength from the almost forgotten virtues of simplicity, humility, contemplation, and prayer. It requires a dedication beyond science, beyond self, but the rewards are great and it is our only hope.—Charles Lindbergh

+

The greatest use of life is to spend it for something that outlasts it.—William James

+

Happiness is not so much in having as sharing. We make a living by what we get, but we make a life by what we give.—Norman MacEwan

+

Ours is a world of nuclear giants and ethical infants. We know more about war than we know about peace, more about killing than we know about living. We have grasped the mystery of the atom and rejected the Sermon on the Mount.—Omar N. Bradley

+

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt within the heart.—Helen Keller

+

Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.—Albert Schweitzer

+

We are here to add what we can to, not what we can get from, life.—Sir William Osler

+

An elderly carpenter was ready to retire, and he told his boss of his plans to leave and live a more leisurely life with his wife. He would miss the paycheck, but he needed to retire. They could get by.

The contractor was sorry to see such a good worker go, and he asked the carpenter to build just one more house as a personal favor.

The carpenter said yes, but in time it was easy to see that his heart was not in his work. He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials. It was an unfortunate way to end a dedicated career.

When the carpenter finished his work, the employer came to inspect the house. He handed the front-door key to the carpenter. “This is your house,” he said. “It is my gift to you.”

The carpenter was shocked! What a shame! If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently.

So it is with us. We build our lives, a day at a time, often putting less than our best into the building. Then with a shock we realize we have to live in the house we have built.

If we could do it over, we’d do it much differently. But we cannot go back.

You are the carpenter of your life. Each day you hammer a nail, place a board, or erect a wall. Your attitudes and the choices you make today build your “house” for tomorrow. Build wisely! —Author unknown

+

One of the most tragic things I know about human nature is that all of us tend to put off living. We are all dreaming of some magical rose garden over the horizon instead of enjoying the roses that are blooming outside our windows today.
—Dale Carnegie

+

Today is a most unusual day, because we have never lived it before; we will never live it again; it is the only day we have.
—William A. Ward

+

You had better live your best and act your best and think your best today; for today is the sure preparation for tomorrow and all the other tomorrows that follow.—Harriet Martineau

+

I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in it.—Groucho Marx

+

I do not count myself to have [attained]; but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.—Philippians 3:13–14

+

In life, you can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late.—Ralph Waldo Emerson

+

When making your choice in life, do not neglect to live.
—Samuel Johnson

+

The value of life lies not in the length of days, but in the use we make of them.—Michael de Montaigne

+

In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.—Abraham Lincoln

+

Life is an opportunity, benefit from it. Life is beauty, admire it. Life is bliss, taste it. Life is a dream, realize it. Life is a challenge, meet it. Life is a duty, complete it. Life is a game, play it. Life is a promise, fulfill it. Life is sorrow, overcome it. Life is a song, sing it. Life is a struggle, accept it. Life is a tragedy, confront it. Life is an adventure, dare it. Life is luck, make it. Life is too precious, do not destroy it. Life is life, fight for it.—Mother Teresa

Những giá trị cuộc sống đích thực

Không một điều gì thật sự giá trị đến từ tham vọng hoặc đơn thuần từ trách nhiệm; những điều giá trị đích thực xuất phát từ tình yêu và từ những cống hiến cho nhân loại. —Albert Einstein

Chúng ta phải hiểu những chân lý thuộc về tinh thần và áp dụng chúng vào trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Chúng ta phải tận dụng nguồn sức mạnh từ những đức tính và thói quen tốt hầu như bị lãng quên: đơn sơ, khiêm tốn, suy tư và cầu nguyện. Những chân lý thuộc về tinh thần ấy đòi hỏi một sự tận tuỵ vượt xa những kiến thức khoa học, vượt lên chính mình, nhưng những phần thưởng lại vô cùng lớn lao và đó chính là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. —Charles Lindbergh

Cuộc sống hữu dụng nhất khi nó được dành cho những điều làm cuộc sống ấy trường tồn. —William James

Hạnh phúc không phải có rất nhiều nhưng chính là cho đi nhiều. Chúng ta sống được nhờ những thứ nhận được, nhưng chúng ta làm nên cuộc sống nhờ những gì chúng ta cho đi. —Norman MacEwan

Thế giới của chúng ta là một thế giới đầy dẫy vũ khí hạt nhân và những thứ xa lạ với những giá trị thuộc về đạo đức. Chúng ta biết về chiến tranh nhiều hơn biết về hoà bình, biết về chết chóc nhiều hơn biết về sự sống. — Omar N. Bradley

Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế gian không thể được nhìn thấy hoặc thậm chí không thể chạm đến được; nó phải được cảm nhận bằng trái tim. — Helen Keller

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống cho người khác, nhưng điều này cũng làm cuộc sống ấy trở nên phong phú và hạnh phúc hơn.
—Albert Schweitzer

Chúng ta có mặt ở đây để thêm vào trong cuộc sống những gì chúng ta có thể thêm vào, chứ không phải lấy đi điều gì đó từ cuộc sống. —Sir William Osler

Một người thợ mộc lớn tuổi đã đến tuổi về hưu, ông nói với người chủ về kế hoạch nghỉ việc và tận hưởng cuộc sống cùng với vợ con.

Người chủ cảm thấy tiếc trước sự ra đi của một người thợ giỏi, và ông nhờ người thợ trước khi nghỉ việc hãy xây thêm giúp ông một ngôi nhà.

Người thợ mộc đồng ý, nhưng lại nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ nghỉ nên đã không toàn tâm trong công việc. Ông sử dụng những sản phẩm và những nguyên liệu kém chất lượng. Thật đáng tiếc để kết thúc một công việc theo cách này so với sự tận tuỵ bấy lâu của ông.

Khi người thợ hoàn tất ngôi nhà, người chủ đến xem xét ngôi nhà, ông giao chìa khoá nhà cho người thợ mộc và nói: “Đây là nhà của ông. Đây là món quà tôi dành cho ông”.

Người thợ mộc rất bất ngờ! Thật đáng tiếc! Giá như ông biết ông đang xây ngôi nhà của chính mình, ông đã làm nó khác đi.

Chúng ta cũng vậy. Chúng ta xây dựng chính cuộc sống của chúng ta mỗi một ngày, và chúng ta cũng thường không toàn tâm cho việc làm này. Và rồi chúng ta ngạc nhiên khi nhận ra rằng chúng ta phải sống trong chính ngôi nhà chúng ta đã xây dựng.

Nếu chúng ta có thể làm lại lần nữa, chúng ta sẽ làm nó khác rất nhiều. Nhưng chúng ta không thể quay trở lại.

Bạn chính là người thợ làm nên cuộc sống của bạn. Mỗi ngày, bạn đóng một cây đinh, đặt một tấm ván hoặc xây một bức tường. Thái độ và những lựa chọn bạn thực hiện ngày hôm nay làm nên “ngôi nhà” của bạn vào ngay mai. Hãy xây một cách khôn ngoan! — Khuyết danh

Một trong những điều đáng tiếc nhất chúng ta biết về nhân loại chính là tất cả chúng ta đều thường hay chần chừ trong cuộc sống. Chúng ta mơ về ngôi vườn hoa hồng diệu kỳ ở tận cuối chân trời thay vì tận hưởng những bông hoa hồng đang nở rộ bên ngoài cửa sổ của ngôi nhà chúng ta hôm nay. — Dale Carnegie

Ngày hôm nay là một ngày khác thường nhất, bởi vì chúng ta không bao giờ sống nó trước đây; chúng ta sẽ không bao giờ sống lại nó một lần nữa; nó là ngày duy nhất chúng ta có. — William A. Ward

Tốt hơn, ngày hôm nay, bạn nên sống, hành động và suy nghĩ hết sức mình; vì ngày hôm nay là sự chuẩn bị cho ngày mai và tất cả những ngày mai khác tiếp theo sau. —Harriet Martineau

Tôi, chứ không phải những sự kiện, có thể làm tôi cảm thấy hạnh phúc hay không hạnh phúc trong ngày hôm nay. Tôi có thể lựa chọn ngày hôm nay như thế nào. Ngày hôm qua đã qua, ngày mai vẫn chưa đến. Tôi chỉ có một ngày, ngày hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc trong ngày hôm nay. — Groucho Marx

Tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Giêsu. — Philiphê 3,13-14

Trong cuộc sống, bạn hãy mau chóng thực hiện những hành động tốt trước khi nó trở nên quá muộn. — Ralph Waldo Emerson

Khi thực hiện việc lựa chọn trong cuộc sống, đừng quên mục đích sống. —Samuel Johnson

Giá trị của cuộc sống không nằm ở độ dài của những tháng ngày, nhưng ở việc chúng ta sống hữu ích mỗi ngày. —Michael de Montaigne

Điều quan trọng không phải là năm tháng ta sống mà là cuộc sống trong năm tháng đời ta. — Abraham Lincoln

Cuộc sống là một cơ hội, hãy tận dụng nó. Cuộc sống là điều tuyệt đẹp, hãy ngợi khen nó. Cuộc sống là niềm hạnh phúc, hãy nếm trải nó. Cuộc sống là một giấc mơ, hãy nhận ra nó. Cuộc sống là một thách thức, hãy đối mặt với nó. Cuộc sống là một nhiệm vụ, hãy hoàn thành nó. Cuộc sống là một trò chơi, hãy thưởng thức nó. Cuộc sống là nỗi buồn, hãy vượt qua nó. Cuộc sống là một bài ca, hãy hát vang nó. Cuộc sống là sự tranh đấu, hãy chấp nhận nó. Cuộc sống là một lời hứa, hãy làm trọn nó. Cuộc sống là một bi kịch, hãy đương đầu với nó. Cuộc sống là sự phiêu lưu, hãy mạo hiểm với nó. Cuộc sống là vận may, hãy nắm bắt nó. Cuộc sống rất quý giá, đừng huỷ hoại nó. Cuộc sống là sự sống, hãy chiến đấu vì nó. — Mother Teresa

FROM JESUS WITH LOVE

My Plan or Yours?

I want to make you happy and give you purpose in life—and it is within My power to do so. I have answers to your questions, solutions to your problems, and insight into the complex situations you encounter. I want to share all of that and more with you, but you must also do your part.

When you ask for My guidance, I give it (See Jeremiah 29:13; Matthew 7:7; James 1:5.), but you must first be willing to set aside your own ideas and plans (See Isaiah 55:8–9.). That can be difficult, especially if you have your heart set on something that you’re not sure I will agree is best for everyone concerned, or the right time for. When faced with such tests, remind yourself of Bible promises—“Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart,”( Psalm 37:4) and “No good thing will God withhold from those who walk uprightly,”( Psalm 84:11) for example. If your desire is truly to find and follow My plan, I will give you the best.

I know your past, present, and future. I understand your needs and desires, your aspirations and fears. I know everything about you. The more you learn to seek and follow My plan for your life, the more likely you will be to find genuine happiness and fulfillment. The choice is yours.

Chúa Giê-su với tình yêu

Kế hoạch của Ta hay của con?

Ta muốn làm con hạnh phúc và ban cho con mục đích sống—và điều ấy hoàn toàn nằm trong quyền năng của ta. Ta có những câu trả lời cho những câu hỏi của con, những giải pháp cho những vấn đề của con, và những hiểu thấu về những hoàn cảnh phức tạp mà con đang phải đương đầu. Ta muốn chia sẻ tất cả những điều đó và nhiều điều khác nữa với con, nhưng con phải làm phần việc của con.

Khi con xin sự chỉ dẫn của Ta, Ta sẽ ban nó cho con (Xem Gr 29:13; Mt 7:7; Gc 1:5), nhưng trước tiên, con phải sẵn lòng đặt qua một bên những kế hoạch và những ý định của con (Is 55:8-9). Điều đó có thể khó khăn, đặc biệt khi con muốn điều gì đó mà con không chắc Ta đồng ý là điều tốt nhất cho mọi người có liên quan, hoặc thời gian đúng lúc. Khi đối mặt với những thách thức như nhế, hãy nhắc nhớ mình những lời hứa trong Kinh Thánh—“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho bạn được phỉ chí toại lòng” (Tv 37:4) và “Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ chối ơn lành” (Tv 84:12). Nếu ao ước của con chính là tìm kiếm và làm theo kế hoạch của Ta, Ta sẽ ban cho con điều tốt nhất.

Ta biết quá khứ, hiện tại, và tương lai của con. Ta hiểu những nhu cầu và những ước muốn của con, những khát vọng và những sợ hãi của con. Ta biết mọi thứ về con. Con càng học cách tìm kiếm và làm theo kế hoạch của Ta dành cho cuộc sống của con, con sẽ càng có thể tìm thấy niềm hạnh phúc và sự thỏa nguyện thực sự. Sự lựa chọn chính là ở nơi con.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *