Jesus’ Love – a gift for you – Tình yêu Chúa Giê-su – Món Quà Dành Cho Bạn

God's gift of love

Jesus’ Christmas Wish List

By Maria Fontaine

SINCE IT’S JESUS’ BIRTHDAY, it makes sense that we would want to give Him something special, like we often give gifts to our loved ones or do something special for them on their birthdays. But what do you give to the King of the universe, the One who has everything? I was mulling over that question when it occurred to me that we could simply ask Him what He would like most from us. Here are six of His answers:

The Gift of Love

You know how it is about birthdays—everyone likes to feel special on their special day. Well, I’m no different, and Christmas is My birthday.

What do I want most?—You! Having you and your love means more to Me than anything else. At this special time when everyone likes to get together with those who mean the most to them, I want to get together with you. That would make My birthday extra special this year—having some special time with you.

It doesn’t have to be a big, elaborate thing. I’m pretty easy to please in that way. I just want to be with you. We can do whatever you’d like, just so long as we’re together, you and I. We can sit and chat, or we can read something meaningful together and stop and reflect on it. Or we can tell each other what we love and appreciate about each other. These are some ideas of ways you can show that you love Me and haven’t forgotten whose birthday it is.

The Gift of Giving

Christmas is a time of giving. It’s when My Father gave His only begotten Son, Me, to the world. It’s when I came to earth that I might lay down My life in order to give eternal life to all who would receive it. It’s when people give gifts to others in commemoration of the gifts that My Father and I gave them. This Christmas, I ask you to give Me the gift of giving. Give to others, as you would give to Me.

Christmas celebrates God’s “goodwill to men,” but I want it to also be a time of man’s “goodwill to men.” Take a moment to ask Me what you could do for someone else. Return My Father’s goodwill by sharing some of your own.

The Gift of a Thankful Heart

Thank Me for everything that happened to you this past year. Thank Me for the blessings, and thank Me for the tests and challenges that strengthened your character. Thank Me for the love that you received from others, and praise Me for opportunities to show love to others. Thank Me for everything.

It brings Me joy to hear your thankful praises. They bond your heart with Mine and draw us closer, and they can make this Christmas the best you’ve yet experienced. And it doesn’t have to stop after Christmas. Whenever something happens that makes you happy or makes you feel loved, thank Me for that gift. Then it will be a personal gift exchange between you and Me. I give you blessings to make you happy, and you make Me happy by giving Me thanks. As you continue to thank Me for everything, I’ll give you more and every day will be like Christmas.

The Gift of Prayer

It’s a sacrifice to pray for others. It costs you time and effort, but it’s a sacrifice that pleases Me.

If you haven’t made prayer a habit, don’t worry; I see your heart. If you don’t know where to start, don’t worry; I see your heart. If you don’t feel eloquent, don’t worry; I see your heart. If you think you don’t have much faith, don’t worry; I see your heart. It’s your love and concern that moves My hand to meet the needs of those you pray for.

So put your love into action, your faith to work, and My promises to the test by praying for others, and I will more than repay.

The Gift of Forgiveness

Christmas is a wonderful time of year to make things right. And making things right often starts with you taking the step to forgive someone, even if you feel that the other person is the one who should be seeking forgiveness. Has someone said or done something that has hurt you? Forgive. Are you harboring bitterness in your heart toward someone? Forgive.

The Gift of Sharing My Love

I would have gladly come to earth to live and die for you alone, but I also love everyone else in the world just as much. I want nothing more than for everyone to have a chance to experience that love, but many don’t even know such love exists. They need someone to tell them and show them.

It has been rightly said that I have no hands but your hands, no feet but your feet, no eyes but your eyes, and no mouth but yours. If you want to give Me a truly wonderful gift this Christmas, lend Me the use of you. Let Me fill you with My love, and then let that love flow through you to others.

AS YOU ENJOY THE BLESSINGS OF CHRISTMAS, STOP AND THINK ABOUT THE MEAGER CIRCUMSTANCES JESUS WAS BORN INTO. HE HAD SO MUCH, YET BECAME SO LITTLE. HE BECAME NOTHING SO THAT WE COULD HAVE EVERYTHING. ALL THAT WE HAVE, WE OWE TO HIM.

Danh sách điều ước của Chúa Giêsu

Maria Fontaine

Vì là sinh nhật của Chúa Gê-su, nên việc chúng ta muốn tặng Ngài điều gì đó đặc biệt là hoàn toàn hợp lý, giống như chúng ta thường tặng quà cho những người chúng ta yêu thương hoặc làm điều gì đó đặc biệt cho họ vào ngày sinh nhật của họ. Nhưng bạn tặng gì cho Vị Vua của vũ trụ, Đấng có mọi thứ? Tôi đang ngẫm nghĩ câu hỏi ấy thì một ý nghĩ xuất hiện, chúng ta có thể hỏi Ngài xem Ngài muốn điều gì nhất nơi chúng ta. Dưới đây là sáu trong số những câu trả lời của Ngài:

Món quà tình yêu

Con biết thế nào là những ngày sinh nhật—mọi người thích cảm thấy đặc biệt vào ngày sinh nhật của họ. Và Ta cũng không ngoại lệ, và Giáng Sinh chính là sinh nhật của Ta.

Ta thích điều gì nhất?—Chính con! Có được con và tình yêu của con có ý nghĩa đối với Ta hơn bất cứ điều gì khác. Vào thời điểm đặc biệt này, khi mọi người thích được ở cùng những người có ý nghĩa nhất đối với họ, Ta muốn ở cùng con. Điều đó làm cho ngày sinh nhật năm nay của Ta trở nên đặc biệt hơn—có được thời gian đặc biệt ở cùng con.

Không cần phải là điều gì đó lớn lao, cầu kỳ. Ta là người rất dễ làm hài lòng. Ta muốn ở với con. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì con muốn bao lâu chúng Ta ở cùng bên nhau, con và Ta. Chúng ta có thể ngồi bên nhau và tán gẫu, hoặc chúng ta có thể cùng nhau đọc thứ gì đó có ý nghĩa rồi dừng lại và suy ngẫm. Hoặc chúng ta có thể nói cho nhau nghe chúng ta thích và cảm nhận điều gì nơi đối phương. Đó là một vài ý tưởng con có thể thực hiện để bày tỏ tình yêu của con với Ta và rằng con không quên ngày sinh nhật này là của ai.

Món quà sự cho đi

Giáng Sinh là thời gian cho đi. Đó là khi Cha của Ta tặng ban Con Một duy nhất của Ngài cho thế gian. Đó là khi Ta đến thế gian, nhờ đó Ta có thể hy sinh mạng sống của Ta để ban tặng sự sống vĩnh cửu cho tất cả những ai đón nhận nó. Đó là khi mọi người tặng nhau những món quà để tưởng nhớ những món quà mà Cha Ta và Ta đã tặng ban cho họ. Giáng Sinh năm nay, Ta xin con tặng cho Ta món quà sự cho đi. Hãy cho những người khác như là con dâng tặng Ta.

Giáng Sinh là dịp kỷ niệm “lòng tốt gửi đến nhân loại” từ Thiên Chúa, nhưng Ta muốn nó cũng là dịp “lòng tốt gửi đến mọi người” từ một người. Hãy dành ít thời gian để hỏi Ta xem liệu Ta có thể làm gì cho những người khác. Hãy đáp trả lòng tốt của Cha Ta bằng cách chia sẻ những gì con có được.

Món quà trái tim biết ơn

Cảm tạ Ta về mọi việc xảy đến với con trong năm qua. Cảm tạ Ta về những ơn lành, và cảm tạ Ta về những thử thách và những thách thức củng cố nghị lực của con. Cảm tạ Ta về tình yêu mà con đã nhận được từ những người khác, và chúc tụng Ta về những cơ hội bày tỏ tình yêu với những người khác. Cảm tạ Ta về mọi thứ.

Ta cảm thấy vui khi nghe thấy những lời chúc tụng biết ơn của con. Nó nối kết trái tim của con với Ta, và kéo chúng ta lại gần nhau hơn, và nó có thể làm cho Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh tuyệt nhất mà con được trải qua. Và nó không phải chỉ dừng lại sau khi Giáng Sinh qua đi. Khi có bất cứ điều gì xảy ra làm con cảm thấy hạnh phúc hoặc khiến con có cảm giác được yêu, hãy tạ ơn Ta về món quà ấy. Và rồi, điều ấy sẽ trở thành món quà riêng tư được trao đổi giữa con và Ta. Ta ban cho con những ơn lành khiến con hạnh phúc, và con làm Ta hạnh phúc bằng việc tạ ơn Ta. Khi con không ngừng tạ ơn Ta về mọi thứ, Ta sẽ ban cho con nhiều hơn và mỗi ngày sẽ giống như Giáng Sinh.

Món quà lời cầu nguyện

Cầu nguyện cho những người khác là một sự hy sinh. Nó chiếm thời gian và nỗ lực của con, nhưng đó là một sự hy sinh làm vui lòng Ta.

Nếu con chưa làm cho việc cầu nguyện trở thành thói quen, đừng lo lắng; Ta nhìn thấy trái tim của con. Nếu con không biết phải bắt đầu từ đâu, đừng lo lắng; Ta nhìn thấy trái tim của con. Nếu con cảm thấy mình không có khả năng ăn nói mạch lạc, đừng lo lắng; Ta nhìn thấy con tim của con. Nếu con không có đức tin vững mạnh, đừng lo lắng; Ta nhìn thấy trái tim của con. Chính tình yêu và sự quan tâm của con di chuyển bàn tay của Ta để đáp ứng những nhu cầu của những người mà con cầu nguyện cho.

Vì thế, hãy đặt tình yêu vào hành động, hãy đặt đức tin của con vào việc làm, và những lời hứa của Ta và thử nghiệm bằng cách cầu nguyện cho những người khác, và Ta sẽ làm hơn những gì Ta cần phải hoàn trả lại.

Món quà sự tha thứ

Giáng Sinh là thời gian tuyệt vời của năm để sửa chữa việc gì đó. Và việc sửa chữa điều gì đó thường bắt đầu bằng việc con tha thứ cho ai đó, ngay cả khi con cảm thấy rằng người ấy mới chính là người nên tìm kiếm sự tha thứ. Có ai đó nói hoặc làm điều gì khiến con tổn thương không? Hãy tha thứ. Con có mang sự hận thù nơi trái tim của con đối với ai đó không? Hãy tha thứ.

Món quà chia sẻ tình yêu của Ta

Ta vui mừng đến thế gian để sống và chết cho mình con, nhưng Ta cũng muốn yêu thương những người khác trên thế gian nhiều như vậy. Ta không muốn gì ngoài việc mọi người có được cơ hội cảm nghiệm tình yêu ấy, nhưng rất nhiều người thậm chí không biết có thứ tình yêu như thế đang tồn tại. Họ cần có ai đó nói cho họ biết và biểu lộ cho họ thấy.

Nói đúng hơn là Ta không có đôi tay ngoại trừ đôi tay của con, không có đôi chân ngoại trừ đôi chân của con, không có đôi mắt ngoại trừ đôi mắt của con, không có miệng ngoại trừ miệng của con. Nếu con muốn tặng Ta món quà thật sự tuyệt vời vào mùa Giáng Sinh này, thì hãy cho Ta sử dụng con, và để tình yêu ấy chảy tràn trong con và lan sang những người khác. E

Khi bạn tận hưởng những ơn lành của Giáng Sinh, hãy dừng lại và suy nghĩ về những điều kiện thật thấp hèn và đơn sơ mà Chúa Giê-su được sinh ra. Ngài có rất nhiều, nhưng lại trở nên nhỏ bé. Ngài trở nên chẳng là gì để chúng ta có thể có mọi thứ. Tất cả những gì chúng ta có, là nhờ Ngài.

The Gift of You

By Dee Ann Ludwig

As Ralph Waldo Emerson said, “The only gift is a portion of one’s self.” And that’s what these twelve gifts are—gifts of you. They cost nothing, but are some of the most precious presents you can give to your friends and family. Their effects can last a lifetime.

You may think you have little to offer others that would make a difference in their lives, but that’s not so. This list shows how you can give by bestowing on others gifts that will be treasured forever, starting with…

The Gift of Time

In our busy world, the phrase “I don’t have time to…” has become a universal complaint. Like a growing plant, any relationship between two people can thrive only if it receives care. Most human relationships profit from a simple tonic that is called “tincture of time.” A chatty phone call to an unhappy friend or a half-hour visit to an aunt who lives alone can mean a lot, but costs very little.

The Gift of Good Example

Most people learn fundamental attitudes and behavior by observing others. Be a good example by handling difficult situations in a mature manner.

The Gift of Acceptance

Many problems between husbands and wives or between friends begin when one person tries to change the other to t preconceived notions. But did you know that often people begin to shed bad habits once they are accepted the way they are?

The Gift of Seeing the Best in people

When we expect people to respond in a positive way, they usually do.

The Gift of Giving Up a Bad Habit

All of us have habits that annoy those we love. What a great gift it would be if you could give up an unpleasant or unhealthy habit.

The Gift of Teaching

Helping someone you love learn something new is an important investment in his or her future happiness. Sharing our talents with others is a good way to show our love.

The Gift of Listening

Few of us know how to listen effectively. Too often we interrupt or act disinterested when someone else is talking.

The Gift of Letting Others Give

When we let others give to us, and when we accept their gifts in a gracious manner, we may be giving them one of the most important gifts of all.

The Gift of Fun

There are people who “wet blanket” the happiness of those around them, while others lead people into nding fun in ordinary events.

The Gift of Privacy

Too often we tend to smother those we love with questions and demands on their time. Each of us has a need for companionship and a need for privacy. Relinquish some of your natural curiosity occasionally and give those you love the right to private thoughts and unshared feelings.

The Gift of Self esteem

It’s hard to resist the temptation to give unwanted or unnecessary advice and help to those we love. Such advice may unwittingly cripple a person’s self-esteem.

The Gift of Self disclosure

Relationships can either grow and expand, or become stale and decline. Self-disclosure—letting someone else discover more about you—can turn a wilting relationship into a ourishing one. It can also help sustain an already healthy friendship or marriage. Bottling up feelings, resentments and hopes is not only unhealthy, it also deprives others of truly knowing who you are.

Món quà là chính bạn

Dee Ann Ludwig

Ralph Waldo Emerson đã nói: “Món quà duy nhất chính là một phần của bạn.” Và mười hai món quà sau đây chính là—những món quà từ bạn. Chúng không tốn kém gì nhưng đó chính là những món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho gia đình và bạn bè. Nó có thể mang lại những ảnh hưởng dài lâu.

Có lẽ bạn nghĩ rằng mình có rất ít để ban tặng cho người khác và những điều bạn tặng chẳng mang đến điều khác biệt gì nơi cuộc sống của họ, nhưng không phải như thế. Bảng liệt kê dưới đây chỉ cho bạn biết những món quà bạn có thể ban tặng và sẽ được trân trọng mãi mãi, hãy bắt đầu với…

Món quà thời gian

Trong thế giới bận rộn của chúng ta, cụm từ: “Tôi không có thời gian để…” đã trở thành một lời than phiền rất quen thuộc. Giống như một cái cây đang lớn lên, bất kỳ một mối quan hệ nào giữa người với người chỉ có thể trở nên khắn khít nếu nó nhận được sự quan tâm. Hầu hết tất cả những mối quan hệ của con người đều được nuôi dưỡng bằng một loại thuốc bổ có tên gọi là “thời gian.” Một cú điện thoại gọi đến trò chuyện với một người bạn đang không hạnh phúc, hoặc dành ra nửa giờ để thăm người dì đang sống một mình cũng có thể có ý nghĩa rất nhiều, nhưng tốn kém rất ít.

Món quà tấm gương tốt

Hầu hết mọi người học được những thái độ và hành động cơ bản bằng cách quan sát những người khác. Hãy là một tấm gương tốt bằng cách giải quyết những tình huống khó khăn theo cách của một người trưởng thành.

Món quà sự chấp nhận

Rất nhiều vấn đề giữa hai vợ chồng hay giữa những người bạn nảy sinh do một người cố gắng thay đổi người khác để phù hợp với những quan điểm đã được định trước. Nhưng bạn có biết rằng thường thì con người sẽ bắt đầu bỏ đi những thói quen xấu một khi họ được người khác chấp nhận con người thật của họ?

Món quà nhìn thấy điều tốt nhất nơi người khác.

Khi chúng ta trông chờ một người phản ứng lại theo cách tích cực, họ sẽ thường làm như thế.

Món quà từ bỏ thói quen xấu.

Tất cả chúng ta đều có những thói quen làm phiền lòng những người mình yêu thương. Quả là một món quà tuyệt vời biết bao nếu chúng ta từ bỏ những thói quen gây khó chịu và không lành mạnh.

Món quà sự dạy dỗ

Hãy giúp ai đó bạn yêu thương học được điều gì đó mới, đó chính là sự đầu tư quan trọng cho niềm hạnh phúc tương lai của anh ấy hoặc cô ấy. Chia sẻ những tài năng của chúng ta với những người khác chính là một cách rất tốt để thể hiện tình yêu của chính mình.

Món quà biết lắng nghe

Rất ít người trong chúng ta biết được lắng nghe một cách hữu hiệu là thế nào. Chúng ta rất thường chen ngang hay không quan tâm đến những gì người khác đang nói.

Món quà để cho người khác cho đi

Khi chúng ta để cho người khác tặng chúng ta thứ gì đó, và khi chúng ta đón nhận món quà của họ với tấm lòng biết ơn chính là chúng ta đang cho họ một trong những món quà quan trọng nhất.

Món quà vui đùa

Có những người làm cụt hứng của những người xung quanh, khi ai đó hướng dẫn mọi người tìm sự vui thích qua những việc làm bình thường.

Món quà cuộc sống riêng tư

Rất nhiều lần chúng ta khiến những người chúng ta yêu thương phải nghẹt thở bởi những câu hỏi và quấy rầy thời gian của họ. Mỗi người chúng ta đều cần tình bạn và cần sự riêng tư. Hãy từ bỏ bản tính đôi khi hay tò mò của bạn và cho những người bạn yêu thương quyền có được những suy nghĩ và những cảm xúc riêng tư.

Món quà lòng tự trọng

Rất khó để cưỡng lại việc luôn muốn cho những người bạn yêu thương những lời khuyên vô ích hoặc không cần thiết. Những lời khuyên như thế có thể vô tình làm xúc phạm đến lòng tự trọng của họ.

Món quà cởi mở

Những mối quan hệ có thể tiến triển và khắn khít, hay trở nên nhạt nhẽo và phai mờ. Cởi mở—để cho người khác hiểu thêm về bạn—có thể biến mối quan hệ đang bị phai mờ thành một mối quan hệ có tiến triển thân thiết. Nó cũng có thể giúp duy trì tình bạn hay hôn nhân vốn đang rất tốt đẹp. Nén chặt những cảm xúc, những phẩn uất và hy vọng không chỉ là không lành mạnh, nhưng nó còn lấy đi cơ hội để người khác hiểu rõ về bạn.

Christmas is not made special by presents, decorations, and parties, but by what we give to Jesus and to others from our hearts. Giving from our hearts demonstrates true gratitude and appreciation for all God has given us. —Alex Peterson

Giáng Sinh không trở nên đặc biệt bởi những món quà, những vật trang trí, và những buổi tiệc, nhưng bởi những gì chúng ta tặng Chúa Giê-su và mọi người từ chính tấm lòng của chúng ta. Cho đi từ tấm lòng thể hiện sự biết ơn và cảm kích chân thành về tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng ta.—Alex Peterson

A CHRISTMAS PRAYER

Loving God, help us to remember the birth of Jesus that we may share in the songs of the angels, the gladness of the shepherds, and the worship of the wise men. Close the door of hate and open the door of love all over the world. Let kindness come with every gift and good desires with every greeting. Deliver us from evil by the blessing which Christ brings. May our minds be filled with grateful thoughts and our hearts with forgiveness, for Jesus’ sake. Amen.

—Robert Louis Stevenson

LỜI CẦU NGUYỆN GIÁNG SINH

Lạy Chúa mến yêu, xin giúp chúng con nhớ sự hạ sinh của Đức Giê-su để chúng con có thể chia sẻ những bài hát của những thiên thần, niềm vui của những mục đồng, và sự thờ phượng của những nhà thông thái. Xin giúp chúng con đóng cánh cửa của sự ghen ghét và mở cánh cửa tình yêu với cả thế giới. Xin để sự tử tế đi cùng với mỗi món quà và những ao ước tốt đẹp cùng với mỗi lời chúc. Xin giải thoát chúng con khỏi ma quỷ bởi ơn lành mà Đấng Cứu Thế đã mang đến. Nguyện xin tâm trí của chúng con được đong đầy bởi những suy nghĩ biết ơn và con tim chúng con tràn đầy sự tha thứ, vì công nghiệp của Đức Giê-su. A-men. —Robert Louis Stevenson

Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving the light of love to those who need it most. —Ruth Carter Stapleton

Giáng Sinh sẽ là một Giáng Sinh thật sự nhất khi chúng ta mừng nó bằng cách cho đi ánh sáng tình yêu đến với những người đang cần nó nhất.—Ruth Cater Stapleton

A thoughtful Christmas gift doesn’t have to cost a lot of money or require hours of searching through crowded malls. All that is needed is your big heart and an imagination. —Linda King

Món quà Giáng Sinh ý nghĩa không cần phải tốn nhiều tiền hoặc đòi hỏi hàng giờ để tìm kiếm trong những cửa tiệm lớn. Tất cả những gì cần chính là tấm lòng của bạn và một sự tưởng tượng.—Linda King

From Jesus with Love

My gift to you

Love—this is My special gift for you. Love that knows no boundaries. Love that does not judge you by the color of your skin, the way you look, or how you speak. Love that gives. Love that shares. Love that cares. Love that is vibrant, warm, and kind. Love that is unconditional and forever.

Love that is patient in a world of intolerance. Love that is understanding when others fail to see into your heart. Love that is kind and tender when all else around you seems cold and hard. Love that comforts you in your sorrow, that consoles you when you’re lonely, that gives you a helping hand when you’re down. Love that is full of happiness and laughter. Love that brings peace in the midst of stormy weather. Love that always finds a way.

My love is always there for you—any place, any time, day or night. My love will descend to any depth to save, go any length to rescue. It knows no stopping place, no limit. I give you My love, infinite and true.

My love brings peace of mind when you are confused, rest when you are weary, and strength when you feel you cannot go on. My love will calm your fears and give you courage in the face of despair. My love can heal when your body is broken; it can soothe your heartaches and pain. My love will ease your mind when it is troubled and weary; it will melt away tension, worry, and strain.

My love is My Christmas gift for you.

Chúa Giê-su với tình yêu

Món quà Ta tặng con

Tình yêu—đây chính là món quà đặc biệt của Ta dành tặng con. Tình yêu không biên giới. Tình yêu không xét đoán con bởi màu da, vẻ ngoài của con và cách con nói chuyện. Tình yêu cho đi. Tình yêu chia sẻ. Tình yêu quan tâm. Tình yêu mạnh mẽ, nồng ấm và ân cần. Tình yêu không điều kiện và vĩnh cửu.

Tình yêu kiên nhẫn trong một thế giới không khoan dung. Tình yêu thông hiểu khi những người khác không nhìn thấy tấm lòng của con. Tình yêu ân cần và dịu dàng khi những người xung quanh dường như lạnh lùng và gay gắt. Tình yêu an ủi con trong lúc buồn phiền, ủi an con trong lúc cô đơn và đưa tay giúp đỡ khi con kiệt sức. Tình yêu tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Tình yêu mang đến bình an giữa lúc bão bùng. Tình yêu luôn tìm thấy con đường.

Tình yêu của Ta luôn ở bên con—bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, ngày hoặc đêm. Tình yêu của Ta sẽ lặn xuống ở bất kỳ độ sâu nào để cứu vớt và đi xa đến bất cứ đâu để giải cứu. Tình yêu ấy không biết đến nơi dừng và giới hạn. Ta ban cho con tình yêu của Ta, không bờ bến và chân chính.

Tình yêu của Ta mang đến bình an trong tâm trí khi con đang bối rối, nghỉ ngơi khi con đang mệt mỏi, và sức mạnh khi con cảm thấy mình không thể tiếp tục. Tình yêu của Ta sẽ làm dịu đi những sợ hãi của con và cho con can đảm khi phải đối mặt với thất vọng. Tình yêu của Ta có thể chữa lành thân xác bệnh tật của con; nó có thể làm dịu những nỗi đau khổ và đau đớn. Tình yêu của Ta xoa dịu tâm trí của con khi băn khoăn và mệt mỏi; nó sẽ làm tan chảy mọi căng thẳng, lo lắng.

Tình yêu của Ta chính là món quà Giáng Sinh Ta dành tặng con.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *