New Year–New Beginnings – Năm Mới–Những Khởi Đầu Mới

New Year New Beginnings

Personally Speaking

The New Year is sort of like the first day of school. It’s as though God gives us each a spotless new notebook, sharp new pencils, new textbooks full of new lessons, and a fresh start. Whether or not that comes as a happy thought to you probably depends on how well you did in the last grade, last year. If you excelled, you’re probably ready to greet the New Year with high hopes and bring-it-on enthusiasm. If you just barely squeaked by, you probably feel something between jitters and trepidation.

Either way, this coming year can be your best yet because Jesus wants to be your personal tutor. He’s pretty smart, and if you’re smart you’ll take Him up on His offer. Who could better help you through the school of life? After all, He designed the course, wrote the textbook, and put together the tests, so of course He understands the material inside and out and has all the answers. What’s more, He loves you dearly and wants to see you succeed even more than you do.

As you learn to take your questions and problems to Him and let Him explain how He sees them, you’ll find that things will click like never before. He will help you solve even the toughest problems, and teach you to capitalize on your mistakes by turning them into learning opportunities. He’s patient, loving, and wise—and did I mention He knows better than anyone how to make learning fun?

Why struggle on your own for a passing grade when Jesus can help you make the honor roll? And when the final exam comes around, Jesus will help you ace that, too, and you’ll be so proud when you hear Him say, ‘’Well done!”

Happy New 2013! Bring it on!

Lời tâm tình

Năm mới cũng giống như ngày khai giảng năm học. Thiên Chúa tặng cho mỗi chúng ta những quyển tập mới trắng tinh, những cây bút chì mới, những quyển sách mới với rất nhiều những bài học mới, và một sự khởi đầu mới. Bạn có cảm thấy vui hay không là tuỳ thuộc vào kết quả bạn đạt được trong năm học trước. Nếu bạn đạt kết quả xuất sắc, có lẽ bạn đang sẵng sàng để chào đón Năm Mới với biết bao niềm hy vọng và nhiệt huyết. Nếu kết quả chỉ vừa đủ đậu, có lẽ bạn sẽ vừa hốt hoãng, vừa lo lắng.

Dù thế nào đi nữa, năm mới sắp tới này sẽ là một năm tốt nhất của bạn bởi vì Chúa Giê-su chính là người thầy dạy kèm cho bạn. Ngài rất sáng suốt, và nếu bạn là người thông minh, bạn sẽ đón nhận sự giúp đỡ của Ngài. Ai có thể là người tốt hơn để giúp bạn trên trường đời? Suy cho cùng, chính Ngài lập ra khoá học, viết sách, cho những bài kiểm tra, nên Ngài hiểu rõ tất cả mọi loại sách vở và có tất cả mọi câu trả lời. Hơn thế nữa, Ngài yêu bạn tha thiết và muốn nhìn thấy sự thành công của bạn hơn cả bản thân bạn.

Khi bạn đến nhờ Ngài giải thích những câu hỏi, những vấn đề, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Ngài sẽ giúp bạn giải quyết ngay cả vấn đề khó khăn nhất, và dạy bạn tận dụng những lầm lỗi của mình bằng cách biến chúng thành những cơ hội để học hỏi. Ngài luôn kiên nhẫn, yêu thương, sáng suốt—và tôi đã nói với các bạn điều này chưa: rằng hơn ai hết Ngài biết làm thế nào để việc học trở nên vui thú?

Tại sao phải cố gắng bằng sức lực của chính mình để đạt được kết quả đủ đậu trong khi Chúa Giê-su có thể giúp tên của bạn có trong bảng danh dự? Và khi đến kỳ thi cuối năm, Chúa Giê-su cũng sẽ giúp bạn đạt kết quả cao, và bạn sẽ hãnh diện khi nghe Ngài nói: “Con làm rất tốt!”

Chúc mừng năm mới 2013! Một năm mới với nhiều thành công!

Hit your mark

When I was in the army, we had target practice at the shoot­ing range. Some of the targets were moving, while others appeared for a moment and then disappeared. Many of the other soldiers were in such a hurry to shoot for fear that the target would disappear, that they missed it altogether. They got so excited that they jerked the trigger so quick and hard that it jerked the whole rifle, which caused them to miss the mark, the target.

But I took time to rest my elbow firmly, hold my rifle securely, aim accurately, and squeeze the trigger slowly. I learned to wait until I was sure I could hit the bull’s eye, and then fired. I got so good at this that I was rated as a sharpshooter, an expert rifleman with nine out of ten bull’s eyes in competition. I was neither hasty nor did I forget to fire altogether. I took reasonable time to aim straight and squeeze, not jerk, the trigger. Squeeze, don’t jerk, or you’ll miss the mark!

Don’t miss the bull’s eye of what God wants for you, which is also what He knows will make you happiest in the long run. Don’t miss being all God knows you can be or fail to accomplish all He wants you to.

If you feel you aren’t hitting the mark in your life or perhaps haven’t even found the mark yet, it’s not too late. God wants you to succeed in life as badly as you do, so ask Him to show you the bull’s eye of His plan for you and He will. It may come in a flash of revelation or He may reveal it over time, but if you ask, He will answer (Matthew 7:7–8).

Then as you keep your sights on the target and your heart and mind and energies all aimed in the right direc­tion, He will help you hit your mark.

—ADAPTED FROM D.B.B.

Bắn trúng mục tiêu

Khi còn trong quân đội, chúng tôi thường có bài tập bắn vào mục tiêu. Một số mục tiêu chuyển động, trong khi đó những mục tiêu khác xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất. Rất nhiều người lính vội vã bắn vì sợ mục tiêu biến mất, và như thế họ sẽ bỏ mất tất cả mục tiêu. Vì quá nôn nóng, thiếu bình tĩnh, nên họ giật cò rất nhanh và mạnh đến nỗi giật hết cả rãnh xoắn ở nòng súng để cho viên đạn bay ra, và thế là họ bắn lệch mục tiêu.

Còn tôi chậm rãi tựa khuỷ tay thật vững, ôm cây súng thật cẩn thận, ngắm chính xác, và từ từ kéo cò. Tôi học cách chờ đợi cho đến khi tôi chắc chắn rằng mình có thể bắn trúng điểm đen (điểm giữa của bia tập bắn), và sau đó bắn. Tôi bắn rất giỏi nên được xem như một tay thiện xạ, một chuyên gia bắn súng trường đạt thành tích 9/10 trúng mục tiêu trong cuộc thi. Tôi không vội bắn cũng không quên bắn. Tôi dành thời gian chậm rãi để nhắm chính xác và kéo chứ không giật cò. Kéo, đừng giật, nếu không bạn sẽ bị chệch mục tiêu.

Đừng lệch đi điểm đen mục tiêu Thiên Chúa dành cho bạn, đó cũng chính là vị trí mà Ngài biết sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc nhất trong thời gian dài. Đừng bỏ lỡ tất cả những gì Thiên Chúa biết bạn có thể đạt được và đừng thất bại trong việc hoàn thành tất cả những gì Ngài muốn bạn làm.

Nếu bạn cảm thấy rằng mình không đạt được đúng mục tiêu trong cuộc sống hoặc chưa tìm thấy mục tiêu, vẫn chưa muộn. Thiên Chúa muốn bạn đạt được thành công trong cuộc sống cho dù bạn làm mọi việc rất tệ, vì thế hãy cầu xin Ngài chỉ cho bạn điểm mục tiêu trong kế hoạch của Ngài dành cho bạn, và Ngài sẽ chỉ dẫn cho bạn. Đó có thể là một sự chỉ dẫn trong nháy mắt hoặc cũng có thể cần thời gian, nhưng chỉ cần bạn cầu xin, Ngài sẽ trả lời (Mát-thêu 7:7-8).

Vì thế, chỉ cần bạn ngắm đúng mục tiêu, tấm lòng, tâm trí, và nghị lực của bạn tất cả đều hướng đúng hướng, Thiên Chúa sẽ giúp bạn bắn trúng mục tiêu.

—DỰA THEO BÀI VIẾT CỦA D.B.B

Beginning again

By Virginia Brandt Berg

The Land of Beginning Again
I wish there were some wonderful place
Called “The Land of Beginning Again,”
Where all our mistakes
And all our heartaches
And all our poor selfish greed,
Could be dropped
Like a shabby old coat at the door
And never put on again.
I wish we could come on it all unawares
Like the hunter who finds a lost trail,
And I wish that the one
Whom our blindness has done
The greatest injustice of all,
Could be at the gate
Like an old friend who waits
For the comrade he’s gladdest to hail.

—LOUISE FLETCHER TARKINGTON

I’M GLAD TO SAY THERE IS SUCH A PLACE as The Land of Beginning Again, and you can find it no matter who you are or what your past has been. You’ll find that place in these verses from the Bible:

“This is the message which we have heard from Him [Jesus] and declare to you, that God is light and in Him is no darkness at all…. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin. If we confess our sins”—here is that place where you can drop the shabby old coat of your past life—”He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:5,7,9).

That passage, like so many others in the Bible, con­tains a wonderful promise from your heavenly Father to you, His child who He dearly loves. God has given you “exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature” (2 Peter 1:4).

God will back His promises with all of His power and ability, but there are conditions attached to these promises—conditions that you must meet. God sets His own terms, but how blessed you become when you meet God’s terms! When you submit to His conditions, the wealth of His blessings and riches come tumbling down on you. These are the keys that unlock the treasure vaults of Heaven: knowing and meeting the conditions attached to each promise.

God not only wills but longs for you to have your every need supplied and the deepest desires of your heart fulfilled. King David wrote in the Psalms, “Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart” (Psalm 37:4). But note the condition: “Delight yourself in the Lord.” God will give you the desires of your heart—He said so and it is so—but the terms must be met. First you delight yourself in Him by loving Him first and foremost and doing your best to please Him, and then He grants your desires.

God’s terms aren’t hard. Jesus said, “Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light” (Matthew 11:28–30).

So many wonderful things are promised you in the Bible—forgiveness of sin, joy, peace, eternal life—that I couldn’t begin to list them all! Those promises are there for you and could change your life completely. But you must meet the conditions, and the first con­dition is that you come to God and humbly confess that you need His help and forgiveness (1 John 1:9). He can and will forgive anything, but only if you ask Him to.

God’s Word says, “He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy” (Proverbs 28:13). Don’t be like Emmy the maid who, when the woman she worked for asked her, “Emmy, did you sweep under the rug?” answered, “Yes, ma’am, I sweep everything under the rug!”

Things swept under the rug have a way of coming back to haunt us. It doesn’t pay to pretend all is well when it’s not, but if you will humbly accept God’s terms for forgiveness, you’ve got it! As soon as you confess you are a sinner and turn to Jesus Christ, the Savior, for help, He will come into your life and give you change and freedom like you’ve never known! “He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things?” ( Romans 8:32)—including a new beginning!

SỰ KHỞI ĐẦU MỚI

–Tác giả: Virginia Brandt Berg

Vùng đất cho sự khởi đầu mới
Tôi ao ước có một nơi tuyệt vời
Một nơi được gọi là “Vùng đất dành cho sự khởi đầu mới,”
Một nơi mà tất cả mọi lỗi lầm
Tất cả mọi nỗi đau
Tất cả sự tham lam ích kỷ
Đều có thể được xoá sạch
Như lớp sơn cũ trên cánh cửa kia
Và không bao giờ lặp lại một lần nữa
Tôi ao ước được đến miền đất ấy
Một niềm vui bất ngờ như người thợ săn tìm được con đường mòn,
Và một nỗi ao ước rằng những người
Tôi đã từng làm cho họ bị tổn thương nặng nề
Cũng đứng trước cánh cửa
Như một người bạn cũ đang đứng đợi
Một người bạn với tiếng reo gọi sung sướng nhất.

–Louise Fletcher Tarkington

Tôi rất vui mừng nói với bạn rằng có một Vùng Đất Cho Sự Khởi Đầu Mới, và cho dù bạn là ai hoặc quá khứ của bạn thế nào, bạn cũng sẽ tìm thấy vùng đất ấy. Bạn sẽ tìm thấy nơi ấy trong những câu Kinh Thánh dưới đây:

“Đây là lời loan báo của Đức Giê-su mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người không có một chút bóng tối nào…. Nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch mọi tội lỗi. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi”—đây chính là nơi bạn có thể xoá sạch lớp sơn cũ che phủ cuộc sống quá khứ của bạn—“Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Gio-an 1:5, 7,9).

Cũng giống như bao đoạn văn khác trong Kinh Thánh, đoạn văn trên chứa đựng lời hứa tuyệt diệu của Cha Trên Trời dành cho bạn, đứa con mà Ngài rất yêu thương. Thiên Chúa ban tặng cho bạn “những gì rất quý báo và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa” (2 Phê-rô 1:4).

Thiên Chúa sẽ thực hiện lời Ngài đã hứa với tất cả quyền năng và sự thông suốt của Ngài, nhưng những lời hứa ấy có kèm theo một vài điều kiện—những điều kiện bạn cần phải đáp ứng. Đức Chúa đặt ra những điều khoản của chính Ngài, nhưng bạn sẽ được ban biết bao ơn lành nếu bạn thoả mãn những điều khoản ấy! Nếu bạn tuân theo những điều kiện của Ngài, muôn vàn ơn lành và những điều tốt đẹp sẽ tuôn đổ xuống trên bạn. Đây là chiếc chìa khoá để mở kho tàng quý báo của Thiên Đàng: nhận biết và thoả mãn những điều kiện được đính kèm theo mỗi lời hứa.

Thiên Chúa hằng luôn mong muốn được thoả mãn mọi nhu cầu và mọi ước muốn thầm kín trong trái tim bạn. Vua Đa-vít đã viết trong bài Thánh vịnh: “Hãy lấy Thiên Chúa làm niềm vui cuả bạn, Người sẽ cho được thoả chí toại lòng” (Thánh vịnh 37:4). Nhưng hãy chú ý điều kiện: “Hãy lấy Thiên Chúa làm niềm vui của bạn.” Như thế, Thiên Chúa sẽ cho bạn được thoả chí toại lòng—Ngài đã nói thế và đúng như thế—nhưng những điều khoản phải được thoả mãn. Trước hết bạn phải lấy Thiên Chúa làm niềm vui của bạn bằng cách yêu mến Ngài trên hết mọi sự và cố gắng làm vui lòng Ngài, và sau đó Ngài sẽ ban cho bạn những gì bạn ao ước.

Những điều khoản Thiên Chúa đưa ra không khó. Chúa Giê-su nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học hỏi với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghĩ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mát-thêu 11:28-30). Vô số những điều tuyệt vời được hứa ban cho bạn qua Kinh Thánh—ơn tha thứ mọi tội lỗi, niềm vui, bình an, sự sống vĩnh cửu—tôi không thể nào liệt kê hết tất cả! Những lời hứa ấy dành cho bạn và nó sẽ có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nhưng bạn phải thoả mãn các điều kiện, và điều kiện đầu tiên chính là bạn hãy đến trước mặt Thiên Chúa, thú nhận rằng bạn cần sự giúp đỡ và ơn tha thứ của Ngài (1 Gio-an 1:9). Ngài có thể và sẽ tha thứ bất cứ lỗi lầm gì, nhưng chỉ khi nào bạn cầu xin.

Lời Chúa nói: “Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, những ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương” (Châm ngôn 28:13). Đừng giống như người giúp việc Emmy, khi bà chủ hỏi cô: “Emmy, cô có quét phía dưới tấm thảm chưa?”, cô trả lời: “Vâng thưa bà, tôi đã quét mọi thứ vào dưới tấm thảm!”

Những thứ được quét dấu phía dưới tấm thảm vẫn có thể trở lại ám ảnh chúng ta. Chúng ta không thể giả vờ rằng mọi thứ đều tốt, nhưng nếu bạn đáp ứng những điều khoản của Thiên Chúa để được ơn tha thứ, bạn sẽ có được điều tốt đẹp thật sự. Ngay khi thú nhận rằng bạn là người tội lỗi và quay về với Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ, để xin sự cứu giúp, Ngài sẽ đến trong cuộc sống của bạn, mang đến cho bạn sự thay đổi, tự do mà bạn chưa từng biết đến! “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rô-ma 8:32)—bao gồm cả một sự khởi đầu mới!

Năm mới là thời gian tuyệt vời để thực hiện một bước khởi đầu mới, và không có cách nào tốt hơn cho bằng việc đón nhận Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Độ. Thật ra, đón nhận Chúa Giê-su sẽ mang đến cho chúng ta một sự biến đổi kỳ diệu mà chính Chúa Giê-su gọi đó là “sự tái sinh.” Nếu bạn chưa gặp Chúa Giê-su hay chưa đón nhận ơn tha thứ của Ngài và món quà sự sống đời đời, ngay bây giờ bạn có thể đón nhận bằng cách đọc lời cầu nguyện sau:

Tạ ơn Chúa Giê-su đã đền bù mọi lỗi lầm và mọi sai trái của con, nhờ đó con được tha thứ. Ngay bây giờ, con cầu xin Ngài đến trong trái tim con, tha thứ cho con và ban cho con món quà của Ngài chính là sự sống đời đời. Amen

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Breaking Bad Habits

By D.B.B

Everyone has weaknesses. That’s part of being human and imperfect. When you entertain a habit long enough, it becomes part of your nature—and that’s the scary thing about bad habits.

BUT THE GOOD NEWS is that the Lord can turn those weaknesses into strengths, so what was once a bad habit can be replaced by a good habit.

Besides bad physical habits, there are all kinds of wrong attitudes and behavior that can become habitual and do even more damage to you and others, such as thinking negatively about yourself or your circumstances, being critical of others, being rude or inconsiderate, being unwise or unloving in your speech, getting in a rushed or pressured spirit, or being angry or impatient. There are also bad habits that affect your spiritual life and relationship with the Lord, such as neglecting Him and His Word.

Habits can either take root for good or bad, and if it’s for bad, they can become very difficult to change for the better—difficult but definitely not impossible, with the Lord’s help. Jesus is always willing and able to do the impossible. It takes an impossible situation for Him to do a miracle, but He loves to work that way because it causes you to recognize His miracle-working hand.

That’s the wonderful thing about Jesus and His power: He can overcome anything—any sin, any problem, any bad habit, or any negative personality trait. There’s nothing too hard for Him; He will deliver you from whatever bad habit you’ve formed if you put your will on His side and determine to work on it until together you win the victory.

It will take work on your part, but most of all you have to pray for His help. Ask Him not only to do what you can’t do, but also to show you specifically what you can and need to do to get over whatever bad habit is hindering you. You have to believe what He tells you, and then you need to go to work and do what He shows you, because if you don’t try, He can’t do the miracle.

It’s impossible to change through your own human strength, especially if you’ve allowed the bad habit to go on for years. Longstanding habits can become second nature. They become part of your personality, part of your nature, so you hardly even notice or recognize that they’re there.

Or if you do recognize them, they can be a source of terrible discouragement. You begin to think that things can never change, because that’s just the way you are. But really you weren’t that way before you allowed that bad habit to form, so of course you can change it if you’re willing to get serious with the Lord and work on it.

For example, people who have had a problem with thinking negatively most of their lives usually find it very difficult to break that habit. Nevertheless, many have overcome it through the Lord’s power and Word and are now positive thinkers with a whole new outlook on life. They’ve been transformed and no longer have that old negative mindset (Romans 12:2).

So if you’ve formed some bad habit by repeatedly acting or reacting a certain way, the sooner you ask the Lord to help you, the better. You might think you’re beyond hope and there’s no use trying, but that’s not so. Every time you catch yourself, ask the Lord for help, and make a conscious effort to not give in to your bad habit, you’re forming a good habit that will eventually take root and grow until it crowds out the bad habit.

If a bad habit has gotten to the point that you’re not sure what to do about it, the first thing you need to do is ask the Lord for His thoughts on it. Ask others too—people you’re close to and respect, or someone who has the good quality or habit you hope to replace your bad habit with.

It’s also important to look to the Lord for encouragement along the way, because sooner or later you will most likely get discouraged and feel like giving up. Ask Him for some promises to claim—specific ones about how He will help you break that particular bad habit. Keep a record of the specific instructions the Lord gives you, as well as the encouraging promises He gives, so you’ll have something to refer to if you don’t seem to be making progress or are tempted to quit.

It’s much easier to overcome bad habits if you go to work on them as soon as you notice them forming. That’s why it’s so important to take stock of your life regularly. Get in the good habit of asking the Lord every day or two how you are doing and what things you need to change before they become habits that will be much harder to break.

You have to make a commitment to continue to work on breaking that bad habit until it’s gone. And remember, if you want it badly enough and do your part, the Lord will always do His because He loves you and wants you to be happy and free from the problem. Do your part, and He’ll do His!

Từ Bỏ Những Thói Quen Xấu

Mọi người ai cũng có những khuyết điểm. Đó chính là một phần trong sự thiếu hoàn hảo và trong mỗi con người. Khi bạn giữ một thói quen, đến lúc nào đó nó sẽ trở thành một phần bản tính của bạn—và thật là một điều đáng sợ nếu đó là những thói quen xấu.

Nhưng một tin tốt lành rằng Thiên Chúa có thể biến những khuyết điểm thành những ưu điểm, vì thế thói quen xấu được thay thế bằng thói quen tốt.

Bên cạnh những thói quen xấu về cử chỉ, tất cả những thái độ, hành động sai trái đều có thể trở thành thói quen và thậm chí còn gây hại cho bản thân bạn và cho những người khác, ví dụ như: suy nghĩ tiêu cực về bản thân hay hoàn cảnh của bạn; phê bình những người khác; thô lỗ, thiếu suy nghĩ, thiếu khôn ngoan và tình cảm trong cách nói chuyện, luôn hối hả và bị áp lực, hoặc nóng giận, thiếu kiên nhẫn. Những thói quen xấu cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần của bạn và mối quan hệ với Thiên Chúa, ví dụ như trở nên thờ ơ với Ngài và Lời Ngài chẳng hạn.

Những thói quen bén rễ có thể là tốt hay xấu, và nếu là thói quen xấu thì rất khó thay đổi để trở nên tốt hơn—khó nhưng với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, dứt khoát không phải là điều không thể. Chúa Giê-su luôn sẵn lòng và có thể làm điều không thể. Trước những trường hợp không thể, Ngài cần phải làm phép lạ, tuy nhiên Ngài yêu thích được làm điều đó bởi vì nó giúp bạn nhận ra quyền năng thực hiện phép lạ của Ngài.

Đó chính là điều tuyệt vời về Chúa Giê-su và về quyền năng của Ngài: Ngài có thể vượt qua bất cứ điều gì—bất cứ tội lỗi gì, bất cứ vấn đề gì, bất cứ thói quen xấu nào, hoặc bất kỳ một tính cách tiêu cực nào. Không có điều gì khó đối với Ngài. Ngài sẽ giải thoát bạn khỏi bất kỳ thói quen xấu nào nếu bạn thực hiện cả hai việc đó là đặt ý định của bạn về phía Ngài và quyết tâm sửa đổi, bạn sẽ thành công.

Bạn phải làm phần việc của bạn, nhưng điều trên hết bạn phải làm chính là cầu xin sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Không những chỉ cầu xin Ngài làm giúp những gì bạn không thể làm nhưng còn xin Ngài chỉ cho bạn cụ thể những gì bạn có thể và cần phải làm để vượt qua thói quen xấu đang cản trở bạn. Bạn phải tin tưởng vào những gì Ngài nói với bạn, và kế đến thực hiện những gì Ngài chỉ dẫn, bởi vì nếu bạn không cố gắng, Ngài không thể làm phép lạ.

Bằng sức mạnh của chính bản thân bạn không thể nào thay đổi được gì, đặc biệt là khi thói quen xấu của bạn đã hình thành nhiều năm. Những thói quen lâu năm có thể trở thành bản tính thứ hai của một người. Chúng sẽ trở thành một phần trong tính cách của bạn, một phần trong bản tính của bạn, vì thế thậm chí rất khó chú ý hay phát hiện ra rằng chúng đang tồn tại.

Hay nếu bạn phát hiện ra, chúng sẽ khiến bạn thêm thất vọng não nề. Bạn bắt đầu nghĩ rằng mọi việc không thể nào thay đổi, vì đó chính là bản chất con người bạn. Nhưng rõ ràng rằng trước khi những thói quen ấy hình thành con người bạn không phải như vậy, vì thế lẽ dĩ nhiên bạn có thể thay đổi nếu bạn sẵn lòng kết hợp với Thiên Chúa và chịu sửa đổi.

Ví dụ như một người luôn suy nghĩ tiêu cực trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống thường cảm thấy rất khó khăn để thay đổi thói quen ấy. Tuy nhiên, rất nhiều người đã vượt qua được nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa và Lời của Ngài để bây giờ trở thành một người luôn suy nghĩ tích cực với một quan điểm sống hoàn toàn mới. Họ đã được biến đổi và không còn lối nghĩ tiêu cực như xưa nữa (Rô-ma 12:2).

Vì thế, nếu do việc lặp đi lặp lại một hành động hay một phản ứng nào đó bạn hình thành một thói quen xấu, tốt hơn bạn nên sớm xin Thiên Chúa giúp đỡ. Có lẽ bạn nghĩ không còn hy vọng nào, dù cố gắng cũng vô ích, nhưng sự thật không phải như vậy. Mỗi khi nhận ra thói quen xấu của mình, hãy xin Thiên Chúa giúp đỡ, nổ lực cố gắng để không chịu khuất phục trước thói quen xấu, bạn sẽ hình thành nên thói quen tốt, thói quen ấy sẽ bén rễ và phát triển cho đến khi nào đuổi được thói quen xấu.

Nếu bạn không biết chắc phải làm thế nào với một thói xấu, điều trước tiên bạn cần phải làm chính là hỏi ý Thiên Chúa xem Ngài nghĩ gì. Cũng nên hỏi những người khác—những người bên cạnh mà bạn tin tưởng, hoặc những ai có thói quen hay tính cách tốt mà bạn muốn thay thế cho những thói quen xấu của mình.

Một điều cũng rất quan trọng đó chính là luôn ngước nhìn Thiên Chúa để tìm thấy niềm khích lệ trên suốt chặng đường quyết tâm sửa đổi bởi vì không sớm hay muộn bạn sẽ cảm thấy thất vọng và muốn từ bỏ. Xin Ngài nhắc bạn nhớ một số lời Ngài đã hứa—những lời hứa cụ thể rằng Ngài sẽ giúp bạn từ bỏ những thói quen xấu. Hãy ghi chép lại từng chỉ dẫn cụ thể Thiên Chúa ban cho bạn, cũng như những lời hứa mà Thiên Chúa động viên bạn, như vậy bạn có thể xem lại mỗi khi bạn tưởng như không có gì tiến bộ hoặc muốn từ bỏ.

Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để vượt qua một thói quen xấu nếu bạn sửa đổi ngay khi nhận ra nó. Vì thế việc thường xuyên suy ngẫm lại những gì trong cuộc sống là rất quan trọng. Hãy lập một thói quen tốt chính là mỗi ngày hay cách ngày hỏi Thiên Chúa xem bạn thế nào và những gì bạn cần sửa đổi trước khi chúng trở thành thói quen và như thế rất khó để từ bỏ.

Bạn cần phải thật quyết tâm trong việc từ bỏ một thói quen xấu cho đến khi nào nó biến mất hoàn toàn. Và hãy nhớ rằng, bạn cần phải làm phần việc của bạn, Thiên Chúa luôn thực hiện công việc của Ngài bởi vì Ngài yêu bạn, muốn bạn được hạnh phúc và luôn được tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ vấn đề gì. Hãy làm phần của bạn, Thiên Chúa sẽ làm phần của Ngài.

Eight how-tos of change

1Take stock and set goals. Make a list of the areas you want to change in and what you need to do to change in those areas. Refer to your list daily at first, then as needed until the desired good habits are formed (James 1:23–25).

2 Find instruction and encouragement in God’s Word. “How can a young man”—or anyone, for that matter— “cleanse his way? By taking heed according to Your Word” (Psalm 119:9). A concordance or Bible study guide books make it much easier to find what the Bible has to say about specific topics related to the changes you desire.

3 Depend on the Lord, not on your own strength or your ability. Jesus said, “Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in Me. … Without Me you can do nothing” (John 15:4–5). But the Bible also promises that you can do all things through Christ (Philippians 4:13).

4 Find others who are going the way you want to go and associate with them. Being around like-minded people provides positive reinforcement and moral support—two impor­tant catalysts of change. “Two are better than one, because they have a good reward for their labor” (Ecclesiastes 4:9). “As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend” ( Proverbs 27:17).

5 Ask others to pray for you. The Bible tells us to confess our faults one to another and pray for one another (James 5:16), and Jesus Himself promised that if two or more agree on anything in prayer, their heavenly Father will do it for them (Matthew 18:19). There is great power in united prayer.

6 Continually thank and praise the Lord for His help. The more you do, the more He “who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think” will want to do for you, so “enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise” ”(Ephesians 3:20; Psalm 100:4).

7 When you fail, ask the Lord to help you keep trying. “A righteous man may fall seven times and rise again” (Proverbs 24:16). “Though he fall, he shall not be utterly cast down; for the Lord upholds him with His hand” (Psalm 37:24).

8 Keep trusting and believing that you can change, with God’s help. Claim verses that increase your faith in His ability to change you, such as, “He who calls you is faithful, who also will do it” (1 Thessalonians 5:24), “It is God who works in you both to will and to do for His good pleasure,” (Philippians 2:13), “Be transformed by the renewing of your mind” ( Romans 12:2), and “If anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new” (2 Corinthians 5:17). •

8 Cách Để Thay Đổi

Suy ngẫm lại và đặt ra mục tiêu. Hãy liệt kê những mặt bạn cần thay đổi và những gì cần làm để thay đổi. Trước tiên, hãy đọc bảng liệt kê hằng ngày và tiếp tục đọc cho đến khi hình thành thói quen tốt nếu cần thiết. (Gia-cô-bê 1:23-25).

Hãy tìm sự hướng dẫn và nguồn động viên thông qua Lời Chúa. “Làm thế nào”—bất cứ ai cũng—“giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân theo Lời Chúa dạy” (Thánh Vịnh 119:9). Những sách liệt kê mục lục Kinh thánh hoặc hướng dẫn học Kinh Thánh giúp dễ dàng tìm ra những câu Kinh Thánh theo từng chủ đề cụ thể liên quan đến những vấn để muốn thay đổi.

Hãy cậy dựa vào Thiên Chúa, chớ hề cậy dựa vào sức mạnh hay khả năng của bản thân. Chúa Giê-su đã nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy…. Không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Gio-an 15:4-5). Nhưng trong Kinh Thánh có lời hứa rằng nhờ vào Thiên Chúa bạn sẽ làm được tất cả (Phi-líp-phê 4:13).

Hãy tìm những người đang cùng đi trên con đường của bạn và hãy kết hợp với họ. Có những người cùng ý tưởng xung quanh sẽ tăng thêm sự khích lệ và cổ vũ tinh thần của bạn—đó chính là hai vật xúc tác cho quá trình thay đổi. “Hai người thì hơn một, vì ai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn” (Giảng viên 4:9). “Sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè” (Châm ngôn 27:17).

Hãy nhờ ai đó cầu nguyện cho bạn. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy thú nhận tội lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau (Gia-cô-bê 5:16), và chính Chúa Giê-su đã hứa: ở đâu có hai ba người hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Trên Trời sẽ làm điều đó (Mát-thêu 18:19). Việc hiệp lời cầu nguyện sẽ mang đến sức mạnh to lớn.

Không ngừng tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì sự giúp đỡ của Ngài. Càng làm như thế, Thiên Chúa, là Đấng “làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” sẽ càng giúp đỡ bạn, vì thế “hãy vào cửa Thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi” (Ê-phê-sô 3:20, Thánh vịnh 100:4).

Khi nản lòng hãy cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ bạn tiếp tục cố gắng. “Vì chính nhân có ngã bảy lần cũng đứng lên được” (Châm ngôn 14:16). “Cho dù họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay” (Thánh vịnh 37:24).

Hãy luôn tin tưởng rằng bạn có thể thay đổi nhờ vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Hãy đọc những câu Kinh Thánh để tăng thêm lòng tin rằng Thiên Chúa sẽ giúp bạn thay đổi, ví dụ một số câu như: “Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó” (1 Thê-xa-nô-li-ca 5:24), “Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người” (Phi-líp-phê 2:13), “Hãy cải biến bằng cách đổi mới tâm thần” (Rô-ma 12:2), và “phàm ai ở trong Đức Giê-su đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2 Cô-rin-tô 5:17).

Beyond the billows

By Nyx Martinez

YESTERDAY, THE SEA WAS CALM. You promised yourself that you would sail out into the open waters and that nothing would stop you. Your heart was ready; your courage at its peak. Your hands gripped the vessel’s helm and the gentle breeze calmed your spirit. You steered your boat forward.

But today … today, it seems as though the darkness of last night has prevailed. Rain lashes at your boat. Towering waves roll before you. The fog obstructs your vision so you cannot see beyond your bow. But you don’t need to see. You just know that something spurs you onward—the same thing that gave you such peace yesterday. It’s that thing called faith, a belief in what you cannot see. It anticipated and rose to this challenge. It tells you that the sun will eventually break through those murky clouds. That knowledge buoys your spirit and guides you. It makes a perfect composition—the sky above, the ocean below, you in the center. You’re safe there, with your faith.

Sail on, with your focus not on the storm, but beyond it. There, your destiny awaits you. Today is the tomorrow you dreamed of yesterday. It is stormy, yes, but faith knows no limits, no depths, no boundaries. With strong faith in God, you will be able to weather any storm and sail any sea.

Sail beyond the billows!

Ngoài xa biển cả

Nyx Martinez

Ngày hôm qua, mặt biển thật phẳng lặng. Bạn tự hứa với bản thân phải ra khơi lướt sóng và không gì có thể ngăn cản được bạn. Lòng bạn đã quyết, và trong bạn tràn đầy phấn khởi. Tay bạn cầm chắc bánh lái và cơn gió nhẹ thoáng qua làm thanh thản tâm trí bạn. Bạn lái tàu tiến lên phía trước.

Nhưng hôm nay…hôm nay, dường như bóng tối của đêm qua vẫn còn bao phủ. Những cơn mưa tạt vào chiếc tàu của bạn. Những con sóng cao cuồn cuồn phía trước bạn. Sương mù che khuất tầm nhìn khiến bạn không thể thấy được những gì phía xa mũi tàu. Nhưng bạn không cần phải thấy. Bạn chỉ cần biết rằng có vật gì đó đẩy bạn từ phía sau—một vật giống như ngày hôm qua đã mang đến cho bạn sự bình an. Đó chính là đức tin, niềm tin vào những gì bạn không thể thấy. Nó có thể lường trước và đương đầu với thử thách. Nó nói với bạn rằng mặt trời rồi cũng sẽ ló lên khỏi những đám mây u ám. Ý nghĩ đó sẽ giữ vững tinh thần bạn và hướng dẫn bạn. Nó sẽ tạo nên một bức tranh với bố cụ thật hoàn hảo—phía trên là bầu trời, phía dưới là đại dương, và bạn ở chính giữa. Bạn ở đó an toàn nhờ vào lòng tin.

Hãy tiếp tục lái, đừng chú ý đến cơn bão, nhưng hãy chú ý đến phía xa tít. Ở đó, số phận đang chờ bạn. Ngày hôm nay chính là tương lai mà hôm qua bạn đã mơ. Đúng vậy, dù bão tố, nhưng lòng tin không hề biết đến giới hạn, không biết đến chiều sâu, không biết đến đường ranh giới. Với lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa, bạn sẽ an toàn thoát khỏi bất cứ cơn bão nào và vượt qua bất cứ vùng biển nào.

Hãy ra xa tít biển khơi!

“We walk by faith, not by sight” (2 Corinthians 5:7).

So many people today say, “I’ll believe it when I see it. Seeing is believing.” But that’s not the way faith works. To the Christian, believing is seeing. God wants us to trust Him and believe first of all, and then we’ll see the answer. He puts us through that period of believing and trusting by faith to see if we really love Him and are willing to trust Him. He wants to see if we really have faith. He appreciates our faith to believe what we cannot see.

We can’t expect to receive faith from God for a situation when we’re looking at ourselves or conditions instead of looking to Him. Man says, “Tie up in port. Don’t attempt the impossible— you’ll sink!” God says, “Launch out into the deep! Cast forth your nets and I’ll give you such a catch of fish that there will not be room enough to hold it.” Man says, “Look at the waves! Look at the condition of your vessel! You can’t do it!” God says, “Look at Me. With man it is impossible, but with God nothing is impossible, and all things are possible to those who believe” (Luke 5:4–9; Matthew 14:29–31; Luke 1:37; 18:27). —D.B.B.

“Chúng ta tiến bước nhờ lòng tin, không phải nhờ được thấy”

(2 Cô-rin-tô 5:7).

Ngày nay, rất nhiều người nói rằng: “Tôi chỉ tin khi tôi nhìn thấy. Thấy thì tin.” Nhưng đó không phải là cách để tin. Đối với một người tín hữu, tin chính là thấy. Thiên Chúa muốn chúng ta trước hết phải trông cậy và tin tưởng Ngài rồi chúng ta sẽ thấy câu trả lời. Ngài đặt chúng ta trong giai đoạn trông cậy và tin tưởng bằng lòng tin để xem chúng ta có thật sự yêu mến và thật lòng tin tưởng nơi Ngài không. Ngài muốn biết chúng ta có lòng tin thật sự không. Ngài cảm kích khi niềm tin của chúng ta tin tưởng vào những gì ta không thấy.

Trong một hoàn cảnh nào đó, chúng ta không thể trông chờ nhận được đức tin từ Thiên Chúa khi chúng ta chỉ nhìn vào bản thân, nhìn vào những điều kiện xung quanh thay vì nhìn vào Thiên Chúa. Con người nói: “Hãy buộc chặt vào cảng. Đừng cố gắng làm những điều không thể—bạn sẽ bị chìm!” Thiên Chúa nói: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu! Hãy thả lưới và tôi sẽ cho các anh bắt được nhiều cá đến nỗi không có chỗ chứa.” Con người nói: “Nhìn kìa, những đợt sóng! Hãy nhìn con tàu của bạn! Bạn sẽ không vượt qua được!” Thiên Chúa nói: “Hãy nhìn Ta. Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa, và tất cả đều có thể đối với những người có lòng tin” (Lu-ca 5:4-9, Mát-thêu 14:29-31, Lu-ca 1:37, 18:27).

START WITH YOURSELF

When I was young and free and my imagination had no limits, I dreamed of changing the world.

As I grew older and wiser, I discovered the world would not change, so I shortened my sights somewhat and decided to change only my country. But it, too, seemed immovable.

As I grew into my twilight years, in one last desperate attempt, I settled for changing only my family, those closest to me, but alas, they would have none of it.

And now as I lie on my deathbed, I suddenly realized: If I had only changed myself first, then by example I would have changed my family. From their inspiration and encouragement, I would then have been able to better my country and, who knows, I may have even changed the world.

—AUTHOR UNKNOWN

HÃY BẮT ĐẦU VỚI CHÍNH BẢN THÂN BẠN

Khi tôi còn là một đứa trẻ ngây thơ với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, tôi đã mơ ước thay đổi thế giới.

Khi tôi tôi trưởng thành và khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra rằng tôi không thể nào thay đổi được thế giới. Do đó, tôi đã rút ngắn tầm nhìn của mình, và tôi quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng chỉ như thế thôi cũng là không thể.

Khi tôi bước vào độ tuổi về hưu, với sự nổ lực tuyệt vọng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình mình, những người gần bên tôi nhất. Nhưng buồn thay, tôi không thay đổi được ai cả.

Và lúc này, đang khi cận kề với cái chết, tôi chợt nhận ra rằng: nếu trước tiên tôi chỉ cần thay đổi bản thân mình, sau đó tôi sẽ trở thành tấm gương giúp gia đình tôi thay đổi. Bằng nguồn động viên, cảm hứng từ họ, có lẽ tôi đã có thể làm cho đất nước tôi trở nên tốt hơn, và biết đâu tôi có thể thay đổi được thế giới.

Prayer for the day

Dear Jesus, I can’t thank You enough for the wonderful miracle that You’ve done for me. I was nothing before You found me, yet You loved me enough to put Your arms around me and pull me from the dirt and mire of the world. You changed my life! You cleansed me with Your love and words, and gave me something to live for, Someone to love and be loved by, and something to strive for. Thank You for taking me, unworthy as I am, and calling me Your friend. For this I love and adore You.

Lời cầu nguyện cho ngày

Lạy Chúa Giê-su, con không thể nào nói cho hết những lời tạ ơn về những điều lạ lùng tuyệt vời Ngài đã làm cho con. Trước khi Ngài tìm thấy con, con chẳng là gì cả, nhưng Ngài đã yêu thương ôm lấy con và kéo con ra khỏi nơi nhơ bẩn, nơi thế giới bùn lầy. Ngài đã thay đổi cuộc sống của con! Ngài rữa sạch con bằng tình yêu và lời của Ngài, và ban cho con lẽ sống, ban cho con ai đó để yêu và được yêu, ban cho con thứ gì đó để phấn đấu. Tạ ơn vì đã cứu con cho dù con không đáng gì và xem con là bạn của Ngài. Con yêu và thờ phượng Ngài.

Feeding reading

Motivation

God’s love should be our main motivation in all we do.

1 Corinthians 13:13
1 Corinthians 16:14
2 Corinthians 5:14a
1 John 4:8

Our love for the Lord should motivate us to want to please Him.

Matthew 22:37–38
Deuteronomy 10:12
1 Chronicles 29:17
Job 23:12
John 14:15,21a

Next to our love for God, our motivation should be unselfish love for others.

Mark 12:31
John 15:13
1 Corinthians 10:33
1 John 4:20–21

God can transform our carnal natures so we have godly motivation.

Ezekiel 11:19–20
Romans 7:18–25a
Romans 12:1–3
2 Corinthians 5:17
Hebrews 10:22–24

God’s Word fuels godly motivation.

Joshua 1:8
Psalm 1:2–3
Psalm 40:8
Psalm 119:101
Luke 8:15
John 8:31–32

The heavenly vision helps keep us motivated and moving in the right direction.

Proverbs 29:18
Matthew 13:45–46
Philippians 3:13–14
Hebrews 12:1–2
Hebrews 12:28

Lương thực cho người đọc

Động cơ thúc đẩy

Tình yêu Thiên Chúa là động cơ chính yếu thúc đẩy chúng ta trong tất cả mọi việc

1 Cô-rin-tô 13:13
1Cô-rin-tô 16:14
1 Gio-an 4:8

Tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa sẽ là động lực giúp chúng ta làm vui lòng Ngài

Mát-thêu 22:37-38
Đệ nhị luật 10:12
1 Sử ký 29:17
Gióp 23:12
Gio-an 14:15,21a

Bên cạnh tình yêu đối với Thiên Chúa, động lực thúc đẩy mọi hành động của chúng ta còn là tình yêu không vị kỷ đối với tha nhân

Lu-ca 12:31
Gio-an 15:13
1 Cô-rin-tô 10:33
1 Gio-an 4:20-21

Thiên Chúa có thể biến đổi bản tính người phàm của chúng ta để chúng ta có được động cơ thiêng liêng

Ê-zê-ki-en 11:19-20
Rô-ma 7:18-25a
2 Cô-rin-tô 5:17
Do thái 10:22-24

Lời của Thiên Chúa nun đốt động cơ thiêng liêng của chúng ta

Giô-suê 1:8
Thánh vịnh 1:2-3
Thánh vịnh 40:8
Thánh vịnh 119:101
Lu-ca 8:15
Gioan 8:31-32

Hướng nhìn lên thiên đàng sẽ giúp chúng ta luôn đeo đuổi động cơ và luôn đi đúng hướng

Châm ngôn 29:18
Mát-thêu 13:45-46
Phi-líp-phê 3:13-14
Do thái 12:1-2
Do thái 12:28

Resolutions

By Ian Bach

This year…
I’ll take more time to laugh and smile,
To feel the wind upon my face,
To learn true wisdom from a child,
Give my soul the needed space,
To live life pure and clear…
…this year.

This year…
I’ll learn to turn off my computer,
Interact with human beings,
Spend less time in online stupor,
More time learning, breathing, seeing
All that life holds dear…
…this year.

This year …
I will resolve to write that letter
That I have too long neglected,
Make an aching heart feel better,
Cheer a friend who feels dejected,
Bring someone some cheer…
…this year.

This year…
I’ll not be hijacked by my deadlines,
Or imprisoned by ambitions.
Or let dismal, gloomy headlines
Dictate my heart’s disposition.
I’ll choose faith, not fear…
…this year.

This year…

I’ll see the struggling flower beneath
The hard, frosty exterior
Of one who lets frustration seethe
Because they feel inferior.
I’ll try to draw them near…
…this year.

This year…

No high and mighty resolutions
Fit for presidents and kings.
I’ll start a quiet revolution,
Seek these simple loving things
Above wealth or career…
…this year.

SỰ QUYẾT TÂM

Năm nay…
Con sẽ cười và vui đùa nhiều hơn,
Để cảm nhận sự thanh thản trên khuôn mặt,
Để học được sự khôn ngoan thật sự từ một đứa bé,
Xin ban cho linh hồn con một khoảng không
Để được sống trong sạch…
..trong năm nay.

Năm nay…

Con sẽ học cách tắt đi chiếc máy vi tính.
Giao tiếp với mọi người,
Không quá say mê Internet,
Dành nhiều thời gian để học hỏi, để hít thở, để nhìn
Tất cả những gì quý giá trong cuộc sống…
…trong năm nay

Năm nay…

Con sẽ quyết tâm viết một lá thư thật dài
Mà từ lâu con đã quên lãng,
Để an ủi trái tim đang đau đớn
Để mang lại niềm vui cho người bạn đang thất vọng,
Để mang đến niềm vui cho những người xung quanh…
…trong năm nay.

Năm nay…

Con sẽ không để bị đe doạ bởi những thời hạn công việc,
Hay không để bị giam cầm bởi những tham vọng.
Hay không để cho những việc u buồn
Làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Con lựa chọn lòng tin, và từ chối sự sợ hãi…
…trong năm nay.

Năm nay…

Con sẽ nhìn những khó khăn như bông hoa nằm phía dưới
Lớp sương giá khắc nghiệt.
Ai đó đang thất vọng não nề,
Bởi vì họ tự nghĩ là mình thấp kém.
Con sẽ cố gắng đến gần bên họ…
…trong năm nay.

Năm nay…

Những giải pháp to lớn
Chỉ dành cho những vị vua và tổng thống
Con sẽ bắt đầu bằng một giải pháp nhỏ,
Tìm kiếm những thứ đáng yêu giản dị này,
Những thứ quan trọng hơn cả tiền tài và sự nghiệp…
…trong năm nay

Choice

SATAN AND HIS DEMONS ARE ALWAYS TRYING TO TAKE CONTROL of whatever they can get. They will tell you things like, “It’s only a small thing.” “Go ahead just this once.”

“You can stop doing this any time you want.” The choice is yours to listen to those voices and give in, or to send them away.

Don’t let the enemy of your soul deceive you into thinking that just a little bit of giving in to him is okay. If you keep making the wrong decisions in seemingly small things, you will never be able to make the right decisions in the bigger things.

This is not to say that if you make one wrong decision you’re doomed. Everyone makes some wrong decisions. It’s what you do about it when you find that you have made a wrong choice that determines which way you will go from there. If you aren’t willing to face the facts, most likely you will continue to make the same mistake. But if you recognize the error of your way, turn to Me for help, and learn from your mistake, you’ll come out the better for it.

—JESUS

NHỮNG SỰ LỰA CHỌN

Sa-tan và bè lũ của nó luôn cố điều khiển bất cứ thứ gì chúng chiếm được. Chúng sẽ nói với con những thứ như: “Chỉ là chuyện nhỏ.” “Chỉ làm lần này thôi.” “Bạn sẽ có thể dừng lại bất cứ khi nào bạn muốn.” Quyền lựa chọn là ở nơi con: lắng nghe những lời ấy và làm theo hoặc vứt bỏ ngoài tay.

Đừng để kẻ thù của linh hồn lừa dối khiến con nghĩ rằng chỉ nghe theo hắn một chút cũng không sao. Nếu con liên tục có những quyết định sai lầm trong những việc tưởng chừng nhỏ, con sẽ không bao giờ có thể quyết định đúng trong những việc lớn.

Điều đó không có nghĩa là chỉ cần quyết định sai một lần, tất cả đều chấm dứt. Ai cũng có một vài quyết định sai lầm. Cách giải quyết của con sau khi nhận ra những lựa chọn sai lầm sẽ quyết định con đường kế tiếp của con. Nếu con không dám đối mặt với sự thật, con sẽ có thể vấp phải sai lầm tương tự. Nhưng nếu con nhận ra sai lầm, quay sang Ta để tìm sự giúp đỡ, và rút ra bài học từ sai lầm đã phạm, con sẽ vượt qua được. –Jeus .

Answers from God

For all the negative things we say to ourselves,

God has given us His positive responses in the Bible.

You say, “It’s impossible.”

God says, “All things are possible with Me” (Luke 18:27).

You say, “I’m so tired.”

God says, “I will give you rest”

(Matthew 11:28–30).

You say, “Nobody really loves me.”

God says, “I love you” (John 3:16 and 13:34).

You say, “I can’t go on.”

God says, “My grace is sufficient and I will always be there to help you” (2 Corinthians 12:9 and Psalm 91:15).

You say, “I can’t figure things out.”

God says, “I will direct your steps”

(Proverbs 3:5–6).

You say, “I can’t forgive myself.”

God says, “I forgive you”

(1 John 1:9 and Romans 8:1).

You say, “I can’t manage.”

God says, “I will supply all your needs”

(Philippians 4:19).

You say, “I’m afraid.”

God says, “Be not afraid, for I am with you” (Jeremiah 42:11).

You say, “I’m always worried and frustrated.”

God says, “Cast all your cares on Me”

(1 Peter 5:7).

You say, “I don’t have enough faith.”

God says, “I’ve given everyone a measure of faith” (Romans 12:3b).

You say, “I’m not smart enough.”

God says, “I give you wisdom”

(James 1:5 and 1 Corinthians 1:30).

You say, “I feel all alone.”

God says, “I will never leave you

or forsake you” (Hebrews 13:5).

You say, “I can’t do it.”

God says, “You can do all things through

My strength” (Philippians 4:13).

You say, “I’m not able.”

God says, “I am able” (2 Corinthians 9:8).

You say, “It’s not worth it.”

God says, “It will be worth it” (Romans 8:18).

NHỮNG CÂU TRẢ LỜI TỪ THIÊN CHÚA

Tất cả những gì tiêu cực chúng tự nói với bản thân,

Thiên Chúa đều ban cho chúng ta những sự đáp trả tích cực từ trong Kinh Thánh.

Bạn nói: “Điều đó không thể nào.”

Thiên Chúa nói: “Tất cả đều có thể được đối với Ta” (Lu-ca 18:27).

Bạn nói: “Con quá mệt mỏi.”

Thiên Chúa nói: “Ta sẽ cho con nghỉ ngơi” (Mát-thêu 11:28-30).

Bạn nói: “Không ai yêu thương con cả.”

Thiên Chúa nói: “Ta yêu con” (Gio-an 3:16 và 13:34).

Bạn nói: “Con không thể tiếp tục.”

Thiên Chúa nói: “Ơn của Ta đã đủ cho con, Ta luôn ở bên giúp đỡ con “ (2 Cô-rin-tô 12:9, Thánh vịnh 91:15).

Bạn nói: “Con không biết mọi việc thế nào.”

Thiên Chúa nói: “Ta sẽ hướng dẫn đường nẻo con đi” (Châm ngôn 3:5-6).

Bạn nói “Con không thể tự tha thứ cho mình.”

Thiên Chúa nói: “Ta tha thứ cho con” (Gio-an 1:9, Rô-ma 8:1).

Bạn nói: “Con không thể nào xoay xở được.”

Thiên Chúa nói: “Ta sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của con” ( Phi-líp-phê 4:19).

Bạn nói: “Con sợ.”

Thiên Chúa nói: “Đừng sợ hãi, Ta luôn ở bên con” (Giê-rê-mi-a 42:11).

Bạn nói: “Con luôn cảm thấy lo lắng và nản lòng.”

Thiên Chúa nói: “Mọi âu lo hãy trút cả cho Ta” (1 Phê-rô 5:7).

Bạn nói: “Con không có đủ lòng tin.”

Thiên Chúa nói: “Mỗi người tuỳ theo lượng đức tin mà Ta đã phân phát cho” (Rô-ma 13:3b).

Bạn nói: “Con không đủ khôn ngoan.”

Thiên Chúa nói: “Ta ban cho con ơn khôn ngoan” (Gia-cô-bê 1:5 và 1 Cô-rin-tô 1:30).

Bạn nói: “Con cảm thấy cô đơn.”

Thiên Chúa nói: “Ta sẽ không bỏ rơi con, Ta sẽ không ruồng bỏ con” (Do thái 13:5).

Bạn nói: “Con không thể làm điều đó.”

Thiên Chúa nói: “Con có thể làm được tất cả với sức mạnh của Ta” (Phi-líp-phê 4:13).

Bạn nói: “Con không thể.”

Thiên Chúa nói: “Ta có thể” (2 Cô-rin-tô 9:8).

Bạn nói: “Điều đó không xứng đáng.”

Thiên Chúa nói: “Điều đó sẽ xứng đáng” (Rô-ma 8:18).

Go for Gold in 2013

BY PAUL THE APOSTLE, WRITING
FROM THE 1ST CENTURY

In a race everyone runs, but only one person gets first prize. So run your race to win (1 Corinthians 9:24 TLB).

I do not count myself to have apprehended [attained]; but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus (Philippians 3:13–14).

Let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith (Hebrews 12:1–2).

HÃY TIẾN BƯỚC VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT LÀNH TRONG 2013

Trong cuộc chạy đua trong thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. (1 Cô-rin-tô 9:24).

Tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Giê-su. (Phi-líp-phê 3:13-14).

Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. (Do thái 12:1-2).

The New Year is a great time…

to make a new start,

and there is no better way to do that

than by receiving Jesus as your Savior.

In fact, receiving Jesus brings such a dramatic

transformation that Jesus Himself called it being “born again.”

If you haven’t yet met Jesus or received His forgiveness and gift of eternal life, you can right now by praying the following:

Thank You, Jesus, for paying the price for my mistakes and wrongs, so I can be forgiven. I ask You now, dear Jesus, to please come into my heart, forgive me, and give me Your gift of eternal life. Amen

Năm mới là thời gian tuyệt vời…

để thực hiện một bước khởi đầu mới,

và không có cách nào tốt hơn cho bằng việc

đón nhận Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Độ.

Thật ra, đón nhận Chúa Giê-su sẽ mang đến cho chúng ta một sự

biến đổi kỳ diệu mà chính Chúa Giê-su gọi đó là “sự tái sinh.” Nếu

bạn chưa gặp Chúa Giê-su hay chưa đón nhận ơn tha thứ của Ngài và món quà sự sống đời đời, ngay bây giờ bạn có thể đón nhận bằng cách đọc lời cầu nguyện sau:

Tạ ơn Chúa Giê-su đã đền bù mọi lỗi lầm và mọi sai trái của con, nhờ đó con được tha thứ. Ngay bây giờ, con cầu xin Ngài đến trong trái tim con, tha thứ cho con và ban cho con món quà của Ngài chính là sự sống đời đời. Amen.

Chúa Giê-su với tình yêu

Hãy bắt đầu lại, bắt đầu ngay hôm nay

Cuộc sống chính là tất cả những quyết định hằng ngày của con. Những quyết định trong quá khứ để lại những ảnh hưởng của nó, tuy nhiên mỗi một ngày mới chính là một sự khởi đầu mới. Từ trước đến nay, dù xảy ra bất cứ việc gì, ngày hôm nay con vẫn còn cơ hội để đưa ra một quyết định đúng đắn.

Đừng phí thời gian để làm vơi đi nỗi đau trong quá khứ, những nỗi đau do những quyết định sai lầm gây ra. Điều đó chỉ khiến con hao tốn sức lực dành để làm những gì con có thể làm. Con không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai chính là do con quyết định, hãy bắt đầu ngay bây giờ, hãy tận dụng thời buổi hiện tại.

Hãy rút ra bài học từ những lầm lỗi trong quá khứ và hãy để mọi thứ lại phía sau. Hãy tha thứ cho những ai đã làm điều sai trái với con và xin sự tha thứ của những người con có lỗi. Điều đó có lẽ không dễ dàng, nhưng đừng nên trì hoãng; hãy làm ngay hôm nay. Hãy trông cậy vào Ta và Lời Ta để có được niềm hy vọng và nguồn động viên mới, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Ngày hôm nay, hãy mơ một giấc mơ mới. Ngày hôm nay, hãy đặt ra mục tiêu mới. Ngày hôm nay, hãy dành thời gian cho những việc thật sự có ý nghĩa. Ngày hôm nay, hãy yêu thương gia đình của con. Ngày hôm nay, hãy làm một người bạn. Hãy làm mọi thứ tốt hơn ngay hôm nay, hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay.

Với sự giúp đỡ của Ta, tương lai của con sẽ tràn ngập niềm vui và biết bao việc làm sẽ được hoàn tất tuyệt vời so với những thất vọng trong quá khứ—và tất cả bắt đầu ngày hôm nay.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *