The Rock – Tảng đá

Download or view the English PDF file Download or view the Vietnamese PDF file Finding GodArticle contents1 Finding God2 Tìm thấy Chúa3 The Master’s Hands4 Đôi tay của vị thầy5 The Rock6 Tảng đá7 God, As a Rock8 Thiên Chúa, … Continue reading