The Race – Cuộc Đua

The Race

We all get sick from time to time. When that happens, what we choose to do about it has a direct bearing on how quickly and fully we recover. If it’s only a common cold, getting extra rest and waiting … Continue reading

Nuôi Dạy Con Cái Thông Qua Lời Cầu Nguyện – Parenting Through prayer

CHÚA GIÊ-SU VỚI TÌNH YÊU Nuôi nấng con cái trong thế giới ngày nay thật không dễ dàng. Rất nhiều những giá trị quý giá con muốn khuyến khích nơi những đứa con của mình không ngừng bị chống lại … Continue reading

ĐIỀU MÀ TÌNH YÊU CỦA CHA MẸ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC – WHAT A PARENT’S LOVE CAN DO

Một ngày nọ, một cậu bé bị điếc một phần chạy từ trường về nhà mang theo thông báo của trường học. Tờ thông báo đưa ra lời đề nghị cha mẹ cậu bé cho cậu nghĩ học kèm theo … Continue reading