Nhảy xuống – Taking the Plunge

Tác giả Lilia Potters Cậu bé trai ấy chắc khoảng chừng bốn tuổi. Tôi quan sát với vẻ thích thú khi bố cậu bé đi đến cuối tấm ván lặn để nhảy xuống phía dưới hồ và dạy cho cậu … Continue reading

HỌC TỪ NHỮNG CHÚ CHIM – Learn from the Birds

Tác giả Mila N.A. Govorukha Tôi bị đánh thức sớm bởi tiếng hợp xướng của những chú chim. Hát, hót líu lo, reo vang và trò chuyện, những giai điệu của chúng thật to, thật vui, và rộn vang khắp … Continue reading