Jesus’ Love – a gift for you – Tình yêu Chúa Giê-su – Món Quà Dành Cho Bạn

Jesus Gift of Love

Vì là sinh nhật của Chúa Gê-su, nên việc chúng ta muốn tặng Ngài điều gì đó đặc biệt là hoàn toàn hợp lý, giống như chúng ta thường tặng quà cho những người chúng ta yêu thương hoặc làm điều gì đó đặc biệt cho họ vào ngày sinh nhật của họ. Nhưng bạn tặng gì cho Vị Vua của vũ trụ, Đấng có mọi thứ?

Continue reading