Những giọt nước mắt nơi thiên đàng – Tears in Heaven

Tác giả D.B.B Kinh Thánh thường nói sẽ không có nước mắt nơi thiên đàng. Khi chúng ta vào thiên đàng và đối diện với Thiên Chúa, chắc chắn tất cả chúng ta sẽ rơi lệ đôi chút về những … Continue reading

ỦI AN TRONG LÚC CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN – COMFORT IN LIFE’S DARK HOUR

Tác giả Virginia Brandt Berg Chưa bao giờ tôi vui vì mình có đức tin cho bằng khi ông nhà tôi qua đời. Niềm ủi an, ân sủng, bình an trong lúc gian nan mà chúng ta, những người có … Continue reading

LỜI TÂM TÌNH – NO EXIT?

Tác giả Curtis Peter Van Gorder Trong lớp văn học thời trung học, chúng tôi có học tác phẩm Không Tồn Tại của tác trả Jean – Paul Sartre, trong đó, những người ở nơi địa ngục bị giam trong … Continue reading