HÃY THA THỨ NGAY HÔM NAY – FORGIVE TODAY

“Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh … Continue reading

HỌC TỪ NHỮNG CHÚ CHIM – Learn from the Birds

Tác giả Mila N.A. Govorukha Tôi bị đánh thức sớm bởi tiếng hợp xướng của những chú chim. Hát, hót líu lo, reo vang và trò chuyện, những giai điệu của chúng thật to, thật vui, và rộn vang khắp … Continue reading